OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna politika Hrvatske
Socijalna politika Hrvatske
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 44132
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
doc. dr. sc. Danijel Baturina
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević
Ispitni rokovi:
  • 05. 07. 2022.
  • 01. 09. 2022.
  • 15. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna politika Hrvatske Socijalni rad - 8. semestar
6.0 44132
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
doc. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
OBVEZNA: V. Puljiz, G. Bežovan, T. Matković, Z. Šućur, S. Zrinščak; Socijalna politika Hrvatske; Zagreb: Pravni fakultet (2008)
OBVEZNA: Zakon o socijalnoj skrbi; NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07
OBVEZNA: G. Bežovan; Civilno društvo; Zagreb: Nakladni zavod Globus (2005), str. 11-96, 213-272
OBVEZNA: G. Bežovan; Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarivanja; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 89-106
OBVEZNA: V. Puljiz; Socijalna prava i socijalni razvoj Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 3-20
OBVEZNA: Z. Šućur; Pristup pravima opće socijalne pomoći; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 21-38
OBVEZNA: Z. Šućur; Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj; Financijska teorija i praksa, 29(1) (2005), str. 37-58
OBVEZNA: Ž. Potočnjak; Najniža mirovina; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001), str. 557-586
PREPORUČENA: V. Puljiz; Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2001), str. 1-18
PREPORUČENA: V. Puljiz; Reforme sustava socijalne politike u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku, 8(2) (2001), str. 159-180
PREPORUČENA: G. Bežovan, S. Zrinščak; Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nova uloge lokalnih vlasti; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 239-258
PREPORUČENA: Pravci budućeg razvoja sustava socijalne pomoći i socijalne skrbi Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 291-299
PREPORUČENA: V. Puljiz, S. Zrinščak; Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 9(2) (2002), str. 117-138
PREPORUČENA: Decentralizacija socijalnih službi. Nacrt modela; Revija za socijalnu politiku, 10(1) (2003), str. 69-84
Opis predmeta
U okviru predmeta socijalna politika Hrvatske stječu se znanja o stanju i prioritetima razvoja socijalne države u Hrvatskoj. Polaznici na taj način unaprjeđuju svoje mogućnosti razumijevanja, analiziranja i prepoznavanja problema socijalnog razvoja te trendova razvoja socijalne države u Hrvatskoj, kao i značenja razvoja socijalne države za socijalni, politički i gospodarski razvoj zemlje. Kroz predmet studenti stječu vještine raspravljanja o socijalnim problemima i potrebnim socijalnim programima, ali i sačinjavanja programa socijalne politike.

Sadržaj predmeta
* Predindustrijsko hrvatsko društvo i počeci socijalne politike.
* Socijalni problemi i socijalna politika u Hrvatskoj između dva rata.
* Socijalna politika u razdoblju između 1945. - 1990.
* Domovinski rat, njegove posljedice i socijalna politika Hrvatske.
* Ustav Republike Hrvatske i socijalna politika.
* Struktura i vrednote hrvatskog društva i socijalna politika.
* Prognanici i izbjeglice.
* Žrtve rata.
* Zapošljavanje i nezaposlenost.
* Socijalno osiguranje.
* Zdravstvena politika.
* Stambena politika.
* Politika prema obitelji.
* Obrazovna politika.
* Socijalni program.
Ispitni rokovi
05. 07. 2022.
01. 09. 2022.
15. 09. 2022.