POVERTY AND SOCIAL WORK:
Poverty and Social Work
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Poverty and Social Work
Study: Social Work - 8. semester
Code: 73968
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
Exam dates:
  • 12. 06. 2024.
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Poverty and Social Work Social Work - 8. semester
3.0 73968
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina Nazorova 51, room 21
Literature
REQUIRED: Družić Ljubotina, O.; Subjektivna kvaliteta života ljudi koji žive u siromaštvu i zaposlenih osoba različitog materijalnog statusa.; Ljetopis socijalnog rada, 19 (1), (2012), str. 5-27
REQUIRED: Družić Ljubotina, O., Kletečki Radović, M.; Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?; Ljetopis socijalnog rada, 18 (1), (2011), str. 5-29
REQUIRED: Družić Ljubotina, O., Kletečki Radović, M i Ogresta, J.; Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj; Uvodna razmatranja; Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (2016), str. 5-21
REQUIRED: Šućur, Z., Kletečki Radović, M., Družić Ljubotina, O. i Babić, Z.; Siromaštvo i dobrobit predškolske djece u Republici Hrvatskoj: Utjecaji siromaštva u ranom djetinjstvu i mjerenje dječje dobrobiti; Ured UNICEF za Hrvatsku (2015), str. 4-14
RECOMMENDED: Družić Ljubotina, O.; Beskućništvo. pogled iz različitih perspektiva,; Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. (2012), str
RECOMMENDED: Šegota, J.; Beskućnik - pet godina na dnu Zagreba.; Zagreb: Naklada Pavičić. (2009), str
Description
Role of social work in working with persons who live in poverty. Psychosocial aspects of poverty (quality of life, social network, self-respect, values, mental health). Attribution of poverty. Empowerment of persons living in poverty. Methods of work with persons who live in poverty. The role of social welfare centres in working with people who live in poverty. Poverty as a risk factor. Role of social work in representing structural changes and measures to alleviate poverty.
Exam dates
12. 06. 2024.
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.