FORENSIC PSYCHOLOGY:
Forensic Psychology
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Forensic Psychology
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166796
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Basic data
Forensic Psychology Criminal Law - 1. semester
3.0 166796
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Marina Ajduković Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 23/I
Literature
REQUIRED: Costanzo, M. Krauss, D.; Forensic and Legal Psychology: Psychological Science Applied to Law (2nd Edition); Worth Publishers (2015), str
RECOMMENDED: Ajduković, M.; Psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom postupku; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (2) (1995), str. 292-307
RECOMMENDED: Ljubin, T.; Kako povećati dosjećanje svjedoka: kognitivni intervju; Policija i sigurnost (2000), str. 187-199
RECOMMENDED: Peto-Kujundžić, L.; Dijete kao svjedok; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (1) (2004), str. 111-118
RECOMMENDED: Zorić, J.; Forenzični (postupni) intervju; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (1) (2004), str. 119-142
RECOMMENDED: Zorić, J. i Mikuš, Lj.; Procjena sposobnosti za svjedočenje i ocjena vjerodostojnosti iskaza svjedoka u postupcima za kaznena djela na štetu djece; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 14 (1) (2007), str. 41-75
RECOMMENDED: Zorić, J. (ur.); Forenzični intervju s djetetom; Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo (2008), str. Poglavlje po izboru
RECOMMENDED: Ajduković, M., Herceg, B., Radić, I., Novokment, A.. Vukušić, I.; Stavova studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 62 (3) (2012), str. 809-851
Description
Exam dates