ALTERNATIVNA SKRB ZA DJECU:
Alternativna skrb za djecu
Repozitorij
Alternativna skrb za djecu
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 168709
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Alternativna skrb za djecu Socijalni rad - 7. semestar
3.0 168709
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica (Predavanja) Nazorova 51
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B.; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima. Ljetopis socijalnog rada. 15, 2, .; Pravni fakultet Sveučilište u zagrebu. Studijski centar socijalnog rada., str. 185-213
OBVEZNA: Blažeka Kokorić, S. i Birovljević, J.; Posvojiteljske obitelji - izazovi prilagodbe i reakcije okoline. U: Maleš. D. (ur.). Kako smo postali obitelj: Posvojenje - dio moje priče.; -Na drugi način-, str. 33-60
OBVEZNA: Laklija, M. i Sladović Franz, B; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji.; -Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje-, str
OBVEZNA: Laklija, M.; Individualno planiranje za potrebe djeteta u udomiteljskoj obitelji. U: Urbanc, K. (2015). Individualno planiranje u socijalnom radu.; -Pravni fakultet u Zagrebu-, str. 135-166
OBVEZNA: Sladović Franz, B.; Djeca u alternativnoj skrbi. U: Hrabar, D. (ur.) Prava djece: multidisciplinarni pristup.; -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu-, str. 225-241
OBVEZNA: Sladović Franz, B.; Posvojenje (ni)je alternativna skrb. U: Maleš, D. (ur.) Kako smo postali obitelj: Posvojenje-dio moje priče.; -Na drugi način, , str. 21-32
OBVEZNA: Sladović Franz, B. i Branica, V.; The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care.; European Journal of Social Work. 16, 1, , str. 137-152
OBVEZNA: Sladović Franz, B.; Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada. 18, 3, , str. 439-467
OBVEZNA: Urbanc, K., Sladović Franz, B. i Branica, V.; Students', caretakers' and decision-makers' perception of support in higher education for students with in-care experience.; European Journal of Social Work. 25, 1, , str. 1-10
PREPORUČENA: Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj.; Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 13, 6, , str. 1031-1054
PREPORUČENA: Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia.; International journal of social welfare. 14, 3, , str. 163-175
PREPORUČENA: Ajduković, M., Rajhvajn, L. i Sladović Franz, B.; Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi.; Socijalna psihijatrija. 35, 3, , str. 107-118
PREPORUČENA: Ajduković, M., Kregar Orešković, K. i Laklija, M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada. 14, 1, , str. 93-118
PREPORUČENA: Branica, V. i Sladović Franz, B.; Child Welfare in Croatia: History and Current Position. In: Haemaelaeinen, J., Littlechild, B., Chytil, O., Šramata, M. i Jovelin, E. (ed.). Evolution of Child Protection and Child Welfare Policies in Selected European Countries.; -European Research Institute for Social Work, University of Ostrava-, str. 11-27
PREPORUČENA: Kusturin, S., Maglica, T. i Makvić, K.; Okvirko-priručnik za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne skrbi.; -Udruga Igra-, str
PREPORUČENA: Laklija, M., Vukelić, N. i Milić Babić, M.; Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju - iskustva udomitelja.; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 48, 2, , str. 109-123
PREPORUČENA: Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva.; Revija za socijalnu politiku. 18, 3, , str. 291-310
PREPORUČENA: Laklija, M.; Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom i doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji sa centrima za socijalnu skrb.; Ljetopis socijalnog rada. 18, 3, , str. 469-496
PREPORUČENA: Laklija, M.; Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.; Kriminologija i socijalna integracija. 17, 2, , str. 71-86
PREPORUČENA: Sabolić, T. i Vejmelka; L.; Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj iz perspektive udomitelja i stručnjaka.; Holon. 5, 1., str
PREPORUČENA: Sladović Franz, B.; Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima.; -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži-, str
PREPORUČENA: Sladović, B.; Subjektivni stres u dječjem domu i strategije suočavanja kao činitelji rizika i zaštite za pojavu poremećaja u ponašanju. U: Bašić, J. i Janković, J. (ur.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži.; Zagreb: Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece., str. 135 - 149
PREPORUČENA: Sladović Franz, B., Kregar Orešković, K. i Vejmelka, L.; Iskustvo života u dječjem domu: Kvalitativna analiza izjava mladih. //; Ljetopis socijalnog rada. 14, 3, , str. 553-578
PREPORUČENA: Vejmelka, L. i Sabolić, T.; Potencijali domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive odgajatelja.; Kriminologija socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 23, 1, , str. 72-98
PREPORUČENA: Vejmelka, L. i Rajter, M.; Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada. 20, 2, ., str. 241-268
Opis predmeta
Ciljevi predmeta su upoznati studente s obilježjima suvremenih oblika alternativne skrbi za djecu i izazovima ostvarivanja dječjih prava u situaciji života izvan vlastite obitelji, steći vještine procjene, planiranja i provedbe stručnih intervencija s djecom i pružateljima skrbi te kritički analizirati aktualne izazove i kreirati projekte unapređenja dobrobiti djece i mladih u sustavu alternativne skrbi.
Sadržaj predmeta (ukupno 30 sati nastave)
1. Predstavljanje kolegija, ciljeva i očekivanja, definiranje vrsta i oblika alternativne skrbi za djecu (2 sata)
2. Specifičnosti odlučivanja u zaštiti djece, razlozi i okolnosti smještaja djece izvan vlastite obitelji (2 sata)
3. Individualni plan skrbi za dijete, odabir oblika i mjesta alternativne skrbi za djecu, uparivanje (4 sata)
4. Specifičnosti institucionalne i izvanintitucionalne skrbi za djecu (4 sata)
5. Priprema i podrška udomiteljskim obiteljima (2 sata)
6. Mjera posvojenja, priprema i podrška posvojiteljskim obiteljima (4 sata)
7. Priprema djece i mladih za izlazak iz skrbi, tranzicija djece i mladih u odraslo doba (2 sata)
8. Preduvjeti i podrška reintegraciji djeteta u vlastitu obitelj (2 sata)
9. Aktualni izazovi alternativne skrbi za djecu (deinstitucionalizacija, prevencija socijalne isključenosti, obrazovanje, zapošljavanje) (2 sata)
10. Razumijevanje i ostvarivanje dječjih prava u alternativnoj skrbi (6 sati)
Ispitni rokovi
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.
Obavijesti