OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Etika socijalnog rada
Etika socijalnog rada
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 20047
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
Ispitni rokovi:
  • 13. 06. 2024.
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Etika socijalnog rada Socijalni rad - 2. semestar
3.0 20047
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Međunarodna federacija socijalnih radnika (prevela D. Ajduković); Etička načela i standardi socijalnog rada; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada 8 (2) (2001), str. 227-234
OBVEZNA: Brajša Žganec, A. i Žganec, N; Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi; Dijete i društvo 5 (1) (2003), str
OBVEZNA: Čehok, I. i Koprek, I.; Etika - Priručnik jedne discipline; Školska knjiga (1996), str
OBVEZNA: Žganec, N.; Etika pomažućih profesija - primjer socijalnog rada; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 6 (1) (1999), str. 17-27
PREPORUČENA: Žižak, A. i Koller-Trbović, N.; Sudjelovanje djeteta u procesu procjene potreba I planiranja intervencija; Dijete i društvo, 5 (1) (2003), str. 119 - 136
PREPORUČENA: Abramson, M.; Toward a More Holistic Understanding of Ethics in Social Work; Social Work in Health Care, 23 (2) (1996), str. 1-14
PREPORUČENA: Banks, S.; Professional Ethics in Social Work - What Future; British Journal of Social Work, 28 (2) (1988), str. 213-231
PREPORUČENA: Banks, S.; Codes of Ethics and Ethical Conduct - A View from the Caring Professions; Public Money Management, 18 (1) (1988), str. 27-30
PREPORUČENA: Reamer, F.G.; The Evolution of Social Work Ethics; Social Work 43 (6) (1998), str. 488-500
Opis predmeta
Studenti će naučiti važnost sagledavanja i primjene etičkih principa u provođenju prakse socijalnog rada kao i odnos etike socijalnog rada i drugih disciplina. Poseban naglasak biti će stavljen na ulogu i važnost profesionalnih etika za razvoj profesija te na pojedina područja koja trajno izazivaju etičke dileme u radu stručnjaka te na mogućnosti njihovog rješavanja.
Sadržaj predmeta
- Terminološka određenja: što je etika i što etika nije
- Etika i vrijednosti
- Etička dilema
- Postavljanje etičkih standarda
- Teorijski pristupi etici i etički pravci
- Opća i profesionalna etika
- Elementi etičkog kodeksa
- Specifičnosti etike socijalnog rada
- Etičko odlučivanje u socijalnom radu.
Ispitni rokovi
13. 06. 2024.
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.