OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Interpersonalna komunikacija
Interpersonalna komunikacija
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 20661
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka
Izvođači: dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Predavanja
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz - Predavanja
doc. dr. sc. Nika Sušac - Predavanja

Sara Dželalija , mag.act.soc. - Eksperimentalne vježbe
prof. dr. sc. Marijana Majdak - Eksperimentalne vježbe
dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Eksperimentalne vježbe
Luka Stanić , mag.act.soc. - Eksperimentalne vježbe
doc. dr. sc. Nika Sušac - Eksperimentalne vježbe
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka - Eksperimentalne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Interpersonalna komunikacija Socijalni rad - 2. semestar
4.0 20661
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Predavanja)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz (Predavanja)

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
doc. dr. sc. Nika Sušac (Predavanja)

po dogovoru

Nazorova 51, soba 11a
Sara Dželalija , mag.act.soc. (Eksperimentalne vježbe)
prof. dr. sc. Marijana Majdak (Eksperimentalne vježbe)

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Eksperimentalne vježbe)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
Luka Stanić , mag.act.soc. (Eksperimentalne vježbe)
doc. dr. sc. Nika Sušac (Eksperimentalne vježbe)

po dogovoru

Nazorova 51, soba 11a
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Eksperimentalne vježbe)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
OBVEZNA: Sladović Franz, B.; Osnove interpersonalne komunikacije za socijalne radnike; Biblioteka socijalnog rada. (2009), str
PREPORUČENA: Kolesarić, V; Krizmanić, M i Petz, B.; Uvod u psihologiju; Grafički zavod (1991), str. 305-333
PREPORUČENA: Pregrad, J.; Stres, trauma, oporavak; Društvo za psihološku pomoć (1996), str. 7-36; 27-38; 39-44
PREPORUČENA: Bašić, J; Hudina, B; Koller Trbović, N. i Žižak, A.; Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima.; Alinea (1994), str. 7-77
Opis predmeta
U okviru ovog kolegija studenti će usvojiti znanja o interpersonalnoj komunikaciji i značaju komunikacijskih vještina za socijalni rad. Studenti će razvijati vještine prepoznavanja obrazaca komunikacije, aktivnog slušanja, opažanja i govorenja, davanja i primanja povratne informacije, oblikovanja ja-poruke i postavljanja pitanja.

Sadržaj predmeta
Komunikacijske vještine u socijalnom radu
Karakteristike interpersonalne komunikacije
Značaj komunikacije u socijalnom radu
Vještine govorenja (ja poruke) i slušanja (aktivno slušanje)
Osnovne komunikacijske vještine u socijalnom radu:
Postavljanje pitanja, reflektiranje i parafraziranje, empatija, fokusiranje, sumiranje, konfrontacija
Komunikacijske prepreke
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.