OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere
Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 72359
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Majdak
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 30. 08. 2024.
  • 13. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere Socijalni rad - 7. semestar
3.0 72359
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marijana Majdak

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Bašić, J., Koller-Trbović N. I Uzelac, S.; Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: Pristupi i pojmovna određenja.; Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu, (2004), str. 37-44, 45-56, 57-72, 97-106
PREPORUČENA: Zakon o sudovima za mladež NN 84/11; Narodne Novine (2011), str
PREPORUČENA: 4. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje NN 133/12; Narodne Novine (2012), str
PREPORUČENA: Žižak, A.; Teorijske osnove intervencija- socijalnopedagoška perspektiva.; Zagreb. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Printer grupa. (2010), str
PREPORUČENA: Kovačić, Z.; Uvjeti, okolnosti i mogućnost unapređenja provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora u sustavu socijalne skrbi.; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 11 (1). (2004), str. 63-87
PREPORUČENA: Maloić, S. i Knotek-Iveta, Ž.; Neka obilježja i stavovi odgajanika s problemom zlouporaba opojnih droga u Odgojnom zavodu Turopolje.; Kriminologija i socijalna integracija, 13 (2) (2005), str. 71-86
PREPORUČENA: Maloić, S.; Izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod - neka obilježja odgajanika i neke objektivne poteškoće u provođenju.; Kriminologija i socijalna integracija, 14 (1) (2006), str. 75-85
PREPORUČENA: Majdak, M. i Kamenov, Ž.; Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih počinitelja kaznenih djela.; Kriminologija i socijalna integracija, 17, 1, (2009), str. 41
Opis predmeta
Cilj kolegija "Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere" je kod studenata razviti opće i specifične kompetencije u području rada s mladima u sukobu sa zakonom. Tijekom nastave studenti bi trebali usvojiti znanja o teorijskim objašnjenjima delinkventnog ponašanja mladih, dobiti uvid i mogućnost kritičkog osvrta na rezultate istraživanja (u svijetu i kod nas) o čimbenicima koji doprinose ili sprečavaju razvoj delinkventnog ponašanja mladih, upoznati se s postupanjem Centra za socijalnu skrb u toku provođenja odgojnih mjera prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, načinom rada s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela kojima su izrečene institucionalne mjere. U nastavu su uz interaktivna predavanja uključene i posjete ustanovama za mlade počinitelje kaznenih djela.
Sadržaj predmeta
- Objašnjenje delinkventnog ponašanja mladih
- Razvoj teorijskih objašnjenja maloljetničke delinkvencije
- Suvremena istraživanja u području maloljetničke delinkvencije
- Opseg i kretanje maloljetničke delinkvencije u Hrvatskoj (područje RH, dob, spol, vrsta kaznenih djela, vrsta intervencije)
- Obilježja maloljetnih počinitelja kaznenih djela
- Uloga Centra za socijalnu skrb u provođenju odgojnih mjera (izvaninstitucionalne mjere)
- Uloga socijalnih radnika u postupanju prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela kojima su izrečene institucionalne mjere
- Specifičnosti pristupa u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i etičke dileme u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela
- Mogućnosti preventivnog djelovanja u području maloljetničke delinkvencije
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
30. 08. 2024.
13. 09. 2024.