PROFESIONALNI STRES I MENTALNO ZDRAVLJE POMAGAČA:
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166860
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166860
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M. i Ajduković, D.; Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača.; Društvo za psihološku pomoć (1996), str
OBVEZNA: Ajduković, M., Ajduković, D. i Ljubotina, D.; Mental health care for helpers: A necessary ingredient of trauma recovery training and assistance in war zones; Society for Psychological Assistance (1997), str
PREPORUČENA: Schafer, W.; Stress managment for wellness; Harcourt College Publisher (1998), str
PREPORUČENA: Dunham, J.; Stress in the workplace: Past, present and future; Whurr Publishers (2001), str
Opis predmeta
* Prikazati koncept mentalnog zdravlja stručnjaka u pomažućim zanimanjima.
* Objasniti pojam profesionalni stres (znakovi očitovanja i uzroci) te faze sagorijevanja stručnjaka u psihosocijalnom radu kao najnepovoljnijeg ishoda profesionalnog stresa.
* Objasniti suočavanje s profesionalnim stresom na razini samopomoći i pomoći u organizacijama koje pružaju usluge psihosocijalnog rada te specifični značaj supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa
Ispitni rokovi
Obavijesti