OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Rješavanje sukoba
Rješavanje sukoba
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 43944
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Rješavanje sukoba Socijalni rad - 4. semestar
4.0 43944
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Literatura
Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Razumijevanje sukoba. U: Ajduković, D. (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice.; Društvo za psihološku pomoć (2003), str. 195-210
Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Prevladavanje sukoba U: Ajduković, D. (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice.; Društvo za psihološku pomoć (2003), str. 211-230
Breber, M. i Sladović Franz, B.; Uvođenje obiteljske medijacije u sustav socijalne skrbi - perspektiva stručnjaka. Ljetopis socijalnog rada, 21, 1,; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 123-152
Sladović Franz, B.; Obilježja obiteljske medijacije. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 12(2),; Pravni fakultet u Zagrebu (2005), str. 301-319
Roger Fisher, William Ury; Kako do da?; Školska knjiga (2019), str
Opis predmeta
Kolegij polazi od razumijevanja teorijskih definicija sukoba, vrsta i razine sukoba, uvjeta nastanka sukoba, konfliktnog potencijala i teorija potreba i sukoba. Analiziraju se strategije ponašanja u sukobima prema modelu dvostrukog interesa te različite vještine rješavanja sukoba. U kontekstu socijalnog rada razmatraju se posljedice destruktivnog rješavanja sukoba.
Posebna je pozornost posvećena upotrebi pregovaranja u socijalnom radu i medijaciji u socijalnom radu, osobito specifičnostima obiteljske medijacije u različitim područjima socijalnog rada (u razvodu braka, razdvojenom roditeljstvu, pitanjima starijih osoba i prilikom sukoba adolescenata i roditelja). Predstavljaju se i srodni postupci rješavanja sporova, npr. arbitraža i rješavanje sporova na sudu.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.