OBAVIJESTI:
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
Obavijesti
Svi studenti koji su trenutno upisani na kolegij, sve dok ga ne polože, mogu preuzeti članke i prezentacije s predavanja tako da se ulogiraju u sustav putem elektroničkog identiteta  u sustavu  AAI @EduHr.