OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad s pojedincem
Socijalni rad s pojedincem
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31730
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Kristina Urbanc - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2024.
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad s pojedincem Socijalni rad - 4. semestar
10.0 31730
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Auditorne vježbe)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
prof. dr. sc. Kristina Urbanc (Auditorne vježbe)

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Urbanc, K.; Izazovi socijalnog rada s pojedincem; Alinea (2006), str
OBVEZNA: Sladović Franz, B.; Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada, 18 (3) (2011), str. 439-468
OBVEZNA: Van Oosten, N. i Van der Vlugt, I.; Rod i spol u psihosocijalnom radu - Priručnik za savjetovanje.; Društvo za psihološku pomoć (2004), str. 15-25; 69-85; 87-91
OBVEZNA: Urbanc, K.; Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada, 14, (1) (2007), str. 179-195
OBVEZNA: Ajduković, M. i Ajduković, D.; Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača.; Društvo za psihološku pomoć (1996), str. 3-10; 21-27; 29-37; 77-100
OBVEZNA: Pregrad, J.; Stres, trauma i oporavak; Društvo za psihološku pomoć (1996), str. 169-176; 177-184; 185-198; 189-192; 193-200
OBVEZNA: Ajduković, M. i Cajvert, Lj.; Supervizija psihosocijalnog rada kao specifičan oblik podrške i pomoći socijanim radnicima i drugim stručnjacima u sustavu socijalne skrbi; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 8 (2) (2001), str. 195-214
PREPORUČENA: Ajduković, M.; Refleksije o superviziji: Međunarodna perspektiva; Biblioteka socijalnog rada i Društvo za psihološkku pomoć (2009), str
PREPORUČENA: Urbanc, K.; Medicinski, socijalni ili "neomedicinski" pristup za osobe s invaliditetom.; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 12 (2) (2005), str. 321-333
PREPORUČENA: Ajduković, M.; Značaj supervizije zakvalitetan rad s djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi; Ljetopis socijalnog rada, 14 (2) (2007), str. 339 - 354
PREPORUČENA: Urbanc, K., Kletečki Radović, M. i Delale, E. A.; Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prekse studenata socijalnog rada; Ljetopis socijalnog rada 16 (2) (2009), str. 395-423
PREPORUČENA: Puljiz, S.; Raditi s djecom, mladima i obitelji; Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica (2010), str. 175-213
Opis predmeta
Glede znanja, očekuje se da će studenti moći razumjeti i objasniti teorijske osnove rada s pojedincem te da će biti u mogućnosti procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih pristupa u konkretnom radu na pojedinačnom slučaju.
Glede vještina očekuje se da će studenti nakon sudjelovanja na ovom kolegiju moći prepoznati potrebu za primjenom socijalnog rada s pojedincem u radu s neposrednim korisnicima; ovisno o vrsti poteškoće, procijeniti primjerenost pojedinih postupaka u radu s pojedincem te pridržavati se etičkih standarda prakse.
Pri tome se u okviru kolegija nastoje razvijati i njegovati slijedeće vrijednosti:profesionalne vrijednosti socijalnog rada; osjetljivost, uvažavanje i prihvaćanje raznolikosti (spolne, nacionalne, religijske, pripadnosti različitim društvenim slojevima) te rad na osobnom razvoju

Sadržaj predmeta
- Povijesni aspekti socijalnog rada s pojedincem.
- Određenja i zadaci socijalnog rada u kontekstu rada s pojedincem.
- Značaj sistemskog pristupa u socijalnom radu.
- Koncepcija rizika i otpornosti u okviru ekološke multisistemske perspektive.
- Značaj pomoći u socijalnom radu.
- Vrijednosti i etika socijalnog rada.
- Važnost i uloga komunikacije.
- Protudiskriminacijska praksa socijalnog rada.
- Zagovaranje i samozagovaranje.
- Važnost pozitivnog odnosa između socijalnog radnika i korisnika.
- Proces planiranih promjena.
- Gubitak i tugovanje.
- Pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola.
- Supervizija kao specifičan oblik pomoći i podrške.
Ispitni rokovi
12. 06. 2024.
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.