OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad u organiziranju zajednice
Socijalni rad u organiziranju zajednice
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44127
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Opačić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Nino Žganec - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 13. 06. 2024.
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u organiziranju zajednice Socijalni rad - 7. semestar
10.0 44127
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić (Auditorne vježbe)

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Nino Žganec (Auditorne vježbe)

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Žganec, N; Objavljena predavanja; Interna skripta Studijski centar socijalnog rada (2008), str
OBVEZNA: Žganec, N.; Socijalni rad u zajednici; Naklada Slap (2022), str
PREPORUČENA: Henderson, P. i Thomas, D.N.; Vještine u kvartovskom radu; Biblioteka socijalnog rada (2010), str
PREPORUČENA: Dr. Anne Touwen, Drs. Hay van der Sterren, Dr. Nino Žganec, Mr. Klaudija Kregar-Orešković; Čitanka iz kolegija: Socijalni rad u organiziranju zajednice; Interna skripta Studijski centar socijalnog rada (2009), str
PREPORUČENA: Halmi A; Socijalni rad u lokalnoj zajednici - pristup problemima istraživanja lokalnih zajednica; Zavod grada Zagreba, USIZ socijalne zaštite grada Zagreba (1989), str
PREPORUČENA: Žganec, N; Mogućnosti socijalnog rada u organiziranju zajednice.; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (1995), str. 137-147
PREPORUČENA: Žganec, N; Obitelj - socijalna mreža-socijalni rad; Društvena istraživanja, br. 18-19, Institut za primijenjena društvena istraživanja (1995), str. 503-515
PREPORUČENA: Žganec, N; Značaj Socijalnih mreža za socijalni rad sa starima; Starost i starenje - Zbornik radova, Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Republički fond socijalne zaštite (1995), str. 151-155
PREPORUČENA: Ajduković, D. i dr; Socijalna rekonstrukcija zajednice; Društvo za psihološku pomoć (2003), str
PREPORUČENA: Halmi, A.; Socijalni rad s prognanicima umarginalnim zajednicama - Primjer organiziranja zajednice u prognaničkom kampu "Veli Jože" u Umagu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 43 (2-3) (1993), str. 277-289
PREPORUČENA: Halmi, A.; Temelji kvalitativne analize u društvenim znanostima; Alinea (1999), str
PREPORUČENA: Halmi, A.; Žganec, N; Istraživanje i evaluacija u socijalnom radu - Metodološka hrestomatija; Sveučilišna tiskara Zagreb (1993), str
PREPORUČENA: Laginja, I.; Pavić, L.; Putokaz za djelotvoran rad lokalne zajednice; Odraz (2001), str
PREPORUČENA: Milosavljević, M.; Brkić, M; Socijalni rad u zajednici; Socijalna misao (2005), str
PREPORUČENA: Pavić-Rogošić, L.; Naša zajednica - naša odgovornost; Odraz (2004), str
PREPORUČENA: Biklen, D. P.; Community Organizing: Theory nad Practice; Prentice Hall, Inc (1983), str
PREPORUČENA: Gittell, R. i Avis, V.; .: Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy; Sage Publications (1998), str
PREPORUČENA: Kirst, K. K. i Grafton, H. H. Jr.; General Practice with Organizations and Communities; Nelson-Hall Publishers (1997), str
PREPORUČENA: Mohrlok, M., Neubauer, M., Neubauer, R. i Schonfelder, W.; Let's organize!: Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich; Vertrieb (1993), str
Opis predmeta
Ovaj kolegij studentima omogućava ovladavanje znanjem o jednoj od tri osnovne razine (pojedinac, grupa, zajednica) djelovanja socijalnih radnika - socijalnim radom u zajednici. Studenti će se upoznati sa suvremenim teorijskim i istraživačkim pristupima i modelima razvoja i organiziranja zajednice kao i područjima njihove primjene.

Sadržaj predmeta
- Lokalna zajednica - pojam i definicije
- Povijest socijalnog rada u zajednici
- Faze rada u lokalnoj zajednici
- Teorijski koncepti i modeli socijalnog rada u zajednici
- Metodologija istraživanja u zajednici
- Procjena lokalne zajednice
- Procjena potreba u lokalnoj zajednici
- Organiziranje zajednice i razvoj zajednice
- Socijalne mreže - teorija i primjena
- Socijalni rad u zajednici i rad s javnošću
Ispitni rokovi
13. 06. 2024.
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.