OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Siromaštvo i socijalni rad
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Siromaštvo i socijalni rad
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 73968
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2024.
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Siromaštvo i socijalni rad Socijalni rad - 8. semestar
3.0 73968
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Družić Ljubotina, O.; Subjektivna kvaliteta života ljudi koji žive u siromaštvu i zaposlenih osoba različitog materijalnog statusa.; Ljetopis socijalnog rada, 19 (1), (2012), str. 5-27
OBVEZNA: Družić Ljubotina, O., Kletečki Radović, M.; Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?; Ljetopis socijalnog rada, 18 (1), (2011), str. 5-29
OBVEZNA: Družić Ljubotina, O., Kletečki Radović, M i Ogresta, J.; Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj; Uvodna razmatranja; Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (2016), str. 5-21
OBVEZNA: Šućur, Z., Kletečki Radović, M., Družić Ljubotina, O. i Babić, Z.; Siromaštvo i dobrobit predškolske djece u Republici Hrvatskoj: Utjecaji siromaštva u ranom djetinjstvu i mjerenje dječje dobrobiti; Ured UNICEF za Hrvatsku (2015), str. 4-14
PREPORUČENA: Družić Ljubotina, O.; Beskućništvo. pogled iz različitih perspektiva,; Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. (2012), str
PREPORUČENA: Šegota, J.; Beskućnik - pet godina na dnu Zagreba.; Zagreb: Naklada Pavičić. (2009), str
Opis predmeta
Uloga socijalnog rada u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Psihosocijalni aspekti siromaštva (kvaliteta života, socijalna mreža, samopoštovanje, vrijednosti, mentalno zdravlje). Atribucija siromaštva. Osnaživanje osoba koji žive u siromaštvu. Metode rada s osobama koje žive u siromaštvu. Uloga lokalne zajednice u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Uloga centra za socijalnu skrb u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Siromaštvo kao rizični čimbenik. Uloga socijalnog rada u zastupanju strukturalnih promjena i mjera borbe protiv siromaštva.
Ispitni rokovi
12. 06. 2024.
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.