OBAVIJESTI:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem
Obavijesti
UDRUGE I USTANOVE U KOJIMA SE OBAVLJA TERENSKA PRAKSA NA KOLEGIJU „SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM“   1. DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB Dalmatinska 1, Zagreb Tel. 4848-908; fax. 4848-018 Kruge 44 (prostor u Domu zdravlja Kruge, Trnje) Terenski nastavnik: Bojana Trakoštanec E-mail: bojana.trakostanec@gmail.com   DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB – DDZ Dalmatinska 1, 10 000 Zagreb Tel:  +385 1 48 48 908 Fax:  +385 1 48 48 018 e-mail:  info@ddz.hr web:  www.ddz.hr   2. DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA Ilica 138, Zagreb Tel. 4854-182; fax. 4854-169 Terenski nastavnik: Milica Gregurević, socijalna radnica i  Milan Ožegović E-mail : dti@dti.hr web: www.dti.hr   3. SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIMSMETNJAMA - GOLJAK Goljak 2, Zagreb Tel. 4925-239 Terenski nastavnik: Mirko Čorlukić, dipl.soc.radnik E-mail: socijalni.radnik@sbgoljak.hr ; mirko.corlukic1@zg.t-com.hr   4. UDRUGA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJIMA GRADA ZAGREBA - VJEVERICA Prečko 6, Zagreb  Tel. 3873-655, Terenski nastavnik: Vesna Gregurec Keglević,dipl.soc.radnica Mail: udruga.osit.zg@gmail.com Web: http://www.udruga-mro-zagreb.hr/   5. UDRUGA SLIJEPIH ZAGREB Draškovićeva 80/3, Zagreb Tel. 4811-124; fax. 4811-124 Terenski nastavnik: Jadranka Hudek Tomek, dipl.soc.radnica E-mail: udrugaslijepih.socijalniradnik@gmail.com   6. UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA  - DODIR Medulićeva 34, Zagreb Tel/ fax. 4875-431; 4875-432 Terenski nastavnik: Sara Frey, mag.soc.rad. (091 6020 351) E-mail: s ociokontakt@dodir.hr Web: http://www.dodir.hr/   7. HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA Varičakova ulica 20, Sloboština, Zagreb Tel. 3831-195 E-mail: hupt@hupt.hr Terenski nastavnici: Roman Baštijan, Ivana Smrečki, Mandica Knežević Web: https://hupt.hr/   8. HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I MOBILITET Savska cesta 129/IV Tel. 4816 155 E-mail: udruga@psivodici.hr Web: http://www.psivodici.hr/ Terenski nastavnici: Kristina Šporčić, Danijela Žganec, Mira Katalenić   9.ZAMISLI – UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb Terenski nastavnik: Sanja Krznarić, mr.socijalnog rada (091 9581 799) E-mail: savjetovaliste@zamisli.hr Web:  www.zamisli.hr Mail Udruge Zamisli: administracija@zamisli.hr   10. LUDRUGA - 100% LJUDI Dom kulture Prečko, Prečko 2, Zagreb Telefon: 097 7735 835 Terenski nastavnik: Vlatka Ročić Petak E-mail: info@ludruga.hr Web: http://ludruga.hr/