OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem
Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 62101
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem Socijalni rad - 4. semestar
2.0 62101
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
Literatura
Opis predmeta
Praksa započinje orijentacijskim dijelom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoznati se s terenskim nastavnicima (voditeljima i/ili djelatnicima iz različitih neprofitnih udruga ili ustanova socijalne skrbi koji su, kao vanjski suradnici fakulteta zaduženi za koordiniranje prakse) te s radom ustanova i udruga u okviru kojih se organizira praksa. Nakon uvodnog dijela, u okviru jedne od ponuđenih udruga ili ustanova, student posjećuje jednog korisnika ili korisnicu tijekom semestra. Osim neposrednog kontakta s korisnicima, studenti tijekom semestra dobivaju i određene zadatke vezane uz rad i politiku ustanove u kojoj se praksa odvija te o tome vode odgovarajuće strukturirane bilješke. O individualnim kontaktima, procesima i iskustvima proizašlima iz prakse razgovara se na redovitim supervizijskim susretima koji se odvijaju u malim grupama na fakultetu. Nakon zaključnih susreta slijedi pismena i usmena evaluacija svih sudionika terenske prakse.
Terenska praksa vezana uz kolegiji Socijalni rad s pojedincem odvija se u slijedećim udrugama i ustanovama: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Vjeverica, Udruga slijepih Zagreb, Hrvatska udruga za pomoć gluhoslijepim osobama - Dodir, Društvo oboljelih od mišićne distrofije, Društvo multiple skleroze Grada Zagreba, Društvo tjelesnih invalida, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži - Gornje Prekrižje, Specijalna bolnica za djecu s psihomotornim i neurorazvojnim smetnjama - Goljak, Udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara.
Obaveze studenata vezane uz obavljanje terenske prakse:
Prisustvovanje orijentacijskim susretima na fakultetu i u udrugama/ustanovama obavljanja prakse, prilikom kojih su predstavljene sve ustanove i udruge na kojima se može obavljati praksa te njihovi voditelji, odnosno, predstavnici, u trajanju od 10 sati.
Neposredan rad s korisnicima (dinamika i trajanje susreta ovise o dogovoru studenta i korisnika) u trajanju od 40 sati.
Prisustvovanje supervizijskim susretima, koji se odvijaju na fakultetu, u trajanju od 10 sati.
Vođenje bilježaka o susretima i drugim obavezama na praksi u obliku nestrukturirane refleksije. Ove bilješke se također prilažu u mapu.
Studenti koji su na praksi u okviru drugog kolegija, umjesto bilježaka o svakom susretu u mapu prilažu sažetak obavljenih obaveza na praksi
Ispitni rokovi