prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc.
Siniša Petrović

Siniša Petrović (rođen 1966.) je diplomirani pravnik, magistar prava (1994) i doktor prava (1998.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naziov doktorske disertacije je "Pripajanje dioničkih društava i druge koncentracije u pravu društava". Od 1991. radi na Pravnom fakultetu Sveučilištra u Zagrebu kao asistent, a potom kao docent, izvanredni profesor i od 2007. kao redoviti profesor. Predaje na integriranom pravnom studiju u Zagrebu te na specijalističkom i doktorskom studiju u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Grazu. Od 1999-2001 bio je prodekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je, također, u pregovorima za pristupanje RH u EU kao član pregovaračke skupine. Naveden je na listi arbitara Stalnog arbitražnog sudišta HGK. Autor je brojnih članaka i nekoliko monografija iz područja prava društava, trgovačkog prava, prava konkurencije, sportskog prava te stranih investicija.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1990

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1998

Na katedri od: 1991

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 343
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Utorkom 8-9

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

 

1991. zapošljava se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007. redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu