UPUTE ZA IZRADU I PISANJE SEMINARSKOG RADA – 2023.

Uvod

U okviru seminara iz sociologije svaki student izrađuje samostalno jedan pisani rad opsega od 2000 do 2500 riječi, uključujući literaturu, ali ne i eventualne dodatne priloge (npr. dodatne/opsežnije tablice koje se mogu priložiti na kraju rada).

Kod izrade i pisanja seminarskog rada studenti trebaju koristiti sva znanja stečena u okviru kolegija Akademsko pisanje. To se osobito odnosi na:

  • strukturu pisanog rada;
  • pretraživanje literature i izvora;
  • navođenje izvora i etiku pravnog/znanstvenog istraživanja.

Svako nedopušteno ponašanje (npr. plagiranje) automatski će rezultirati negativnom ocjenom iz seminara te podnošenjem formalne prijave nadležnim tijelima Fakulteta.

Prikupljanje literature – dodatni izvori

Osim pretraživanja putem knjižnica za teme iz sociologije, ali i za sve druge znanstvene discipline, korisno je pretraživanje portala hrvatskih časopisa Hrčak, koji donosi cjelovite tekstove objavljene u hrvatskim časopisima: https://hrcak.srce.hr/. Kod citiranja takvog rada treba voditi računa da se ne citira „Hrčak“, jer on nije neposredan izvor nego mrežno mjesto pohrane tekstova. Izvor svakog rada na Hrčku je časopis u kome je određeni rad objavljen. Hrčak vam pritom pomaže jer na stranici na kojoj se rad nalazi ima poveznicu „citiraj“ koja  nudi nekoliko stilova citiranja.

Također, korisni su i svi administrativni izvori koji donose podatke, a osobito:

Citiranje – dodatne upute

U pogledu citiranja studenti mogu slijediti upute Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Međutim, u društvenim su znanostima uobičajeni i drugi stilovi citiranja prema kojima se kod referiranja na djelo ili citiranja djela ono navodi u zagradi (npr. Sekulić, 2014., ili Sekulić, 2014.:45), a potom se cjeloviti popis literature navodi na kraju rada. Primjer takvog navođenja moguće je naći u uputama autorima Revije za sociologiju: https://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Revija_za_sociologiju.pdf

Samostalno odaberite koji ćete tip navođenja koristiti. No, koji god da se tip navođenja koristi, njega treba dosljedno provesti kroz cijeli seminarski rad.