Opće obavijesti za studente

Drage kolegice i kolege,

pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da nam pošalju svoje radove za objavu u prestižnom studentskom časopisu - Pravnik...
 

Danijel Relković

Raspisan je natječaj za dodjelu najviše 95 Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 5 Stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.

Kako biste vidjeli tko ima pravo sudjelovanja na natječaju i koji su opći uvjeti za sudjelovanje, kliknite ovdje.

Natječaj je otvoren do 2. studenoga 2018.

pfz

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva s ciljem jačanja svijesti o značaju intelektualnoga vlasništva u znanstvenoj i akademskoj zajednici te poticanja na bavljenje tematikom intelektualnoga vlasništva u znanstveno-istraživačkom i akademskom radu.
 

pfz

18. 10. 2018. u 11:47
Uređeno: 18. 10. 2018. u 11:47

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i  studenti s invaliditetom te studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Rok za predaju stipendija je 6. studenog u 12 sati.

Za više informacija kliknite ovdje.
 

pfz

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.
 
Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

/_news/25189/Natjecaj za dodjelu stipendija 2018 - objava.pdf

Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 15. studenoga 2018. godine

Renata Požgaj

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija dužni su obaviti unos osobniih podataka na studomatu putem opcije "Osobni podaci" do najkasnije 30. listopada 2018. god.

Danijel Relković

Udruga Pravnik i ove godine organizira 10. po redu Kongres studenata prava koji će se održati od 17. do 19. listopada u Velikoj dvorani Školske knjige, Masarykova 28...

Danijel Relković

U skladu s Pravilnikom o stipendiranju Zaklade Zlatko Crnić raspisan je XXVI. natječaj za dodjelu stipendija studentima prava i XXIV. za postdiplomante.

Ako ste student ili postdiplomant koji ima prosjek ocjena barem 4,0 te ispunjavate ostale uvjete za dodjelu stipendije (vidite više u prilozima), prijavite se na natječaj za Stipendije Zaklade Zlatko Crnić do 19.10.2018.

U nastavku pronađite sljedeće dokumente:

pfz


Ostvarivanje prava na pokriće troškova prehrane studenata propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika.

Sve o pravima na prehranu studenti mogu pogledati na stranicama ISSP - a (http://www.srce.unizg.hr/issp)

Studenti pravo na pokriće troškova i iznos pokrića mogu provjeriti u sustavu studentskih prava na poveznici https://issp.srce.hr/ (prijavom putem AAI identiteta).

Zbog čestih upita studenata između ostalih odredbi ističemo propisano člankom 3. Pravilnika:

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

Danijel Relković

11. 10. 2018. u 13:26

Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce poziva studente na volontiranje.

/_news/25140/Poziv volonterima.pdf
Više o programu: http://ti-si-sunce.hr/program/moje-pravo-na-igru-i-sport/

Renata Požgaj

Ponovno upisani predmeti zimskog semestra za koje su stečeni uvjeti za polaganje u skladu s odredbama Pravilnika o studiju moći će se prijavljivati najkasnije od 25. listopada 2018. godine.

Danijel Relković

Postupnik je vidljiv na poveznici 

 

Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:17
Uređeno: 18. 5. 2017. u 11:50

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana