Informatička dvorana

Ako ste student Pravnog fakulteta, a potrebno vam je računalo, na raspolaganju vam je 20 računala koja se nalaze u informatičkoj dvorani na Trgu Republike Hrvatske 3 (bivša dvorana 2). Sva računala imaju pristup Internetu, a možete ih koristiti za rad, pisanje i printanje potvrda, seminarskih i diplomskih radova. Također možete pristupiti bazama podataka, uključujući i one komercijalne. 

Dvorana se ponekad koristi za nastavne potrebe tako da je iznimno moguće da dvorana određeni dan ne radi ili ne radi prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

Za sva pitanja koja imate, slobodno se obratite dežurnom studentu.