Obavijesti
Raspored upisa, pravila upisa i obavijesti o upisima bit će objavljene u ponedjeljak 16. rujna na stranicama Fakulteta. Početak upisa je predviđen za ponedjeljak 16. rujna prema rasporedu koji će biti objavljen.