Demonstratori

I. god.

Opća teorija prava i države 

Bogdanović Lara
Jurić Marijana
Lažeta Šimun
Medved Lucija

 

Opća povijest prava i države

Fel Leo
Horvat Karlo
Turić Ivan 
Zelenković Lucija
Ćevid Tvrtko
Drempetić Darija 
Katalinić Lucija 
Vurnek Matija 

 

Sociologija 

Barbić Marin 
Horvatić Ana
Prodanović Tena 
Vojvoda Nikša 
Knežević Vana 
Kokot Ana 
Zrilić Mario 

 

Strani jezik

Jelena Krajina
Ela Rudnički
Katarina Šestan
Alen Šukurica
Petra Jaklić

 

Rimsko privatno pravo

Beg Anna
Tramišak Dora
Renić Luka 
Novak Tereza
Josipović Ivana
Novak Nia
Sarić Dina
Stipić Nika
Alerić Petar

 

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 

Kunić Ivana
Turić Ana
Vlačić Mateo
Žamboki Marija
Milanović Mia 

 

Politička ekonomija 
Ekonomska politika

Burić Mario Dominik
Sakar Nika
Rufati Alem
Anić Karla
Nikolić Matea
Sabljić Antonio
Đurđevac Mia 
Pavković Dora
Antunović Andrea
Kralj Manuel
Vurnek Matija

 

II. god.

Ustavno pravo 

Ganić Doris
Kuzelj Valentino
Ninčević Ivan Borna 

 

Obiteljsko pravo 

Despot Ester
Gašparić Asea
Zrna  Ana
Žugaj  Dominik

 

Pravo informacijskih tehnologija 

Divić Martina 
Kolenko Tin 
Martinec Dorotea
Špoljarić Sanja

 

Europsko javno pravo

Gligorić Stribor 
Jovanović Matko Sanjin
Stojković Fran Matko
Pezo Lovro 
Poljak Suzana 

 

Kazneno pravo 

Deković Vanessa
Kaliterna Ivan
Krznar Lucija
Zubović Ida
Banožić Josipa
Mršić Dora
Plašćar Sven
Vojvoda Nikša

 

III. god.

Građansko pravo 

Besek Nikola 
Jergović Manda
Sadrić Benjamin
Živković Ivana 
Hajduković Ana Marija
Kampić Maja
Kolonić Nives
Radišić Lana
Romić Ana

 

Financijsko pravo i financijska znanost 

Jurković Karla
Šimunović Tajana
Finek Katarina
Marković Emma 
Matoković Rebeka
Podolski Tajana
Vujinović Ivana

 

Međunarodno  pravo 

Žganec-Brajša Leon 

 

Upravna znanost

Deranja Nina
Glavač Iva
Hajduković Ana Marija
Paulić Lea

 

Kazneno procesno pravo 

Jurlina Lucija 
Novak Lucija
Sadrić Benjamin 
Kuštan Mirta 
Grgurević Domagoj
Javor Anamarija 
Sabolić Iva 

 

IV. god.

Upravno pravo 

Grubešić Valentina
Pokos Dora
Stipić Dorotea

 

Građansko procesno pravo 

Vlašić Anamarija 
Ivanković Tinka
Knezović Petra 
Kolonić Nives
Kralj Manuel
Romić Ana
Žugaj Dominik

 

Međunarodno privatno pravo 

Kolonić Nives
Kranjčec Dominik
Žganec-Brajša Leon 

 

Radno i socijalno pravo 

Žganec-Brajša Leon

 

Pomorsko i općeprometno pravo 

Ljubas Ivana
Petić Nika
Đurić Ana Marija 
Hrupec Mario 
Janiška Hana
Kos Ivan 
Kufner Dora
Skelin Niko 
Šimić Sunčica