Demonstratori

I. god.

Opća teorija prava i države 

l

 

Opća povijest prava i države

 

Sociologija 

 

 

Strani jezik


 

Rimsko privatno pravo

 

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 

 

 

Politička ekonomija 
Ekonomska politika

 

 

II. god.

Ustavno pravo 

 

 

Obiteljsko pravo 

 

 

Pravo informacijskih tehnologija 

 

 

Europsko javno pravo

 

 

Kazneno pravo 

 

III. god.

Građansko pravo 

 

 

Financijsko pravo i financijska znanost 

 

 

Međunarodno  pravo 

 

 

Upravna znanost

 

 

Kazneno procesno pravo 

 

 

IV. god.

Upravno pravo 

 

 

Građansko procesno pravo 

 

 

Međunarodno privatno pravo 

 

 

Radno i socijalno pravo 

 

 

Pomorsko i općeprometno pravo