Prijem studenata u Dekanat

Imate li pitanje ili problem koji želite riješiti? Vrata Dekanata otvorena su za konzultacije u sljedećem terminu:

DEKAN
Prof.dr.sc. IGOR GLIHA
Utorak:    9 – 10  sati

PRODEKANICA ZA ZNANOST I MEĐUNARODNU SURADNJU
Prof.dr.sc. NINA TEPEŠ
Utorak:    9 – 10  sati

PRODEKANICA ZA POSLOVANJE I FINANCIJE
Izv.prof.dr.sc. Tereza Rogić Lugarić
Utorak:    9 – 10  sati

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc.dr.sc. MARKO JURIĆ
Utorak:    9 – 10  sati

Dekan i prodekani mogu primiti studente i u drugim terminima osim gore navedenih, uz prethodnu najavu na dekanat@pravo.hr.