Često postavljana pitanja
  1. Čime se bavi studentski pravobranitelj?

Studentski pravobranitelj prima pojedinačne pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima fakulteta te ih savjetuje o načinu ostvarivanja njihovih prava. Također, pravobranitelj može sudjelovati u stegovnom postupku protiv studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi zaštite njihovih prava. Naposljetku, studentski pravobranitelj obavlja druge poslove vezane za prava studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  1. Tko se sve može obratiti studentskom pravobranitelju?

Studentskom pravobranitelju Pravnog fakulteta u Zagrebu mogu se obratiti svi studenti navedenog fakulteta. Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) ustanovljen je institut studentskog pravobranitelja te je predviđeno da djeluje u okviru svake sastavnice sveučilišta. Ako na pojedinom fakultetu nije ustanovljena institucija Studentskog pravobranitelja, postoji institut Sveučilišnog pravobranitelja. Trenutno tu dužnost obnaša kolega Matija Jerković s KBF-a. (pravobranitelj.unizg@gmail.com). Također, bitno je napomenuti da kolegi Jerkoviću obraćaju isključivo studenti Sveučilišta u Zagrebu, dok studenti ostalih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta trebaju kontaktirati svoje studentske pravobranitelje. Studentski pravobranitelj nadležan je i za pritužbe studenata socijalnog rada. Budući da Društveno veleučilište nije dio ni Pravnog fakulteta u Zagrebu, ni Sveučilišta u Zagrebu, studenti tih institucija trebaju se za rješavanje studentskih problema javiti svojim izabranim predstavnicima.

  1. Česte zablude o Studentskom pravobranitelju

Studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno-tehničke prirode ni generičke pritužbe studenata (pitanje povećanja broja rokova, poboljšanje studentskog standarda, problemi u kontaktu s pojedinim profesorima ili katedrama itd.). Studentski pravobranitelj nije pravni zastupnik studenata. Pravobranitelj studente savjetuje i pomaže u komunikaciji između uprave, pojedinih katedri i profesora te studenata. Odgovore na pitanja administrativno-tehničke prirode možete potražiti na službenim stranicama fakulteta te se možete obratiti službenim referentima Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za sva generička pitanja nadležan je Studentski zbor Pravnog fakulteta kojeg možete kontaktirati na szpfzg@gmail.com.

  1. Hoće li moja pritužba biti negdje objavljena?

Sve pritužbe studenata potpuno su anonimne. Studentski pravobranitelj je član Međunarodne udruge pravobranitelja te je obvezan provoditi visoka etička i profesionalna načela navedene organizacije. Studentski pravobranitelj je u svojem radu u potpunosti neovisan u odnosu na Studentski zbor i Upravu fakulteta.

  1. Kako se bira pravobranitelj?

Studentskog pravobranitelja izabire Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu, ali je on u svom radu neovisan u odnosu na Studentski zbor. Više o izboru pogledajte pod "Izbor studentskog pravobranitelja".