Kratki pregled studentskih prava

ISPITI

Imaš pravo polagati ispite iz upisanih nastavnih predmeta određene studijske godine čim ostvariš 50 ECTS bodova iz prethodne studijske godine, s tim da preostale ECTS bodove treba ostvariti tijekom tekuće studijske godine (čl. 25. Pravilnika).
► Za primjenu ove odredbe nije važno jesi li ponavljač - važno je samo ostvarenje 50 ECTS-a prethodne godine. Odredba se odnosi samo na studente po Bolonjskom programu!

S prosjekom ocjena 3,5 ili više možeš polagati upisane predmete prije nego odslušaš sva predavanja (čl. 26. Pravilnika).
►Ovo pravo ćeš ostvariti nakon što ti se odobri podnesena molba, ali samo ako si izvršio ostale studijske obveze iz tog predmeta. Ovo pravo se, na žalost, gubi padom ispita!

Ako je za određenu akademsku godinu utvrđena nova ispitna literatura, ona se na polaganje ispita iz toga predmeta primjenjuje tek nakon što je ispostavljeni profesor ispredaje (čl. 31. Pravilnika).

Imaš pravo slušati svaki usmeni ispit (čl. 33. Pravilnika).
► Dakako, slušanje ispita može biti ograničeno samo na određeni broj slušača zbog tehničkih uvjeta.

Prije održavanja usmenog ispita imaš pravo dobiti na uvid svoj ispravljeni pismeni ispit (čl.33. Pravilnika).

Usmeni ispit mora se, osim u posebno opravdanim slučajevima, održati u roku od najviše pet radnih dana od održavanja pisanog ispita (čl. 27. Pravilnika).

Ako nisi zadovoljan ocjenom na ispitu, u roku od 24 sata od priopćenja ocjene možeš tražiti
ponavljanje ispita pred povjerenstvom (čl. 36. Pravilnika).
► Podnošenjem zahtjeva dekanu, automatski stječeš pravo na ovakvo ponavljanje ispita. Osnovanost se ne ispituje, već se povjerenstvo formira nakon utvrđivanja dopuštenosti (dakle, pravovremenosti). Ispit se ponavlja u roku od 3 radna dana od podnošenja zahtjeva za ponavljanjem ispita!

Ako padneš usmeni ispit, idući put možeš tražiti drugoga ispitivača, pod uvjetom da na katedri postoje dva ili više profesora koji ispituju (čl. 32.Pravilnika).

Na osmom (2. komisijskom) izlasku na ispit možeš pristupiti usmenom dijelu neovisno o tome jesi li prošao pisani, što NIJE slučaj s usmenim dijelom četvrtog (1. komisijskog) izlaska na ispit, koji OVISI o pozitivnom uspjehu pisanog dijela (čl. 38. Pravilnika).

Pravo studiranja gubiš, među ostalom, ako padneš isti ispit osam puta (čl. 38.Pravilnika).

► Studente često zbunjuje izričaj Pravilnika, napravljen prema Statutu Sveučilišta, koji govori o ponovnom upisu predmeta. No to pravilo ne znači da ispit moraš položiti najkasnije u četvrtom pokušaju (dakle na prvoj komisiji), ako si prenio predmet na sljedeću godinu. Pravo studiranja gubiš samo ako ispit ne položiš ni na drugoj komisiji (8. put), neovisno o ponovnom upisu kolegija.


KONZULTACIJE

Imaš pravo očekivati održavanje konzultacija u zadanom terminu (čl. 58. Statuta), a svaku promjenu termina profesori moraju unaprijed najaviti (čl. 24. Pravilnika)


SEMINARI

Tvoji seminari služe širem i dubljem upoznavanju materije nastavnih predmeta i uvođenju u znanstveni rad, a ne bi smjeli biti produžena predavanja (čl. 7. Pravilnika).

Imaš pravo sudjelovati i na dodatnim seminarima tvoje godine, ako to uvjeti na njima dopuštaju (čl. 7. Pravilnika).

Imaš pravo prije početka akademske godine saznati program seminara iz svih obveznih predmeta (čl. 8.Pravilnika).

Tijekom studijske godine moraš, u okviru upisanih seminara, izraditi barem jednu pozitivno ocijenjenu seminarsku radnju, no ispuniti obje seminarske obveze. (čl. 9. Pravilnika).
►Seminarska obveza se može ispuniti ili putem seminarskog kolokvija ili pisanjem seminarske radnje. No, u cjelini studijske godine, jedna tvoja seminarska obveza mora biti ispunjena pisanjem seminarska radnje. Primjerice, ako iz prvog upisanog seminara pišeš seminarsku radnju, i ona bude pozitivno ocijenjena, iz drugog upisanog seminara možeš zadovoljiti obvezu i na temelju položenog seminarskog kolokvija. To su dvije ispunjene seminarske obveze, te jedna izrađena radnja. No, ako si u prvom semestru zadovoljio obvezu putem seminarskog kolokvija, u drugom ćeš semestru svakako morati pisati radnju. Tek tada će to dvije ispunjene seminarske obveze.


PROMJENA STUDENTSKOG STATUSA

Ako si izvanredni student, možeš se prebaciti u redovne s plaćanjem ako imaš prosjek ocjena najmanje 3,5 (čl. 49. Pravilnika); isto vrijedi za prebacivanje redovnih s plaćanjem u redovne na teret ministarstva.
► Ovo se studentsko pravo ostvaruje podnošenjem molbe dekanu. Obrazac za molbu može se kupiti u skriptarnici.
 
 
ZA ONE KOJI ŽELE (ZNATI) VIŠE

Ako ti je prosjek ocjena 4,2 ili viši, stječeš status iznimno uspješnog studenta, i tvoja prava uređuje Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata (čl. 2. Pravilnika), prema kojem:

  • imaš pravo odabrati seminare i voditelje seminara
  • imaš pravo odabrati ispitivača na ispitima
  • imaš pravo polagati sve ispite iz upisane godine prije nego što odslušaš predavanja, ako si položio sve ispite prethodne godine

► Ovo se tvoje pravo ostvaruje na temelju potvrde koja se podiže u studentskoj referadi, nakon uvida u indeks.