Obavijesti
Obrana teme doktorskog rada Nedžada Samilagića pod nazivom "Konsenzualne forme u međunarodnom, poredbenom i kaznenom procesnom pravu Bosne i Hercegovine" održat će se u petak 29. rujna 2023. u 12,00 sati dvorana 8, Gundulićeva 10