Obrana doktorskog rada Ines Jambrek Petrak

Obrana doktorskog rada Ines Jambrek Petrak održat će se 26. lipnja 2023. u 13,30 h, dvorana 7, Ćirilometodska 4


Obavijesti
Obrana doktorskog rada Josipa Jambrača " Evaluacija neposrednog izbora gradonačelnika u Hrvatskoj" održat će se 1. lipnja 2023. u 13,30 h, Ćirilometodska 4, dvorana 7.