Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet I 1 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodna trgovačka arbitraža 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodne organizacije 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet II 2 4.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - objekti, UN 2 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - posebni dio 2 6.0
0,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3 5.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar III. 3 10.0
0,0,0
INFO
Deliktni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktrina pravednog rada u međunarodnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Haška konvencija o mjerodavnom pravu i zaštiti obitelji i djece 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Haška konvencija o sudskom postupku 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javni poredak u međunarodnom privatnom i međunarodnom procesnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodna nadležnost i procesne situacije s EU obilježjem 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna odgovornost država 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Mirno rješavanje međunarodnih sporova 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko međunarodno privatno i međunarodno procesno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Osobni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih ugovora 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka i stranih pravorijeka 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Provođenje međunarodnog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimski temelji međunarodnog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Subjekti u međunarodnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovorni statut 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u međunarodnom privatnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - javna obrana prijave teme doktorske disertacije 4 15.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija -ostale aktivnosti iz područja teme doktorske disertacije 4 5.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 5 30.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 6 30.0
0,0,0
INFO