Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko međunarodno privatno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodna trgovačka arbitraža 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodne organizacije 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Osobni statut fizičkih i pravnih osoba 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - objekti, UN 2 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - posebni dio 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3 5.0
0,0,0
INFO