RASPORED PREDAVANJA U OSMOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u osmom semestru

TURNUS A


Pomorsko i općeprometno pravo (Turnus A)

Radno i socijalno pravo (Turnus A)

Trgovačko pravo (Turnus A)


 

Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno

 

 

 

TURNUS B


Radno i socijalno pravo (Turnus B)

Trgovačko pravo (Turnus B)

Pomorsko i općeprometno pravo (Turnus B)

 

 

Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno