RASPORED PREDAVANJA U ČETVRTOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u četvrtom semestru

TURNUS A

Kazneno pravo (Turnus A)

Europsko javno pravo (Turnus A)

Ekonomska politika (Turnus A)

 


Strani jezici

Raspored predavanja iz stranih jezika (ljetni semestar) bit će objavljen naknadno

 


Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno

 

 

 

TURNUS B


Europsko javno pravo (Turnus B)

Ekonomska politika (Turnus B)

Kazneno pravo (Turnus B)

 


Strani jezici

Raspored predavanja iz stranih jezika (ljetni semestar) bit će objavljen naknadno

 


Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno