Central and Eastern European Law Moot Court (CEEMC)

Ak. god. 2018./2019.

Studenti: Helena Kumpar Zidanič, Fran Marko Stojković, Lorena Suša i Petar Zubić

Mentori:  Nika Bačić Selanec i Antonija Ivančan

Rezultat: 

 • prvo mjesto u ekipnom poretku

 

 

Ak. god. 2017./2018.

Studenti: Marija Kovačić, Luka Petrović i Svan Relac

Mentori:  Antonija Ivančan i Davor Petrić

Rezultat: 

 • drugo mjesto u ekipnom poretku
 • nagrada za najboljeg govornika na natjecanju (Best Speaker's Award) – Luka Petrović
 • govornička nagrada (Speaker's Award) – Svan Relac

 

 

Ak. god. 2011./2012.

Studenti: Antonija Ivančan, Jadranka Jakovčić, Filip Kufrin i Dina Salapić

Mentor: Mislav Mataija

Rezultati: 

 • treće mjesto u ekipnom poretku
 • nagrada za najboljeg govornika na natjecanju (Best Speaker's Award) – Filip Kufrin

 

 

Ak. god. 2010./2011.

Studenti: Nika Bačić, Dora Horvat, Ana Lah i Kristina Mandić

Mentor: Filip Kuhta

Rezultati: 

 • prvo mjesto u ekipnom poretku
 • nagrada za najboljeg govornika na natjecanju (Best Speaker's Award) – Dora Horvat
 • govornička nagrada (Speaker's Award) – Kristina Mandić

 

 

Ak. god. 2008/2009.

Studenti: Vanda Jakir, Branka Marušić, Tomislav Krmek i Jelena Praštalo 

Mentor: Melita Carević

Rezultati: 

 • treće mjesto u ekipnom poretku
 • nagrada za najboljeg govornika na natjecanju (Best Speaker's Award) – Vanda Jakir 
 • govornička nagrada (Speaker's Award) – Branka Marušić