PETA GODINA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
V. godina integriranog pravnog studija

Za upis pete godine studija potrebno je tijekom četvrte godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i sve ECTS bodove treće godine studija.


Osim nastavnih predmeta, u petoj godini studentice/studenti su dužni upisati:

  • jedan seminar (4 ECTS)
  • dva izborna predmeta (2 x 4 ECTS)
  • praktične vježbe ili pravnu kliniku ili moot court (10 ECTS)
  • tri predmeta modula (3 x 4 ECTS)
  • predmet "Napredni seminar i izrada diplomskog rada" (30 ECTS)

Zimski (deveti) semestar pete godine integriranog pravnog studija

U zimskom semestru izvode se:

- Predmet Pravo društava

- Seminari iz predmeta:

- Pomorsko i općeprometno pravo
- Radno i socijalno pravo
- Trgovačko pravo

- Izborni predmeti 

- Praktične vježbe / pravna klinika / moot court

 

Ljetni (deseti) semestar pete godine pravnog studija

U ljetnom semestru izvode se:

- Seminar iz predmeta Pravo društava

- Predmeti modula

- Napredni seminar i izrada diplomskog rada 

 

 


Obvezni predmeti

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Pravo društava 8.0
0,0,0
INFO
Seminari

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info