MEĐUNARODNOPRAVNI MODUL: PREDMETI MODULA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Međunarodnopravni modul: predmeti modula

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomatsko i konzularno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih organizacija 10 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO