Ustavno-upravni modul: predmeti modula

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Lokalna samouprava 9 4.0
0,0,0
INFO
Prava građana - tradicijske osnove 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 9 4.0
0,0,0
INFO
Upravno procesno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO