RASPORED PREDAVANJA U PETOM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo