RASPORED PREDAVANJA U ŠESTOM SEMESTRU:
Integrirani pravni studij
Raspored predavanja u šestom semestru

TURNUS A


Upravna znanost (Turnus A)

Međunarodno pravo (Turnus A)

Građansko pravo II (Turnus A)


 

Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno

 

 

 

TURNUS B


Međunarodno pravo (Turnus B)

Građansko pravo II (Turnus B)

Upravna znanost (Turnus B)

 

 

Seminari

Rasporedi seminara bit će objavljeni naknadno