izv. prof. dr. sc. Tena Hoško
izv. prof. dr. sc.
Tena Hoško

Tena Hoško je docentica na Katedri za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje radi od ožujka 2011. godine. Završila je LLM iz međunarodnog privatnog prava u Aberdeenu u Škotskoj 2013. godine. Doktorirala je 2016. godine na temu "Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu". Docentica trenira tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Willem C. Vis Moot natjecanje te je akademski mentor u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Izbor mjerodavnog prava prema Uredbi o nasljeđivanju

Hoško, Tena ; Međugorac, Katarina
Stručni radovi, 2022.

Obiteljsko pravo

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2022.

Application of EU Private International Law in Croatia

Zgrabljić Rotar, Dora ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2022.

Ženidba u Državi Vatikanskog Grada i crkvene odluke o ženidbi u pravnom poretku RH

Hoško, Tena ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

RECOGNITION OF A STATUS ACQUIRED ABROAD: CROATIA

Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Transrodne osobe u prekograničnom prometu osoba

Hoško, Tena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Okrugli stol Identitet u prekograničnim privatnopravnim odnosima

Uobičajeno boravište ostavitelja prema Uredbi o nasljeđivanju

Zgrabljić Rotar, Dora ; Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Kroatien - Landesbericht

Majstorović, Irena ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2019.

Zaštita cedentovih stečajnih vjerovnika kod cesije s međunarodnim obilježjem

Zgrabljić Rotar, Dora ; Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Novo uređenje međunarodnog privatnog prava u Republici Hrvatskoj – Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Posvojenje s međunarodnim obilježjem

Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2019.

The External Relations of Croatia

Babić, Davor ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2019.

APPLICATION OF THE 1971 HAGUE CONVENTION ON TRAFFIC ACCIDENTS IN CROATIA

Hoško, Tena ; Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Law Applicable to Personal Name in the New Croatian PIL Act

Hoško, Tena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Young Private International Law in Europe on Recognition/Acceptance of Legal Situations

Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci

Hoško, Tena : Bolonja, Barbara
Stručni radovi, 2018.

Utjecaj Uredbe o nasljeđivanju na hrvatsko pravo

Hoško, Tena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
EUROPE FOR NOTARIES, NOTARIES FOR EUROPE EU REGULATION ON SUCCESSION

Automatic Recognition of Adoption Orders within the European Union - High Time to Act?

Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Is exclusion of adoption from the substantive scope of application of the Brussels IIbis Regulation under its Art. 1/3/b justified?

Hoško, Tena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Unalex international workshop, European Open Issues in Private International Law: Matrimonial and Maintenance Law

Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu

Hoško, Tena
Doktorske disertacije, 2016.

Priznanje stranih sudskih odluka o posvojenju

Hoško, Tena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
V. Zagrebačko-skopski kolokvij

Child Abduction in Croatia: Before and After the European Union Legislation

Hoško, Tena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus

Operation of the Hague 1980 Child Abduction Convention in Croatia

Župan, Mirela ; Hoško, Tena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus

Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – family at focus


Uredničke knjige, 2015.

Private International Law Aspects of Succession – The Croatian Experience

Ratković, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Public Policy as an Exception to Free Movement within the Internal Market and the European Judicial Area: A Comparison

Hoško, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Choice of Court Agreements under the Brussels I Regulation (Recast)

Ratković, Tena ; Zgrabljić Rotar, Dora
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Private International Law of Succession - Croatian Experience

Hoško, Tena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Jean Monnet Series Of Workshops, Cross-Border Litigation in Croatia

Croatian Arbitration Act in Practice - Selected Issues

Sikirić, Hrvoje ; Ratković Tena
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Nasilje nad djecom u obitelj: faktori rizika, prekršajnopravna i obiteljskopravna zaštita- pilot istraživanje

Gojković, Ema ; Krce-Ivančić, Dora ; Ratković, Tena
Stručni radovi, 2008.

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Međunarodno privatno pravo obiteljskih odnosa

Europsko međunarodno privatno pravo

Rješavanje sprova arbitražom i mirenjem