doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
doc. dr. sc.
Tijana Vukojičić Tomić

Tijana Vukojičić Tomić docentica je na Katedri za upravu znanost. Diplomirala je 1999. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala 2005. na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz lokalnog razvoja na Sveučilištu u Trentu, Italija i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2016.

Od studenog 1999. do svibnja 2005. radila je kao voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, a potom u Hrvatskom pravnom centru kao pomoćnica voditeljice projekta do studenog 2006. Sudjelovala je kao savjetnica na projektu CARDS 2003 „Jačanje sposobnosti za upravnu decentralizaciju“. Od siječnja 2007. do prosinca 2011. radila je na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.  

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Članica je Instituta za javnu upravu i Hrvatskog pravnog centra. 

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 211
Adresa:
Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.