doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
doc. dr. sc.
Tomislav Jakšić

Tomislav Jakšić diplomirao je početkom 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom društvu Babić i partneri, a od sredine 2009. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Četiri je mjeseca boravio na das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht u Hamburgu provodeći znanstveno istraživanje. Doktorirao 2015. godine na temu "Ugovor o jamstvu". 2018. godine položio je pravosudni ispit.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala


Povijest zaposlenja

2009. zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu