izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić
izv. prof. dr. sc.
Tomislav Jakšić

Tomislav Jakšić diplomirao je početkom 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom društvu Babić i partneri, a od sredine 2009. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Četiri je mjeseca boravio na das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht u Hamburgu provodeći znanstveno istraživanje. Doktorirao 2015. godine na temu "Ugovor o jamstvu". 2018. godine položio je pravosudni ispit.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2009

Na katedri od: 2009

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 385
Adresa:
Gundulićeva 10, room 21/II
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)


Uredničke knjige, 2023.

Zaštita strateških industrija od štetnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Bilić, Antun ; Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2023.

Pojam povlaštene informacije

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

Pravni okvir radničkog dioničarstva u Republici Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2022.

Čvrste pokroviteljske izjave – općenito o pokroviteljskim izjavama, sadržaj obveze i određenost činidbe, pravni temelj odgovornosti pokrovitelja, prigovori pokrovitelja i zastara, trajanje i prestanak obveze pokrovitelja, regresni zahtjev pokrovitelja te pokroviteljske izjave ad incertas personas

Jakšić, Tomislav ; Siketić, Petra
Poglavlja u knjigama, 2022.

Investicijski DLT/BC token kao financijski instrument (vrijednosni papir) te moguće pravne posljedice takve kvalifikacije

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2022.

Smanjenje ugovorne kazne prema čl. 354. Zakona o obveznim odnosima

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

IV. Pravo društava

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2022.

Smanjenje ugovorne kazne prema čl. 354. Zakona o obveznim odnosima

Jakšić, Tomislav ;
Poglavlja u knjigama, 2022.

Zaštita strateških industrija od štetnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Bilić, Antun ; Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
60. susret pravnika - Opatija ’22

Zahtjev za naknadu štete zbog povrede žiga

Jakšić, Tomislav ; Pukl, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Pojam organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i neovisnog upravljačkog subjekta

Jakšić, Tomislav ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)

Jakšić, Tomislav ; Vraneš, Petra
Stručni radovi, 2021.

The temporary manager in the limited liability company under the Croatian Companies Act

Jakšić, Tomislav ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
17th Interdisciplinary Management Research (IMR 2021)

Smjernice za uređenje kriptovrijednosnih papira u hrvatskom pravu - de lege ferenda

Jakšić, Tomislav ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
59. susret pravnika

Osvrt na odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. i mogući učinci na odluku Suda Europske unije u predmetima C-474/20 i C-567/20 (u tzv. slučaju Franak)

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša ;
, 2021.

Safeguarding Croatian Strategic Industries Within the Scope of the EU Foreign Direct Investment Regime

Poljanec, Kristijan ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Prijedlog izmjene odredaba Zakona o tržištu električne energije o dijeljenju poslovnih prostora, IT opreme te IT sustava kao i korištenju istih pružatelja IT usluga i isporučitelja IT opreme između neovisnog operatora prijenosa i ostalih subjekata vertikalno integrirane strukture

Jakšić, Tomislav ; Vrzić, Daša
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Zahtjev za uobičajenom naknadom prema Zakonu o žigu i novom prijedlogu Zakona o žigu

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Državno jamstvo kao državna potpora, materijalna i formalna povreda pravila Unije o državnim potporama te pravni učinci dodjele nedopuštenog državnog jamstva na ugovor o jamstvu sklopljen između davatelja državne potpore i banke

Jakšić, Tomislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
57. susret pravnika

Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2019.

Regulation and Competition of Taxi Services

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. na konverziju kredita u CHF (slučaj "franak")

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
, 2019.

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2019.

Payment of the capital contribution of a company limited by shares in a cryptocurrency

Siffert, Rino ; Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Country Report: Croatia

Babić, Davor Adrian ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Oslobođenje dužnika od odgovornosti za neispunjenje obveze prema Konvenciji o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Jakšić, Tomislav ; Nogolica, Toni
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Čvrste pokroviteljske izjave - pravna narav ugovora, predmet i povreda obveze pokrovitelja, stečajni postupak i postupak izvanredne uprave

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

International Conference 35 Years of CISG: Present Experiences and Future Challenges


Uredničke knjige, 2017.

Mogući pravci izmjena i dopuna hrvatskog prava društava

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Development of Corporate Law: New Corporate Law Structures

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
ENER-MAR-CORP-COMM Conference: Bridging the Gap

Pravo društava de lege ferenda

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
XXII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti

Suretyship Contract and Arbitration Agreement

Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ugovor o jamstvu

Jakšić, Tomislav
Doktorske disertacije, 2015.

Predmet jamstva – za koje se obveze može jamčiti?

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Osobna odgovornost članova uprave za objavu neurednih ad hoc priopćenja o poslovanju društva kojega su dionice uvrštene na tržište kapitala (čl. 459. ZTK)

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Competition Law

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2014.

Croatian Capital Market Law

Miladin, Petar ; Jakšić, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURIST DAYS

Uvjeti uvrštenja dionica na uređeno tržište

Jakšić, Tomislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Posebna privatnopravna odgovornost za prospekt uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište prema Zakonu o tržištu kapitala

Jakšić, Tomislav
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala


Uredničke knjige, 2013.

Right of Establishment and Corporate Mobility - An Outline of Issues

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Pojam javne ponude vrijednosnih papira prema Zakonu o tržištu kapitala

Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The ECJ Ruling in Cartesio and Its Consequences on the Right of Establishment and Corporate Mobility in the European Union

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Građanskopravna odgovornost za krađu elektroničke bankovne kartice (EC-kartica) i zlouporaba PIN-a

Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2009.

Ništavost odluke kojom nadzorni odbor odbija tužiti članove uprave za naknadu štete nastale društvu

Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2009.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala


Povijest zaposlenja

2009. zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2016. izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta