INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA:
Instrumenti osiguranja plaćanja
Instrumenti osiguranja plaćanja
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166820
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Instrumenti osiguranja plaćanja Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.0 166820
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
Vukmir, B.; Pravo međunarodnih plaćanja; Zagreb (2007), str
Rastovčan P.; Luger-Katušić R.; ; Vrijednosni papiri - mjenica i ček; Informator (1985), str
Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/10; , str
Zakon o čeku, NN 74/94; , str
Opis predmeta
Plaćanje robe ili izvršene usluge redovito tereti jednu od ugovornih strana u trgovačkom pravnom prometu. Vjerovnik takve novčane činidbe izlaže se riziku dužnikova neispunjenja obveze. Kako bi se vjerovniku pružila dodatna sigurnost kako će mu po dospijeću biti isplaćeno potraživanje, redovito se u pravnom prometu poseže za instrumentima osiguranja plaćanja. Kako na dužnikovo neispunjenje mogu utjecati brojni razlozi, sudionici u pravnom prometu moraju znati, ponajprije, koja su im sredstva osiguranja plaćanja dostupna, a potom i koja bi sredstva bila prikladna u svakoj pojedinoj situaciji. Takva sredstva osiguranja pružaju potrebnu sigurnost i pospješuju gospodarsku aktivnost. Shodno tome, studenti se upoznaju s brojnih sredstvima osiguranja plaćanja, a potom i osposobljavaju za njihovo samostalno korištenje, a s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja. Osim što stječu znanja o pojedinim sredstvima osiguranja, upoznaju se i s posebnom ulogom kreditnih institucija u takvom pravnom prometu te učinkom poslovne prakse na razvoj sredstava osiguranja plaćanja.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
nacionalna zakonodavstva i trgovački običaji u području plaćanja (Jednoobrazna pravila MTK),
trasirana i vlastita mjenica (Međunarodne konvencije i model zakoni u području plaćanja),
čekovi i kreditne kartice,
akreditivi i standby akreditivi,
bankarske garancije, bankarska jamstva i bondovi,
vrste garancija i bondova,
escrow Accounts,
krediti i ugovorna osiguranja kredita,
klauzule očuvanja vrijednosti valuta,
inkaso trgovačkih papira,
promjene na strani dužnika ili vjerovnika,
cesija (ustupanje potraživanja),
preuzimanje ispunjenja druga,
asignacija (upućivanje),
pristupanje dugu,
prijenos ugovora.
Ispitni rokovi
Obavijesti