PRAVO DRUŠTAVA - OPĆI DIO:
Pravo društava - opći dio
Pravo društava - opći dio
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166816
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo društava - opći dio Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.5 166816
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
OBVEZNA: Barbić, J.; Pravo društava, Knjiga prva, Opći dio, Zagreb, 2008; Zagreb (2008), str
OBVEZNA: Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst); , str
PREPORUČENA: Zakon o sudskom registru (pročišćeni tekst); , str
Opis predmeta
Pojam i predmet prava društava. Razgraničenje i odnos prava društava prema drugim granama prava, posebice, prema trgovačkom pravu, iz kojega se i razvilo kao posebna grana prava, i obveznom pravu. Nezaobilazna je međutim njegova povezanost i s drugim pravnim područjima. Odnos prava društava prema drugim granama prava izučava se u okviru predmeta pravo društava.
Podjela društava na društva osoba i društva kapitala te druga razgraničenja društava. Europsko pravo društava. Pojam društva i trgovca. Poduzeće.
Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Podružnice. Zastupanje društava. Uloga, ustroj i rad sudskog registra.

Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja prava društava (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obveznim odnosima - odredbe o ortaštvu, Zakon o udrugama, Zakon o zadrugama,
Zakon o sudskom registru). Studenti stječu znanja vezana uz djelovanje društava kao važnih nositelja poduzetništva.
Područje prava društava jedno je od najdinamičnijih i najsloženijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava društava hrvatski bi pravnici bili suočeni su s teškoćama prilikom usklađivanja domaćeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklađenih propisa.
Ispitni rokovi
Obavijesti