PRAVO KONKURENCIJE:
Pravo konkurencije
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
Pravo konkurencije
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166834
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman - Predavanja
Osnovni podaci
Pravo konkurencije Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166834
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Predavanja)
Literatura
Butorac Malnar, V., Pecotić Kaufman, J., Petrović, S., Akšamović, D., Liszt, M.; Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str
Šoljan, V.,; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja; Hrvatska pravna revija (2003) 2 (2003), str. 34-49
Šoljan, V.,; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja, II. dio; Hrvatska pravna revija (2003) 3 (2003), str. 37-50
Liszt, M.; Pravno uređenje državnih potpora u RH; Pravo u gospodarstvu, (2004) 4 (2004), str. 260-290
Pecotić-Kaufman, J.; Nadzor koncentracije poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije; Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu, 18 (2009) 10 (2009), str. 80-86
Butorac Malnar, V., Petrović, S.,; Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja; Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija, 12.-14. svibnja 2010 (2010), str. 101-143
Kapural, M.; Program oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (leniency program) u pravu tržišnog natjecanja EU i RH; Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu, 18 (2009) 10 (2009), str. 58-64
Spevec, O.; Državne popore u uvjetima skorog članstva u EU; RIF, lipanj 2010 (2010), str. 103-108
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (pročišćeni tekst); , str
Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta; , str
Zakon o državnim potporama (pročišćeni tekst); , str
Cerovac, M.; Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja; Hrvatska pravna revija, 9 (2009) 10 (2009), str. 38-49
Opis predmeta
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja prava konkurencije Pravo konkurencije relativno je nova grana prava u hrvatskom pravnom sustavu. Pravo konkurencije ima sve važniju ulogu u poslovnim transakcijama. Pored toga, to je i jedno od prioritetnih područja prava koja Hrvatska treba uskladiti s pravom EZ-a. Zbog važnosti te grane prava u EU-u, kao i okolnosti da je pravo konkurencije prijeko potrebno sredstvo za očuvanje unutarnjeg tržišta, ono se smatra jednim od najvažnijih dijelova prava EU-a. S obzirom na približavanje i očekivano pristupanje Hrvatske EU-u, bez znanja prava konkurencije i mogućnosti snalaženja u njegovim izvorima, diplomiranom je pravniku neophodno znanje osnovnih pojmova prava konkurencije.
Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
Pojam i svrha prava konkurencije;
Povijesni razvoj prava konkurencije;
Izvori prava konkurencije;
Tijela osiguranja slobodnog tržišnog natjecanja;
Mjerodavno tržište;
Sporazumi (zabranjeni sporazumi, posljedice zabranjenih sporazuma, grupne i pojedinačne iznimke);
Monopolističko djelovanje (monopolistički i vladajući položaj, zlouporaba);
Koncentracije (pojam, prijava koncentracije, ocjena dopustivosti koncentracije);
Državne potpore.
Ispitni rokovi
Obavijesti