TRGOVAČKO PRAVO - OPĆI DIO:
Trgovačko pravo - opći dio
Trgovačko pravo - opći dio
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166817
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Trgovačko pravo - opći dio Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.5 166817
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
OBVEZNA: Zakon o obveznim odnosima (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, čl. 3, čl. 10.a-14.a (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Barbić J.; ; Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima: suglasnost volja; Informator (1980), str
OBVEZNA: Goldštajn, A.; Trgovačko ugovorno pravo - međunarodno i komparativno, 4. izdanje; Narodne novine (1991), str
OBVEZNA: UNIDROIT načela međunarodnog trgovačkog ugovornog prava; , str
OBVEZNA: Miladin, P.; ; Običaji, kondikcije, ortaštvo i ugovorna kazna prema Bogišićevu Općem imovinskom zakoniku za Crnu Goru (OIZ) i hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima (ZOO) - za ispit kod prof. Miladina; Liber amicorum Petar Klarić: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću (2012), str
OBVEZNA: Miladin, P.; ; Šutnja i konkludentne radnje u obveznim odnosima - za ispit kod prof. Miladina; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 58 (2008) 4 (2008), str
OBVEZNA: Parać, Z.; Trgovac - tko je i tko bi mogao (trebao) biti; Pravo u gospodarstvu, 40 (2001), str. 97-125
PREPORUČENA: Načela europskog ugovornog prava - Landova načela; , str
Opis predmeta
Predmet trgovačko pravo - opći dio obuhvaća pojam i predmet trgovačkog prava; razgraničenje trgovačkog i drugih grana prava; povijest trgovačkog prava; izvore trgovačkog prava; međunarodno trgovačko pravo i u okviru toga posebno Konvenciju UN o međunarodnoj prodaji robe 1980, UNIDROIT načela međunarodnog trgovačkog ugovornog prava i Načela europskog ugovornog prava - Landova načela.
Predmet trgovačko pravo - opći dio obuhvaća opći dio ugovornog prava u kom se obrađuje pojam trgovačkog ugovora; sklapanje trgovačkih ugovora posebice putem općih uvjeta poslovanja; posebnosti vezane uz sklapanje trgovačkih ugovora u odnosu na ugovore građanskog prava; tumačenje trgovačkih ugovora; ispunjenje trgovačkih ugovora; osiguranje ispunjenja trgovačkih ugovora; odgovornost za neuredno ispunjenje i posljedice neispunjenja; nemogućnost ispunjenja; raskid ili izmjena trgovačkih ugovora zbog promijenjenih okolnosti.
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja trgovačkog prava (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o mjenici, Zakon o čeku, Zakon o tržištu vrijednosnih papira, Konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe 1980). Uči ih se posebnostima vezanim uz primjenu Zakona o obveznim odnosima na trgovačke odnose te o trendu komercijalizacije građanskog prava. Studenti stječu znanja vezana uz tehniku ugovaranja i rizike kojima se ugovaratelji izlažu te ih se uči kako te rizike otkloniti odnosno umanjiti.
Doprinos izučavanja trgovačkog prava za daljnje pravno obrazovanje očituje se u činjenici da je svladavanje temelja trgovačkog prava pretpostavka za izučavanje brojnih specijaliziranih predmeta koji se predaju kao izborni predmeti na dodiplomskom studiju i na Poslijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava (pravo industrijskog vlasništva, pravo konkurencije, pravo međunarodnih plaćanja, arbitražno pravo)
Ispitni rokovi
Obavijesti