Želite studirati na Pravnom fakultetu u Zagrebu? Prijavite se na neki od naših programa iz područja prava, socijalnog rada, javne uprave i javnih financija.