OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
E-uprava
E-uprava
Studij: Porezni studij - 6. semestar
Šifra: 123984
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
prof. dr. sc. Neven Vrček - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
E-uprava Porezni studij - 6. semestar
3.0 123984
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
prof. dr. sc. Neven Vrček (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Koprić, Ivan; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Giljević, T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora; Institut za javnu upravu (2017), str. 525-574
OBVEZNA: Musa, A. (ur.); Uprava u digitalno doba III.: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2017), str. 9-31
OBVEZNA: Musa, A. (ur.); Osmi forum za javnu upravu: Uprava u digitalno doba; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2015), str. 9-27
PREPORUČENA: Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10-12 i glava V.); Narodne novine 25/13, 85/15, str
PREPORUČENA: Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi(čl. 2-8, 11-12, 14-17); Narodne novine 92/14, str
Opis predmeta
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave
Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
Pravni okvir e-uprave
Ograničenja e-uprave. Pitanje pristupa. Ekonomski zahtjevi i posljedice e-uprave.
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti
E-uprava i građani. Pravo na pristup informacijama javnog sektora Zaštita privatnosti. E-participacija. E-uprava i privatni sektor
E-uprava na lokalnoj razini. Razvojna uloga e-usluga
Međunarodne organizacije i EU: promocija informacijskog društva i e-uprave. Mjerenje e-uprave: indikatori i ljestvice
E-uprava u Republici Hrvatskoj. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i projekti informatizacije. Upravne reforme i e-uprava. Pravo na pristup informacijama javnog sektora u Hrvatskoj. Obrazovanje upravnog osoblja za korištenje IT
Analize slučaja u potrazi za najboljom praksom, prezentacija studija slučaja
Ispitni rokovi
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.