JAVNE SLUŽBE:
Javne službe
Javne službe
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166985
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Javne službe Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166985
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak; Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.; (2014), str. 215-246
OBVEZNA: Koprić, I., A. Musa, G. Lalić Novak; Europski upravni prostor.; Zagreb: Institut za javnu upravu (2012), str. 175-187
OBVEZNA: Ivanišević, S.; Prilog diskusiji o pojmu javne službe. Zbornik radova Visoke upravne škole za 1968. godinu; (1968), str. 70-88
OBVEZNA: Đulabić, V.; Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa. Revija za socijalnu politiku, br. 2/2007; (2007), str. 137-159
OBVEZNA: Koprić, I., A. Musa, V. Đulabić; Europski standardi regulacije službi od općeg interesa. Hrvatska javna uprava br. 3/2008; (2008), str. 647-688
OBVEZNA: Koprić, I.; Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak. U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene; Institut za javnu upravu i Narodne novine (2009), str. XIII-XVIII
PREPORUČENA: Wollmann, Hellmut; Koprić, Ivan; Marcou, Gerard (eds.); Public and Social Services in Europe From Public and Municipal to Private Sector Provision; Palgrave Macmillan (2016), str
PREPORUČENA: Đulabić, Vedran; European standards for local public services and their application in Croatia. LHomme, Didier; Musa, Anamarija; De La Rosa, Stephane (ur.).Good Local Governance: Application of European Standards for Local Public Services in France and Croatia.; (2016), str. 63-77
PREPORUČENA: C. Pollitt; New perspectives on public services: place and technology; (2011), str
PREPORUČENA: Wollmann, H.; Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal to Private and Reverse?, Hrvatska i komparativna javna uprava, 11(4),; (2011), str. 889-910
PREPORUČENA: Đulabić, V.; Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka; Zbornik Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj; Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 91-108
PREPORUČENA: Koprić, I.; Poboljšanje pravnog okvira djelovanja Hrvatske agencije za telekomunikacije; Novi informator, br. 5541, Male stranice (2007; (2007), str. 1-8
PREPORUČENA: Perko-Šeparović, I.; Upitnost transfera rizika u javno privatnom partnerstvu; Hrvatska javna uprava, god. 7., br. 4. (2007); (2007), str. 943-969
PREPORUČENA: Smith, C. J., D. Rauhut; Stealthy, Covert and Univited? Commission's "Activism" in the Implementation Convergence of Social Services of General Interest in the European Union, Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(3),; (2015), str. 667-696
PREPORUČENA: 9. Popović, N.; Horizontal Approach to Network Industries in Croatia, Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(3); (2013), str. 859-894
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Upoznati studente s pojmom i razvojem javnih službi te politikom i pravom EU u području javnih službi.
- Upoznati studente s temeljima pravnog režima javnih službi.
- Upoznati studente s procesima liberalizacije, komercijalizacije i privatizacije javnih službi.
- Upoznati studente s oblicima izvršavanja javnih službi.
- Upoznati studente s pravnim uređenjem i organizacijskim oblicima izvršavanja javnih službi u Hrvatskoj.
- Upoznati studente s kriterijima određenja neke djelatnosti kao javne službe.
Sadržaj kolegija
1. Pojam javne službe
Nastanak i razvoj javnih službi. Država javnih službi. Vrste javnih službi. Funkcionalizacija upravljanja i funkcionalna samouprava. Funkcionalno i organizacijsko određenje javne službe. Gospodarske (komercijalne) i negospodarske (nekomercijalne) javne službe. Materijalni kriteriji za određenje javne službe: netržišnost i prirodni monopoli, nužnost, kolektivna priroda dobra, prisilnost. Politika i pravo EU i javne službe. Javne službe kao djelatnosti s posebnim dužnostima - dužnosti javne službe. Univerzalne usluge. Neprestano izvođenje. Regulirane cijene i kvaliteta usluga. Dostupnost. Sigurnost korisnika. Javne službe i državne pomoći.
2. Temelji pravnog režima javnih službi
Javna dobra. Cijena javnih dobara. Ugovorna obaveza izvođača javne službe. Stvari nužno potrebne za izvršavanje javnih službi (infrastruktura). Javne ovlasti. Prava korisnika javnih dobara i usluga. Financiranje javnih službi.
3. Liberalizacija javnih službi
Liberalizacija, komercijalizacija, privatizacija. Javne službe i konkurencija. Pravni instrumenti liberalizacije. Neovisno reguliranje.
4. Izvršavanje javnih službi
Javnopravni oblici: javne ustanove, javna poduzeća, drugi oblici. Privatnopravni oblici: koncesija, drugi oblici javno-privatnog partnerstva.
5. Pojam i osnove pravnog uređenja javne službe u Hrvatskoj
Razvoj pravnog uređenja javnih službi u Hrvatskoj. Pozitivnopravno uređenje javnih službi: ustavne odredbe, zakonsko uređenje. Financiranje javnih službi: nacionalna, regionalna i lokalna razina. Funkcioniranje javnih službi - javne ovlasti.
6. Javna ustanova kao temeljni organizacijski oblik obavljanja javne službe u Hrvatskoj
Pojam javne ustanove. Osnivanje i struktura javne ustanove. Načela za djelovanje javnih ustanova. Djelokrug javne ustanove - obavljanje javne službe. Javne ovlasti javne ustanove. Nadzor nad djelovanjem javnih ustanova. Pravna zaštita građana (korisnika) u odnosu na javne ustanove.
7. Ostali organizacijski oblici obavljanja javne službe
Trgovačka društva osnovana od strane javnopravnih osoba: problemi identifikacije javne službe i javnih ovlasti. Dvojnost (nesigurnost) pravnog odnosa s građanima. Javne agencije. Koncesionari: koncesijski postupak, pravna zaštita natjecatelja i korisnika javne službe. Vlastita režija - primjer komunalnog gospodarstva.
8. Djelatnosti javne službe
Kriteriji određenja neke djelatnosti kao javne službe (monopoli, dužnost ili pravo građana da se koriste određenom djelatnošću, trajnost obavljanja djelatnosti, itd.). Pozitivnopravna situacija u Hrvatskoj: djelatnosti koje se kao javne službe obavljaju u potpunosti odnosno djelomično. Identifikacija najčešće korištenih zakonskih kriterija pri određenju djelatnosti kao javne službe u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Obavijesti