prof. dr. sc. Zdravka Leutar
prof. dr. sc.
Zdravka Leutar

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar je redoviti profesor u trajnom zvanju na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođena je u Tomislavgradu, BiH, i završila osnovnu školu u Tomislavgradu. Maturirala je 1985. u Zagrebu. Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994., a sociologiju je diplomirala 1998. na Institutu za sociologiju na Fakultetu socijalnih i ekonomskih znanosti na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu. Doktorsku disertaciju iz Sociologije obitelji je obranila 2000. godine na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu pod mentorstvom prof. dr. sc. Maxa Hallera na temu  Familiäre Wertorientierungen in Kroatien im vergleich zu Österreich und Polen. Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1995. kao suradnica na projektu Socijalni rad i socijalna politika u Republici Hrvatskoj, zatim znanstvena novakinja na istoimenom projektu. Od samih početaka rada na fakultetu samostalno vodi seminare, vježbe i praktičnu nastavu na kolegijima: Socijalni rad s obitelji, Savjetovanje, Obiteljska terapija. Od 2001. preuzima kolegij Socijalni rad s osobama s invaliditetom za koji samostalno kreira predavanja, seminare, vježbe i terensku nastavu. Znanstveno nastavno zvanje docentice postiže 2002., izvanredne profesorice 2008. i redovite profesorice 2013., a redovita profesorica u trajnom zvanju od 2018. godine. Katedru Područja socijalnog rada vodi od 2009. godine. Predaje na preddiplomskom, diplomskom Studiju socijalnog rada te postdiplomskom studiju Teorije i metodologije socijalnog rada i vodi više kolegija: Socijalni rad s osobama s invaliditetom, Duhovnost i socijalni rad, Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju, Socijalni rad i ljudska prava, Odabrana područja socijalnog rada. Područje znanstveno istraživačkog interesa prof. dr. sc. Leutar odnosi se na socijalni rad s osobama s invaliditetom, duhovnost i socijalno djelovanje te socijalni rad i ljudska prava. Do sada je objavila šest autorskih knjiga, jednu uredničku knjigu, te preko sto znanstvenih i stručnih radova u časopisima, zbornicima radova i poglavlja u knjigama. Voditeljica je znanstveno istraživačkog projekta „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“ MZOS-a. Vodila je znanstveni projekt „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te prvo istraživanje o obiteljima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj „Kvaliteta života obitelji osoba s invaliditetom u Hrvatskoj“. Surađivala je na više znanstveno istraživačkih projekata MZOS-a, poput „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“, „Socijalna politika i socijalni rad u Republici Hrvatskoj“ i „Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj“. Rezultate istraživanja je prezentirala na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Osmislila je i izvodila nastavu na različitim kolegijima na preddiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, diplomskom studiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Sudjelovala je u formiranju Studija socijalnog rada na Sveučilištu u Mostaru te bila  nositeljica nekoliko kolegija na Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Prof. dr. sc. Leutar je mentorirala brojne završne i diplomske radove te pet magistarskih radova i šest doktorskih disertacija. Prof. dr. sc. Zdravka Leutar pripada internacionalnoj Družbi Klanjateljica Krvi Kristove. Dugi niz godina članica je Vladinog povjerenstva Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Više

Osobna stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

The importance of incorporating a human rights perspective into qualitative research with persons with disabilities

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
The 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences – ERFCON2023

Duhovnost u superviziji psihosocijalnog rada

Leutar, Zdravka
Završni radovi, 2023.

PERSPEKTIVA DJECE O VRŠNJACIMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U ŠKOLI

Nižić, Maja ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2022.

ˈYou Don’t Have to Tell Me in Person I’m Not to Your Likingˈ: Experiences of Discrimination of People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

U NARAVI JE DOBRA DA SE R

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2021.

U naravi je dobra da se razdaje

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2021.

Razvoj duhovnosti djece i jačanje otpornosti

Leutar, Ivan ; Penava, Tanja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Dijete u fokusu

Application of Bibliodrama at a distance during the COVID 19 crisis in the Curriculum Social

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan ; Solomun, Matea ; Penava, Tanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 "Meeting New Challenges"

PERSPEKTIVA DJECE O VRŠNJACIMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U ŠKOLI

Nižić, Maja ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Dijete u fokusu

Human rights of persons with disabilities during COVID-19 pandemic: how has formal support system responded?

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 "Social Work in Europe: Meeting New Challenges"

Obitelj kao čimbenik podrške u psihijatrijskom liječenju i rehabilitaciji

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Poglavlja u knjigama, 2021.

ARA TAEKWONDO: UNDERSTANDING THE PERSPECTIVES OF COACHES

Ivček, Karla ; Buljevac, Marko : Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Kvaliteta života osoba s poteškoćama mentalnoga zdravlja

Bandić, Ivan ; Brigić, Magdalena ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Osobe s invaliditetom u društvu

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Udžbenik, 2020.

Bibliodrama kao pastoralni izazov

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

KOLIKO SU OSOBE S INVALIDITETOM ZAPRAVO DRUGAČIJE? RAD NA OSVJEŠTAVANJU VLASTITIH STAVOVA, PREDRASUDA I DISKRIMINATORNIH PONAŠANJA

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
10. Konferencija socijalnih radnika: Drugi i drugačiji

Bibliodrama kao pastorlani izazov

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Znanstveni skup za svećenike Đakovačko – osječke nadbiskupije „Sveto pismo u životu Crkve“.

Being a Mother of a Child with Prader-Willi Syndrome : Experiences of Accessing and Using Formal Support in Croatia

Čagalj, Daria ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Women with disabilities and their lived experiences of physical, psychological and sexual abuse in Croatia

Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka ; Dowling, Monica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

What about Users' Perspective of Human Rights Violations in Foster Care and Family Homes?

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development: Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Societies (SWSD)

Podizanje razine svijesti o osobama s duševnim smetnjama kao preventivno djelovanje na stigmu i predrasude u društvu Važnost individualnog pristupa i suradnog odnosa u pristupu i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama Obitelj kao važan čimbenik podrške i suradnik u interdisciplinarnom pristupu rehabilitacije osobe s duševnim smetnjama Zapošljavanje i radno okupacijske aktivnosti u integraciji osoba s duševnim smetnjama u zajednici

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Stefanović, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Wheelchair Tennis and Its Impact on People with Physical Disabilities

Leutar, Ivan ; Vrdoljak, Jure ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Religious Coping and Stressful Life Situations

Leutar ; Zdravka ; Šesto, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Involvement of blind persons in the community

Leutar, Zdravka ; Klišanin, Ana ; Bandić, Ivan ; Oreč, Anđelka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom

Tarandek, Tatjana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Case study: the functioning of paranoid personality with formal and inforomal support and pharmacotherapy

Leutar, Zdravka ; Haupert, Mladen ; Stojanović Babić, Ada ; Sakić, Maristela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY BERLIN 2017 Psychiatry of the 21. Century: Context, Controversies and Commitment

BIBLIODRAMA IN SOCIAL WORK

Leutar, Zdravka
, 2017.

BIBLIODRAMA IN SOCIAL WORK

Leutar, Zdravka
, 2017.

Bibliodrama u kurikulumu studija socijalnog rada

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

„Nekad su mi znali reći da nisam bolja od svog sina“ - stigma obitelji temeljem intelektualnih teškoća člana obitelji

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Discrimination against people with mild intellectual disabilities: their experiences in everyday life

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

WHAT DO WE KNOW ABOUT HUMAN RIGHTS OF ADULTS WITH DISABILITIES IN FOSTER CARE? PERSPECTIVES OF PERSONS WITH DISABILITIES AND PROFESSIONALS

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Attitudes of students towards the inclusion of people with mental disorders in the community

Leutar, Zdravka ; Nižić, Maja ; Budimir Anita ; Bandić, Ivan ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY BERLIN 2017 Psychiatry of the 21. Century: Context, Controversies and Commitment

Some aspects of parenting adult persons with disability

Penava, Vlatka ; Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research

Podrška mladima s intelektualnim teškoćama u zajednici zajednica Vjera i svjetlo

Leutar, Zdravka ; Radoš, Marta ; Leutar, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
VII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"

Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima

Leutar, Ivan ; Penava Tanja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. konferencija socijalnih radnika, Opatija 12.-14. 10. 2016.

Percepcija očinstva kod djece koji imaju dijete s teškoćama u razvoju

Bandić, Ivan ; Nižić, Maja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. konferencija socijalnih radnika

Sindrom sagorijevanja na poslu djelatnika bankarskog sektora koji su u direktnom kontaktu s korisnicima

Horvat, Gordana ; Tomašević, Suzana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Intenzitet stresa kod učitelja u osnovnim školama

Tomašević, Suzana ; Horvat, Gordana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Podrška mladima s intelektualnim teškoćama u zajednici zajednica Vjera i svjetlo

Leutar, Zdravka ; Radoš, Marta ; Leutar, Ivan.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII Međunarodna naučno - stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"

Diskriminacijska praksa u formalnoj podršci obiteljima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i uloga socijalnog rada

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

POČINITELJI SEKSUALNOG NASILJA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Buljevac, Marko ; Luketić, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Autorske knjige, 2016.

Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u ravzoju

Leutar, Zdravka ; Oršulić, Violeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Duhovnost kao resurs osnaživanja u palijativnoj skrbi

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Simpozij o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem Slavonski Brod će se održati od 17. do 18. travnja 2015.

Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Hlupić, Suzana, Vladić, Josipa ; Čaljkušić, Marina.
Ostalo, 2015.

Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka ; Oršulić, Violeta
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Invaliditet i neka obilježja osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Applying Bibliodrama in the curriculum of Social Work

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka ; Štambuk Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
SOCIAL WORK EDUACTION IN EUROPE: TOWARDS 2025 ; MILAN, ITALY 29TH JUNE – 2ND JULY 2025

Duhovnost kao resurs osnaživanja u praksi socijalnog rada

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Hlupić, Suzana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. simpozij socijalnih radnika "Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka" Zadar, 14-16. listopada 2015.

Ethical Issues in the Croatian Qualitative Social Work Research with People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH – ECSWR 2015: RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

ISKUSTVA STRUČNJAKA O NASILJU NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM

Šesto, Kristina : Buljevac, Marko : Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima – prikaz preliminarnih rezultata projekta

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici - gdje, s kim i kako?

Personal experience and perception of abuse in people with intellectual disabilities

Leutar, Zdravka ; Vitlov, Josipa ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima

Leutar, Zdravka ; Kreller, Helmut
Stručni radovi, 2014.

Bibliodrama: Osvješćivanje vlastite profesionalne uloge u socijalnoj i ekonomskoj krizi društva

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
VI. konferencija socijlih radnika Socijalni rad u vrieme socijalne i ekonomske krize

Zadovoljstvo studijem i samoprocjena kompetentnosti u struci studenata socijalnog rada u Mostaru i Zagrebu

Leutar, Zdravka ; Marija, Žilić
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Socijalna uključenost u zajednicu starijih osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Marina Mijatović
Stručni radovi, 2014.

Dignity and war disabled veterans

Leutar, Zdravka ; Jašarević, Tihana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Uloga obitelji u integraciji djece s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveno- stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Modeli rada s osobama s invaliditetom

Iskustvo socijalnih radnika o primjeni duhovnosti u socijalnom radu

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan ; Turčinović, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Obrazovanje za aktivno starenje.

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Krušelj, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju sa socijalnim radnicima u procesu rane intervencije

Franc, Iva ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada: identitet, integritet, realitet

Iskustva s ranom intervencijom roditelja djece s teškoćama u razvoju

Milić Babić, Marina ; Franc, Iva ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Problemi u ponašanju djece i potrebe nastavnika u osnovnim školama

Majdak, Marijana ; Kudek-Mirošević Jasna ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Dignified aging: differences and similarities between attitudes of citizens of Croatia and Bosnia and Herzegovina

Leutar, Ivan ; Penava, Tanja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Cinference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Stavovi građana prema osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini u usporedbi s Europskom unijom i Hrvatskom

Leutar, Ivan ; Penava, Tanja ; Nižić, Maja , Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8.međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Primjena Bibliodrame u socijalnom radu sa starijim osobama

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice

Vrh, Suzana ; Leutar Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Važnost tjelesne aktivnosti u starijoj životnoj dobi

Lepan, Željka ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija soicjalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Experiences of social workers on the application of spirituality in social work.

Leutar, Ivan ; Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2nd European Conference for Social Work Research: Social work research in local, national and international contexts: the challenges of comparison and generalisation

Zaposlenost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Economic disadvantages of people with disabilities in Croatia: can we talk about inclusion?

Buljevac, Marko ; Nižić, Maja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Kvaliteta života osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8.međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Socijalni rizici starijih osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

The stigma of disability : Croatian experiences

Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Social work with people with disability in Croatia: A qualitative study

Zdravka Leutar ; Eva Marković,
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Iskustvo roditeljstva osoba s tjelesnim invaliditetom

Levačić, Monika ; Zdravka Leutar
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uloga obitelji u integraciji djece s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Znanstveno stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Modeli rada s osobama s invaliditetom

Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«


Uredničke knjige, 2011.

Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj u usporedbi s Europskom unijom i Bosnom i Hercegovinom (obrazovanje, zapošljavanje, materijalna situacija i stanovanje)

Leutar, Zdravka ; Nižić, Maja ; Penava, Tanja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Znakovitost i spunjenje redovničkog života kroz socijalnu zauzetost

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Stavovi graðana prema starijim osobama

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti : profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Autorske knjige, 2011.

Samopercepcija društvenog položaja invalida domovinskog rata

Jašarević, Tihana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

THE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF DIGNITY OF THE CROATIAN HOMELAND WAR DISABLED VETERANS

Leutar, Zdravka ; Jašarević, Tihana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

NEKI ASPEKTI KVALITETE ŽIVOTA KORISNIKA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U ZAGREBU

Lovreković, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Duhovnost, religioznost u socijalnom radu

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Stručni radovi, 2010.

Socijalni rad s osobama s invaliditetom u neprofitnom sektoru

Sivrić, Maja ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Siromaštvo i socijalna isključenost osoba s invaliditetom

Zdravka Leutar ; Maja Nižić ; Tanja Penava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Kvaliteta života osoba u domovima za starije i nemoćne osobe u Zagrebu

Lovreković, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Stavovi građana prema starijim osobama

Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Social Work and Fight Against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights"

Iskustva korisnika usluga osobnog asistenta

Biškup, Iva ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada Republike Hrvatske.

Babić, Zdenko ; Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Familiäre Wertorientierungen im Vergleich

Leutar, Zdravka
Autorske knjige, 2009.

Invaliditet kao element različitosti u jačanju socijalne mreže

Leutar, Zdravka ; Marko, Buljevac ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
IV SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA "SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI"

Socijalni rad i dijete s teškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Pravo djeteta na zdravlje i razvoj

Konferencija "Pravo djeteta na zdravlje i razvoj"

Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
, 2009.

Stavovi građana prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj u usporedbi s Europskom Unijom

Najman Hižman, Elizabeta ; Leutar, Zdravka ; Kancijan, Silvija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Komparativna analiza pristupanja darovitoj djeci u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Bićanić, Josipa ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Uloga socijalnog radnika u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Marković, Eva
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Značenje koncepta civilnog društva u tranziciji od welfare state prema workfare state

Visinksi, Silvija ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Neke dimenzije religioznosti mladih

Leutar, Zdravka ; Josipović, Ana Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama

Josipović, Ana Marija ; Najman, Hižman, Elizabeta ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

The influence of some socio-demographic characteristics of young people on their attitudes towards people with physical disabilities

Leutar, Zdravka ; Raič, Natalija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Pravo na rad i osobe s invaliditetom u Hvatskoj

Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške

Leutar, Zdravka ; Ogresta, Jelena ; Milić Babić, Marina
Autorske knjige, 2008.

Nestaje li tradicionalna slika obitelji i naziru li se njezini novi profili?

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Simpozij "Obitelj utočište suvremenog čovjeka i budućnost Europe"

Level of Knowledge about Sexuality of People with Mental Disabilities

Leutar, Zdravka ; Marija, Mihoković
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Obilježja hodočasnika u Međugorju : motivi i značenje hodočašća

Leutar, Ivan ; Neuholt, Leopold ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Religioznost studenata i njezin utjecaj na svakodnevni život

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Partnerski odnosi i dijete s poteškoćama u razvoju

Leutar, Zdravka ; Starčić, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Socijalni rad u rehabilitaciji osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni stručni simpozij "Različiti po sposobnostima, jednaki u pravima"

Invaliditet u obitelji i izvori podrške

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Alternativna religioznost u suvremenom društvu

Leutar, Zdravka ; Miketić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Nestaje li tradicionalna slika obitelji i naziru li se njezini novi profili?

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2007.

Invaliditet u obitelji i izvori podrške

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Pravo na rad i osobe s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Milić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Formalna i neformalna podrška roditeljima djece s intelektualnim teškoćama

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac Silvija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Socijalna politika i kvaliteta života starijih osoba s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Umiruće osobe i njihovo pravo na prikaldnu skrb

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Kompetencije u socijalnom radu iz perspektive studija socijalnog rada

Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu

Nasilje nad osobama s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Nasilje u obitelji

Duhovnost i nasilje u obitelji

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Nasilje u društvu - izazov suvremenom socijalnom radu

Stavovi nastavnika prema integraciji djece s posebnim potrebama u redovne škole

Leutar, Zdravka ; Frantal, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Osobe s invaliditetom i siromaštvo

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Uloga socijalne mreže u razvoju duhovnosti djece : kršćanska perspektiva

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Stavovi mladih prema osobama s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Stručni radovi, 2006.

Behinderung und Armut in Kroateine

Leutar, Zdravka ; Milić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
International Federation of social Workers 2006

The position of woman between the worlds of labour and family

Leutar, Zdravka ; Leutar, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Employing people with disabilities in Croatia

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Izvaninstitucija danas

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Izvaninstitucijski oblici skrbi

Izvaninstiucija danas

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Izvaninstitucijski oblici skrbi, II simpozij socijalnih radnika

Osobe s invaliditetom i siromaštvo

Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Međunarodna znanstvena konferencija "Siromaštvo i solidarnost": Hrvatska u proširenoj Europi Organizacija: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski Caritas, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Revija za socijalnu politiku.

Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Tadić, Stipe
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Žena između svijeta rada i obitelji

Leutar, Zdravka
Stručni radovi, 2004.

Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine

Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Dani zajedništva u Družbi klanjateljica krvi Isusove

Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Kvaliteta života osoba s cerebralnom paralizom u Varaždinu

Leutar, Zdravka ; Mikac, Jasminka, Štambuk, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
MEĐUNARODNI KONGRES O CEREBRALNOJ PARALIZI - Planiranje boljeg života za odrasle osobe s cerebralnom paralizom, 30. rujna - 02. listopada 2004., Pula, Hrvatska u organizaciji Hrvatskog saveza udruga dječje i cerebralne paralize.

Odnos vršnjaka prema djeci s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Stručni radovi, 2003.

Dijete s mentalnom retardacijom u obitelji

Leutar, Zdravka ; Raić, Ivanka
Stručni radovi, 2002.

Slobodno vrijeme i socijalna integracija osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Stručno znanstveni simpozij "Znanjem do izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom"

Religioznost obitelji u Hrvatskoj, Austriji i Poljskoj

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Kvaliteta života osoba s invaliditetom u domu umirovljenika

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama - interakcije s okolinom

Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Akcijski programi i inicijative za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Osobe s invaliditetom: danas i sutra

Značenje socijalnog rada za osobe s invaliditetom

Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Osobe s invaliditetom - danas i sutra

Familiäre Wertorientierungen in Kroatien im Vergleich zu Österreich und Polen

Leutar, Zdravka
Doktorske disertacije, 2000.

Kućna zadruga i suvremeno društvo

Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Familienbeziehungen und - werte im Kontext der Wanderungen

Leutar, Zdravka
Magistarski radovi, 1998.

Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece i maloljetnika

Leutar, Zdravka
Stručni radovi, 1996.

Individualna podrška prognanoj djeci

Janković, Josip ; Leutar, Zdravka ; Majdak, Marijana
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Izabrani projekti

1995.-2002. „Socijalna politika i socijalni rad“ voditelj: prof. dr. sc. Vlado Puljiz. 

 

1998.- 2001. „Obitelj u Hrvatskoj nakon rata“– projekt katedre Područja socijalnog rada 

 

2002.Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj“ koje je provodilo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

 

2002.- 2006. „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“ voditeljica: prof. dr. sc. Marina Ajduković

 

„Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima“ voditelj: prof. dr. sc. Josip Janković

 

2008.-.. „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“ voditeljica projekta

 

2009.-2010. „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te prvo istraživanje o obiteljima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj- voditeljica projekta