prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc.
Željko Potočnjak

Željko Potočnjak redoviti je profesor na Katedri za radno i socijalno pravo. Od 1982. je znanstveni asistent, docent, izvanredni profesor, a 2003. postaje redoviti profesor. Autor je 129 znanstvenih i stručnih radova. Predsjednik je Hrvatske udruge za radno i socijalno pravo te član Izvršnog odbora Međunarodne udruženja za radno pravo i pravo socijalne sigurnosti (International Society for Labour Law and Social Security Law). Od travnja 2001. do travnja 2009. bio je sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. U travnju 2009. izabran je u trajno zvanje redovitog profesora. Od 26. siječnja 2010. do 20. listopada 2021. bio je član Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Tijekom školskih godina 2009./2010. i 2010./2011. bio je dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 10. prosinca 2014. do 10. prosinca 2018. bio je član Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković". Od 22. veljače 2012. do 4. travnja 2023. bio je član Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1981

Godina magistriranja: 1984

Godina doktoriranja: 1992

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
014564 323
Adresa:
Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Katedra/služba:
Radno i socijalno pravo
Konzultacije:

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Radno pravo

Potočnjak, Željko ; Grgić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2022.

Nova Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u EU

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Posebnosti pravne zaštite od spolnog uznemiravanja u akademskom kontekstu

Potočnjak, Željko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2021.
Znanstveno-stručni skup Pravna zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Izazovi rada na daljinu

Grgurev, Ivana ; Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
247. Tribina Pravnog fakulteta i Kluba pravnika Grada Zagreba

Pravna zaštita od spolnog uznemiravanja


Uredničke knjige, 2021.

Radni odnosi u vrijeme pandemije COVID-19

Grgurev, Ivana ; Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

Unaprjeđenje zakonskog uređenja rada na daljinu

Grgurev, Ivana ; Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
59. susret pravnika

Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Primjena kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja i znanosti: razvojne prepreke i mogućnosti za visoka učilišta

Barbić, Jakša ; Družić, Ivo ; Staničić, Frane ; Potočnjak, Željko ; Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja

Potočnjak Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Zaštita stečenih prava radnika u slučaju prijenosa poduzeća, pogona ili njihovih dijelova na drugog poslodavca prema pravu Europske unije

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. susret pravnika u gospodarstvu

Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca u Hrvatskoj

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Kolektivno otkazivanje radnih odnosa u praksi Suda Europske unije

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
54. susret pravnika

Neki problemi primjene Direktive o kolektivnom otkazivanju ugovora o radu u hrvatskom zakonodavstvu i praksi

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, tradicionalno XXXI. savjetovanje

Novine i dvojbe u svezi s otkazom i drugim načinima prestanka ugovora o radu

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
53. susreta pravnika Opatija '15. Opatija 13-15. svibnja 2015.

Prestanak radnog odnosa: Kako hrvatski Zakon o radu u tom području usklađuje interese radnika i poslodavaca

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
First Croatian-Hungarian Comparative Labour law Seminar

Razvoj, struktura i glavne značajke hrvatskog radnog zakonodavstva

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
First Croatian-Hungarian Comparative Labour Law Seminar

Izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije

Potočnjak, Željko ; Grgić, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Perspektive antidiskriminacijskog prava

Perspektive antidiskriminacijskog prava


Uredničke knjige, 2014.

Novine u hrvatskom radnom zakonodavstvu

Potočnjak ; Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
52. susret pravnika - Opatija 2014.

Opći pregled novih propisa radnog i socijalnog zakonodavstva

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Inženjerski biro: Novi Zakon o radu - novi propisi radnog i socijalnog zakonodavstva

Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o radu

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca

Potočnjak, Željko
Stručni radovi, 2014.

Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca - postupak utvrđivanja reprezentativnosti

Potočnjak, Željko
Stručni radovi, 2014.

The Right to Paid Annual Leave: the Implications of Accession

Potočnjak, Željko ; Grgić, Andrea ; Čatipović, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Fleksigurnost radnih odnosa u Hrvatskoj i pravna stečevina Europske unije

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
51. susret pravnika Opatija

Dokazivanje prima facie diskriminacije

Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2013.

Radni odnosi državnih službenika

Potočnjak, Željko
Autorske knjige, 2013.

Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Fleksigurnost u okviru pravne stečevine Europske unije - ograničenja i mogućnosti

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Konferencija o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj. Fleksibilnost i fleksigurnost - postojeća rješenja i promišljanja.

Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj

Nestić, Danijel ; Potočnjak, Željko ; Puljiz, Vlado ; Rašić Bakarić, Ivana ; Švaljek, Sandra ; Tomić, Iva ; Vehovec, Maja ; Vukorepa, Ivana
, 2011.

Važnost prakse Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde za razvoj hrvatskog antidiskriminacijskog prava

Potočnjak, Željko ; Grgić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2011.

Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj (projektna studija)

Nestić, Danijel ; Potočnjak, Željko ; Puljiz, Vlado ; Rašić Bakarić, Ivana ; Švaljek, Sandra ; Tomić, Iva ; Vehovec, Maja ; Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Glavne značajke novog Zakona o radu

Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2010.

Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Autorske knjige, 2010.

Glavna obilježja novog Zakona o radu

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Novi Zakon o radu

Novi Zakon o radu

Potočnjak, Željko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
146. Tribina Kluba pravnika grada Zagreba

Kritička promišljanja o novom Zakonu o radu

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Novi Zakon o radu

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Predavanja Hrvatske odvjetničke komore

Radno vrijeme, noćni rad i odmori prema novom Zakonu o radu

Potočnjak, Željko ; Benko, Luka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Novi zakoni i praksa

Sklapanje ugovora o radu, antidiskriminacijske odredbe, kolektivni radni odnosi

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Zakon o radu, Aktualnosti i sudska praksa

Pravno uređenje i praksa zabrane diskriminacije u hrvatskom pravu

Potočnjak ; Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa

Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona

Potočnjak, Željko ; Trgovac, Sanja
Poglavlja u knjigama, 2009.

Važnost prakse Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde za razvoj hrvatskoga antidiskriminacijskog prava

Potočnjak, Željko ; Grgić Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Najnovije u hrvatskom pravu usklađeno s europskom pravnom stečevinom

Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti ljudskih prava

Potočnjak, Željko ; Stresec, Mirjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Hrvatsko ustavno sudovanje - de lege lata i de lege ferenda

Projekt "Izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti sudaca i državnih odvjetnika o antidiskriminacijskom zakonodavstvu" Sudska praksa - izbor

Potočnjak, Željko ; Grgić Andrea
, 2009.

Pravno uređenje i praksa zabrane diskriminacije u Hrvatskoj

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa

Radni odnos, najniža plaća i pravni položaj menadžera

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
"Menadžerski ugovori i radni odnos za članove uprava u društvima kapitala" (Hrvatska udruga menadžera - CROMA)

Ustavnosudski postupci i njihovi učinci

Potočnjak, Željko ; Trgovac, Sanja
Stručni radovi, 2009.

Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj

Potočnjak, Željko ; Gotovac, Viktor
Poglavlja u knjigama, 2009.

Odnos Zakona o suzbijanju diskriminacije s Ustavom i drugim zakonima koji zabranjuju diskriminaciju

Potočnjak, Željko ; Grgić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2009.

Relations Between the Anti – Discrimination Act, the Constitution and Other Acts Prohibiting Discrimination

Potočnjak, Željko ; Grgić, Andrea
Poglavlja u knjigama, 2009.

Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa

Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Marijan, Ranko ; Mrčela, Marin ; Potočnjak, Željko
Ostalo, 2009.

Betriebsbedingte Kündigung in der Republik Kroatien

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
II. International Labour Law Dialogue on the topic of Termination of Employmnet Contracts on Economic Reasons

Pravno uređenje rada članova uprava za društva kapitala

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno finaciranim mirovinskim sustavima

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Pojam, osnove, oblici i izuzeci od zabrane diskriminacije nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije i novelacije Zakona o ravnopravnosti spolova

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Radni odnosi u praksi, savjetovanje

Zabrana diskriminacije u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Ravnopravnost spolova:Primjena CEDAW-a pred hrvatskim sudovima te hrvatsko zakonodavstvo i praksa

Pravni položaj menadžera

Potočnjak, Željko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
XLVI Susret pravnika (Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu)

Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj

Potočnjak, Željko ; Gotovac, Viktor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Rad u Hrvatskoj

Zabrana diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u radnim odnosima

Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2007.

Radni odnosi državnih službenika

Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2007.

Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu

Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Zakon o socijalnoj skrbi, autorski pročišćeni tekst Zakona, stanje na dan 1. listopada 2007

Potočnjak Željko ; Vukorepa Ivana
Autorske knjige, 2007.

Otvorena pitanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Capacity building for social dialogue at sectoral and company level - Croatia

Potočnjak, Željko ; Gotovac, Viktor
, 2007.

Radni sporovi

Dika, Mihajlo ; Potočnjak, Željko ; Gotovac, Viktor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku nakon stupanja na snagu novog Zakona o sudovima

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Redoviti otkaz ugovora o radu

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, prateći propisi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Autorske knjige, 2006.

Posebnosti radnih odnosa državnih službenika

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Posebnosti radnih odnosa državnih službenika

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Radni odnosi u ustavnosudskoj praksi

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Law and Fact in the Work of the Constitutional Court of the Republic of Croatia

Potočnjak, Željko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Law and Fact in Constitutional Jurisprudence

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - neki prijedlozi za unapređenje hrvatskog sustava na temelju stranih iskustava -

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Die Entwicklung des kroatischen Arbeitsrechts seit der Verabschiedung des neuen Arbeitsgesetzes

Kreuder, Thomas ; Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2005.

Pravo na sud, pristup sudu i suđenje u razumnom roku u slučaju intervencije zakonodavca u sudske postupke u tijeku

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Arbitražno rješavanje radnih sporova

Dika, Mihajlo ; Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2004.

Zabrana diskriminacije u radnim odnosima

Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2003.

Kolektivni radni sporovi te načini njihovog rješavanja (mirenje, arbitraža, štrajk i isključenje s rada)

Potočnjak, Željko
Poglavlja u knjigama, 2003.

Glavne značajke kapitalno financiranog obveznog dijela hrvatskog mirovinskog sustava

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Interesna struktura novele Zakona o radu

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Najniža mirovina

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Nove mirovinske formule mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Nova koncepcija i struktura hrvatskog mirovinskog sustava

Potočnjak, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Profesionalni interesi i članstva

Radno i socijalno pravo

Međunarodno radno i socijalno pravo