prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc.
Zlata Đurđević

Zlata Đurđević je redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo (2007.-2014., 2016.-2023.). Specijalizira se u području kaznenog procesnog prava, europskog i međunarodnog kaznenog prava, ljudskih prava, međunarodne suradnje u kaznenim stvarima i psihijatrijskog prava. Gostujuća je profesorica na Fakultetu za pravo, ekonomiju i financije Sveučilišta u Luxemburgu, i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Dobitnica je međunarodne nagrade International Justice Award 2022. kojom se odaje počast najistaknutijim ženama u pravnim profesijama, a dodjeljuje ga austrijska udruga Initiative for Women in Law pod pokroviteljstvom UNESCO-a pravnicama iz pravosuđa, politike, akademske zajednice i državne uprave diljem svijeta.

Magistrirala je na Sveučilištu Cambridge, Velika Britanija na Institutu za kriminologiju kao i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2003. na temu “Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije”. Nakon vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, 1994. položila je pravosudni ispit.

Dobitnica je najprestižnijih međunarodnih nagrada, među kojima su projekt EU Marie Curie FP7, Fulbrightova stipendija, Chevening stipendija, Njemačka akademska stipendija DAAD i Austrijska stipendija ÖAD. U 2009/2010 bila je gošća predavačica na Berkeleyu, Sveučilište u Kaliforniji, SAD gdje je predavala predmet ”Criminal Law Aspects of the European Convention on Human Rights”. Radila je dvije godine (2014.-2016.) kao viša znanstvena istraživačica na Pravnom fakultetu Yale, SAD provodeći znanstveni projekt ”Towards an European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (EuroCrimPro)” te surađujući sa profesorom emeritusom Mirjan Damaškom. Bila je istraživačica na Max-Planck Institutu u Freiburgu, Sveučilištu Augsburg u Njemačkoj, Sveučilištu “Karl-Franzens” u Grazu, Austrija.

Nalazi se na vodećim pozicijama u nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i pravnih udruga. Članica je Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP, www.penal.org) od 2009. godine u koji je reizabrana 2014. i 2019. godine. Od 2008. godine je kontakt osoba za Hrvatsku u Europskoj kaznenopravnoj akademskoj mreži (ECLAN). Članica Upravnog odbora Siracusa Međunarodnog instituta za kazneno pravosuđe i ljudska prava od 2018.-2021. Predsjednica je Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo i bila je predsjednica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2016.-2020.). Članica je Centra za demokraciju „Mika Tripalo“ od 2022., a podpredsjednica znanstvenog savjeta od 2024. Glavna je urednica časopisa “Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu” od 2015.

Profesorica Đurđević je niz puta imala priliku služiti kao savjetnica vladinim, pravosudnim, javnim i nevladinim organizacijama u područjima od ljudskih prava do međunarodnog i europskog prava. Članica je Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora (2021-2024), a bila je članica Državnoodvjetničkog vijeća, Povjerenstva za sukob interesa i Povjerenstva za azil RH. U suradnji sa Pravosudnom akademijom i Hrvatskom odvjetničkom komorom organizirala je niz edukacija pravosudnih djelatnika. Bila je ispitivačica na pravosudnom ispitu u okviru Ministarstva pravosuđa RH, predsjednica radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu novog Zakona o kaznenom postupku (2012-13) te članica niza radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu zakona u kaznenom pravosuđu. Bila je kandidatkinja Republike Hrvatske za sutkinju Međunarodnog kaznenog suda. Izradila je niz pravnih mišljenja za odvjetnike, domaće i strane sudove te Ustavni sud RH te je zastupala Republiku Hrvatsku u postupcima pred međunarodnim arbitražama UNCITRAL i ISCID. Njezina pravna mišljenja i radovi citirani su od strane Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH. Služi se engleskim, njemačkim i francuskim jezikom.

Objavila je osam knjiga, preko 80 članaka (u Hrvatskoj i inozemstvu), te izlagala na preko 100 seminara i konferencija u zemlji i inozemstvu. Bila je voditeljica 15 znanstveno-istraživačkih projekata, od čega 11 međunarodnih i četiri domaća, te je sudjelovala kao istraživačica u 13 znanstvenih projekata. Aktivno sudjeluje u javnim raspravama u Hrvatskoj na temu pravosuđa, ljudskih prava i kaznenog prava.

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1992

Godina magistriranja: 1997

Godina doktoriranja: 2003

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 321
Adresa:
Tkalčićeva 48-50, soba 3
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo

Radovi

 

2024

 1. Đurđević, Zlata / Bonačić, Marin / Đuzel, Marija, Kazneni nalog: Integracija u stadije postupka i jačanje procesnog položaja okrivljenika, u: Ivičević Karas, Elizabeta; Đurđević, Zlata; Bonačić, Marin et al. (ur.) Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku – Prijedlozi za rekonstrukciju normativnog okvira, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, 2024

 

2023

 1. Đurđević, Zlata / Bonačić Marin (urednici hrvatskog izdanja) Priručnik o Europskom
  javnom tužiteljstvu: Praktični vodič i primjerovnik, Zagreb: Sveučilišna tiskara
 2. Đurđević, Zlata (2023) Independence and Accountability of the EPPO (Art 6 and 7) and Overview of the structure of the EPPO, in Sicurella, R. / Durdevic, Z. / Ligeti, K. / Costa, M. (ed) Handbook: A practical guide on the EPPO for defence lawyers, 9-24
 3. Criminal Appeals in Croatia in: Silvia Allegrezza (ed) Appeal Proceedings in Criminal Matters: A European and Comparative Study, Wolters Kluwer, 2023, 153-176
 4. Dugotrajnost postupka – posljedice nerješivog funkcionalnog hendikepa hrvatskog kaznenog pravosuđa: Pravo žrtve na djelotvorni pravni lijek i kaznenoprocesnu zaštitu konvencijskih prava, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Vol. 30, No. 2, 2023, V-XXIII.
 5. Đurđević, Zlata / Ivičević Karas, Elizabeta, Uporaba umjetne inteligencije u hrvatskom kaznenom postupku: postojeće stanje i perspektive, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Vol. 30, No. 2, 2023, 227-242.
 6. Dugotrajnost postupka – posljedice nerješivog funkcionalnog hendikepa hrvatskog kaznenog pravosuđa: Pravo žrtve na suđenje u razumnom roku i pristup sudu, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Vol. 30, No. 1, 2023, V-XVI.

 

2022

 1. Nekoliko riječi o rodno utemeljenom nasilju nad ženama, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 29 (2022), 2; V-XI.
 2. Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, and Zoran Burić (2022) Chapter 5 Croatia in: Contissa,  Lasagni, Caianiello, Sartor (eds) Effective Protection of the Rights of the Accused in the EU Directives: A Computable Approach to Criminal Procedure Law, Brill, 74–93.
 3. Neovisnost Europskog javnog tužiteljstva: ključ borbe protiv prijevara, korupcije i zlouporaba ovlasti od strane državnih i lokalnih dužnosnika, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 29 (2022), 1; V-XII.
 4. Povreda obveze uspostavljanja stvarne nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja implementacijom kaznenih djela na štetu financijskih interesa Europske unije, u: Jakša Barbić (ur) Prilozi raspravi o daljnjem razvoju kaznenog prava Europske unije, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2022.

 

2021

 1. Crtica o slobodi udruživanja sudaca // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28 (2021), 2; V-VIII
 2. Damaškin opus summum: klasik kaznenoprocesne povijesti, pogovor knjige Mirjan Damaška, Dokaz krivnje: od rimsko-kanonskog do suvremenog prava, Školska knjiga, Zagreb, 2021, 237-253.
 3. Mirjan Damaška, Dokaz krivnje: od rimsko-kanonskog do suvremenog prava. Školska knjiga, Zagreb, 2021. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28 (2021), 1; 191-197
 4. Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Munivrana, Maja; Kuštan, Mirta, Croatia report, Preventing international terrorism. European models of rewarding measures for judicial cooperators. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene S.r.l., 2021. str. 149-180.
 5. Đurđević, Z., Bonačić, M., & Pleić, M. (2021) Rule of Law Concerns in the Croatian Penal Order Procedure Linked to Deprivation of Liberty, Judicial Control, Admissibility of Evidence and Procedural RightsPravni Vjesnik37(1), 57–82. https://doi.org/10.25234/pv/13884
 6. Crtica o slobodi izražavanja sutkinja i sudaca // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28 (2021), 1; V-X

 

2020

 1. Dekonstitucionalizacija Vrhovnog suda RH u kaznenim predmetima i jačanje autoritarnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse: propuštena prilika Ustavnog suda RH, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 2; 417-470
 2. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik, sedmo izdanje, Zagreb: Narodne Novine, 2020.; Urednica i autorica četiriju poglavlja
 3. Uvodna riječ: Prikaz ostvarenja i aktivnosti Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu od 2017-2020, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 2; V-VIII
 4. Krapac, Davor, Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, VIII izdanje, Zagreb: Narodne novine. Urednica i suradnica
 5. Materijalnopravne i procesnopravne pretpostavke rada europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj: neispunjenje obveze implementacije Direktive i rizik sniženja standarda učinkovitog postupka Uredbom, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 1; 253-282
 6. Odluke ESLJP-a o slobodi političkog izražavanja u RH // Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, / (2020), 6636-6637; 11-16.
 7. Odluke ESLJP-a o slobodi medija – presuda Europapressholding protiv Hrvatske, Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 68 (2020), 6613; 18-20
 8. Selected Case Studies: The Case Study of Croatia: Transposition of the Directive on the fight against EU fraud by means of criminal law with comments on Croatia, in: Ivan Sammut/Jelena Agranovska (eds) Implementing & Enforcing EU Criminal Law – Theory & Practice, The Hague: Eleven International Publishing, 2020, 201-215. ISBN: 978-94-6236-983-2.
  (https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462369832#0)

 

2019

 1. Odluke ESLJP-a o nedopuštenosti zahtjeva podnesenih zbog povrede slobode izražavanja u RH, Informator br. 6600, 11.11.2019, 9-11.
 2. Judikatura Europskog suda za ljudska prava o slobodi izražavanja u Hrvatskoj od 1997. do 2018.: razotkrivanje pravosudnih anomalija, in Turković, K / Munivrana Vajda, M / Dragičević Prtenjača, M, Liber Amicorum Petar Novoselec, PFZ, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2019, 151-204.
 3. Goldner, Lang / Zlata Đurđević / Matajia Mislav, The Constitution of Croatia in the Perspective of European and Global Governance, in Anneli Albi / Samo Bardutzky (ed) National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Springer, 2019, 1139- 1177. ISBN: 978-94-6265-272-9, 2019.

 

2018

 1. Nedostatni i irelevantni ustavni razlozi za ukidanje kaznenih presuda po ustavnoj tužbi bivšeg predsjednika Vlade RH u predmetu “INA MOL”, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2018, 261-302.
 2. Legislative or regulatory modifications to be introduced in participant member states to the enhanced cooperation (2018) International Conference on Enhanced Cooperation for the Establishment of the EPPO, Fondazione Leilo e Lisli Basso / OLAF, ISBN:978-88-943233-4-4, 2018, 101-110.
 3. Neovisnost sudstva i dezintegracija Europske Unije, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2018, 5-9.

 

2017

 1. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, Narodne novine, Zagreb, 2017.; Urednica i autorica Uvoda
 2. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik, šesta  edicija, Zagreb: Narodne Novine, 2017.; Urednica i autorica četiriju poglavlja
 3. Kriza vladavine prava u Europskoj uniji u 2010-tima, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2017, 5-12.

 

2016

 1. Legal and political limitations of the ICC enforcement system: blurring the distinctive features of the criminal court , Ackerman, Ambos, Sikirić (ur.), Visions of Justice, Essays in Honor of Professor Mirjan Damaška, Duncker & Humblot, Berlin, 2016
 2. Constitutional rights, the European Arrest Warrant and EU Criminal Law, chapter in the Croatian Report, forthcoming in Albi, A. (ed) The Role of National Constitutions in European and Global Governance (T.M.C. Asser Press 2016). Koautor sa Iris Goldner i Mislavom Matajia.

 

2015

 1. Đurđević, Zlata / Ivičević Karas, Elizabeta (eds) European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges, Croatian Association of European Criminal Law, 2015. Urednica i koautorica
 2. The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings filling a human rights gap in the European Union legal order, in Đurđević, Ivičević Karas (eds) European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges, Croatian Association of European Criminal Law, 2015, 9-23.
 3. Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika Grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2015, 9-47.

 

2014

 1. Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Baseline Study on the Compliance of the Legal Framework of the Republic of Croatia with the Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014.
 2. Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava, Zbornik radova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014.
 3. Glavna obilježja tužiteljske istrage prema hrvatskom ZKP od 2008. do 2013. godine, u: Jovanović I. / Petrović-Jovanović, Ana (ur) Tužilačka istraga: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Zbornik radova sa međunarodne konferencije, Beograd, 2014., 59-78.

 

2013

 1. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Zagreb: Sveučilišna tiskara, 2013. Kourednica i koautorica.
 2. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Urednica i autorica uvodnog teksta.
 3. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2013, str. 313 – 362.
 4. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje Zakona o kaznenom postupku s Ustavom Republike Hrvatske, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2013, str. 3 – 100.
 5. Judicial Control in Pre-trial Criminal Procedure Conducted by the European Public Prosecutor’s Office, in: Katalin, Ligeti (ed) Toward a Prosecutor for the European Union, Volume 1, Oxford: Hart Publishing, 988-1012, 2013.

 

2012

 1. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik, IV izdanje, Zagreb: Narodne Novine, 2012. Kourednica i koautorica.
  Autorica četiri poglavlja: Subjekti kaznenog postupka, 1-26, Nadležnost sudova, 27-44, Međupostupak: Optuživanje s kontrolom optužnice, 109-132, Rasprava, 133-190
 2. Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2012, 409-438.
 3. Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije, Zagrebačka pravna revija, vol. 1, br. 1, 2012; 109-121
 4. Đurđević, Zlata, Legal Report for Croatia, u Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Pre-trial Emergency Defence, Assessing pre-trial access to legal advice, Intersentia, Wien-Graz, 2012, str. 59-71
 5. Croatia – National Report, The Area of Freedom, Security and Justice, Including Information Society Issues – FIDE XXV National Reports,  Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn (ur. Laffranque), Tartu University Press, 2012, str. 235-259 (u koautorstvu s Iris Goldner Lang i Majom Munivranom Vajdom)
 6. Predavanje “Kaznenoprocesne granice odgovornosti“, u: Bačić, Arsen (ur)  Ustavna demokracija i odgovornost: okrugli stol održan 22. studenoga 2012. u palači Akademije u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013.
 7. Đurđević / Ivičević Karas / Burić: Konferencija Projekt za ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2012, 363-370
 8. Doctor Honoris Causa Mirjan Damaška, Sveučilište u Zagrebu, 28. lipnja 2012, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2012, 377-380

 

2011

 1. Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011., Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2011, 311-357.
 2. Tripalo, Dražen – Đurđević, Zlata, Predlaganje dokaza, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2011, 471-487.
 3. Zlata Đurđević i Zoran Burić, Experiences with and Attitudes to Mechanisms, Structures and the Development of European Criminal Law in the Republic of Croatia, publikacija u okviru projekta EuroNeeds Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo iz Freiburga, (u tisku)
 4. Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije:regulativa i kritički osvrt, u: Slađana Štrkalj-Ivezić (ur) Medicinski i pravni okvir za hospitalizaciju osoba s duševnim poremećajima, Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, 2011, 9-34.
 5. Nezakoniti dokazi u hrvatskom kaznenom postupku: usklađenost s međunarodnim i ustavnim jamstvima, Zbornik na Pravinot fakultet “Justinijan Prvi” vo Skopje, Vo čest na Nikola Matovski, Skopje, 2011, str. 119-141.
 6. Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Ivana Radačić (ur.) Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zagreb: Centar za mirovne studije, 2011, 153-189.
 7. Pregovori o pridruživanju EU za 24. poglavlje „Pravda, sloboda i sigurnost“, Bilten Projekta Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji, 1/2006, 3-11.

 

2010

 1. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2010, 769-784.
 2. Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt, HLJKPP br. 1/2010, 7-24.
 3. Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian perspective, Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varšava: WAiP, 2010., 163-184.

 

2009

 1. Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP 2/2009, 783-808.
 2. National Report – Croatia: Special Procedural Measures and Respect of Human Rights, Revue Internationale de droit penal (RIDP/IRPL), vol.80, br. 1/2, 2009, 113-127.

 

2008

 1. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, u Siniša Rodin, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang (ur) Reforma Europske unije: Lisabonski ugovor, Zagreb: Narodne novine, 2009., glava XI. i HLJKPP, 2/2008, 1077-1127.
 2. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije: proračun EU, pojavni oblici kriminaliteta i PFI Konvencija, Pravo i pravda, br. 1/2008, Sarajevo, 99-140.
 3. Igor Bojanić – Zlata Đurđević, Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, HLJKPP br. 2/2008, 973-1003.

 

2007

 1. Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica: nastanak, sadržaj, implementacija, HLJKPP br. 2/2007, 921-966.
 2. Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga, HLJKPP br. 2/2007, 1021-1027.
 3. Criminal Law Protection of the EU’s Financial Interests in Croatia, Eucrim, 3-4, 2007 (www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf)

 

2006

 1. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb: Zagreb University Press, 2006. Urednica i koautorica
 2. Zlata Đurđević – Dražen Tripalo, Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse, HLJKPP br. 2/2006, 551-596.
 3. Prijevara na štetu proračuna Europske unije: pojavni oblici, metode i uzroci, Financijska teorija i praksa, br. 3/2006, 253-281.
 4. Criminal Liability of Legal Persons (Annex: the Croatian Perspective),  Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU financial Interests, Zagreb: 2006, 73-89.
 5. The European Arrest Warrant Project, Report of the Republic of Croatia, 1-33, 2006., http://www.eurowarrant.net
 6. Povijesni razvoj kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama u Engleskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 56, br. 2-3/2006, 293-324.
 7. Floyd Feeney – Joachim Herrmann: One Case – Two Systems, A Comparative View of American and German Criminal Justice, HLJKPP, vol. 13, 2/2006, 1169-1175.

 

2005

 1. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zagreb: Narodne novine, 2005.
 2. Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 12, 2/2005, 739-762.
 3. XVII Međunarodni kongres kaznenog prava, IV sekcija, 12-19 rujan, 2005, Beijing, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 12, 1/2005, 223-251.  Koautor sa B. Cvjetko, A. Kurtović, D. Krapac.

 

2004

 1. Odluka o kazni – kaznenopravna pitanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 11, 2/2004, 751-782.
 2. Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, br. 2/2004, 287-326.
 3. Criminal Law Report for Croatia, Police and Judicial Co-operation in the European Union: FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press, 2004, 27-40.
 4. Proračun Europske unije, Financijska teorija i praksa, br. 2/2004, 181-202.
 5. Đurđević / Goldner / Petrović, Znanstveni skup: XXI F.I.D.E. kongres, (Dublin, Irska, 2-5. lipnja 2004.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 55, 4/2004.

 

2003

 1. Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 10, 2/2003, 719-770.

 

2002

 1. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama, Zagreb: Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka “Vladimir Bayer”, 2002.
 2. Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002. Autorica dva poglavlja:
 3. Postupci prema osobama s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili koje su osuđenici, 208-289
 4. Izvadci iz Zakona o kaznenom postupku s komentarom, 389 – 436.
 5. Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u starom i srednjem vijeku, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2002, 725-757.
 6. Suvremeni pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Francuskoj, Socijalna psihijatrija br. 3/2002, 115-127.
 7. Kritičko-poredbeni osvrt na pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija br. 5/2002, 66-80. Pregledni znanstveni članak. Rad je objavljen i u Makedonskoj reviji za kazneno pravo i kriminologiju, br. 1-2/2002, 163-202.
 8. Suradnja Zajednice i država članica u zaštiti europskih financija, HLJKPP, vol. 9, 2/2002, 567-571.

 

2001

 1. Kritički osvrt na pravni položaj počinitelja prijestupa i prekršaja s duševnim smetnjama de lege ferenda, HLJKPP, vol. 8, 1/2001, 441-464.
 2. Europsko pravno područje i zemlje kandidati: Predstavljanje rezultata Corpus Juris projekta, HLJKPP, vol. 8, 2/2001, 309-314.

 

2000

 1. Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u SR Njemačkoj i kritičko-poredbeni osvrt na hrvatsko pravo, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 7, 2/2000, 843-893.

 

1999

 1. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Engleskoj, Kanadi i Francuskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/1999, 531-564.
 2. XI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: kaznenopravni sustav pred izazovom organiziranog kriminaliteta, HLJKPP, vol. 6, 1/1999, 287-330.

 

1998

 1. Novosti u kaznenom postupku protiv osoba s duševnim smetnjama, Psihijatrija i zakon, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 1998, 25-48.
 2. Položaj odvjetnika kao branitelja u kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 5, 1/1998, 275-289.
 3. Nove odredbe o pravnim lijekovima u kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 5, 1/1998, 298-327.
 4. Poslijediplomski studij iz kriminologije na Institutu za kriminologiju Sveučilišta u Cambridgeu, HLJKPP, vol. 5, 1/1998, 491-502.

 

1996

 1. Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3, br. 1/1996, 222-252.
 2. Željko Horvatić – Zlata Đurđević, Program Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe, Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb: Organizator,  1996, 215-236.

 

1995

 1. Zlata Đurđević – Ira Kokić, Prikaz seminara “Novo kazneno zakonodavstvo”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6, 1995, 754-762.

 

1992

 1. Bitne povrede odredaba kaznenog postupka, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 2, br. 1/1992, 77 – 116.


Profesionalni interesi i članstva

Profesionalne aktivnosti

 

a. Rad u sudstvu

 

2003. do danas

Izrađuje pravna mišljenja u kaznenim predmetima od 2003. godine do danas za branitelje, Vrhovni sud, redovite sudove te žrtve/oštećenike.

 

2010. do danas

Izrađuje pravna mišljenja za Ustavni sud Republike Hrvatske u postupcima osporavanja ustavnosti zakonodavnih akata:

Mišljenje o ustavnosti Zakona o kaznenom postupku, citirano u odluci Ustavnog suda RH od 19. srpnja 2013.

Mišljenje o ustavnosti odredaba Zakona o sudovima i Zakona o kaznenom postupku o oduzimanju ovlasti Vrhovnog suda da osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnog građana pred zakonom, mišljenje je integralni dio Odluke Ustavnog suda od 3. studenog 2020.

 

 1. – 2017.

Zastupa i izrađuje pravna mišljenja za Vladu RH. Hrvatska vještakinja u arbitražama u predmetu MOL mađarska nafta i plin PLC protiv Republike Hrvatske pred:

Komisijom Ujedinjenih naroda o Međunarodnom trgovačkom pravu (The United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL)

Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) izradila je četiri pisana mišljenja i dva puta usmeno vještačila pred oba arbitražna suda, 2015-2017.

 

 

b. Državne dužnosti i javne funkcije u Republici Hrvatskoj

 

2021.

Članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog Sabora

 

2013. do 2014.

Osobna izaslanica predsjednika Republike Hrvatske u RECOM-u (Regionalnom Povjerenstvu za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na teritoriju bivše Jugoslavije u razdoblju od 1991. do 2001.) od

 

2012-2013

Predsjednica radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu novog Zakona o kaznenom postupku

 

2010-2011

Članica Državnoodvjetničkog vijeća (neovisno tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti državnih odvjetnika)

 

2008

Članica Povjerenstva za azil RH (odlučuje o žalbama protiv rješenja MUP o azilu)

 

2005. – 2008.

Članica državnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

 

Članica radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu nacrta zakonodavnih akata:

1995. – 1996., 2001. – 2002. Zakona za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

2001. – 2002. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

2001. – 2002. Izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku

2004. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

2005.- 2010. Članica radnih skupina za pregovore Republike Hrvatske s Europskom Unijom za 24. poglavlje “Pravda, sloboda i sigurnost” i 32. poglavlje “Financijska kontrola”

 

 

c. Članstvo u znanstvenim organizacijama i udruženjima

 

a) Domaća

Članica je Centra za demokraciju „Mika Tripalo“, a od 2024. podpredsjednica znanstvenog savjeta.

Predsjednica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu od 2016. – 2021., najznačajnijeg hrvatskog udruženja u kaznenopravnom području, od 2012. potpredsjednica, 2008. članica Upravnog odbora

Predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo od 2013.

Članica znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2017.

Hrvatsko društvo za psihijatriju i pravo, predsjednica Znanstvenog savjeta od 2007. do 2013.

DAAD Croatia, članica od 2007

Suradnja sa nevladinim udrugama npr. Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za mirovne studije i Dokumentom – Centar za suočavanje sa prošlosti 2010.-2014.

 

b) Međunarodna

Zamjenica glavne tajnice i članica Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) od 2009., reizabrana 2014. i 2019. godine (www.penal.org)

Članica Upravnog odbora Siracusa Međunarodnog instituta za kazneno pravosuđe i ljudska prava od 2018. godine. (www.siracusainstitute.org/app/board-of-directors/)

Kontakt osoba za Hrvatsku u Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (ECLAN) od 2007.

University of Cambridge Alumni Association od 1997.

 

d. Organizacija skupova i edukacija pravosudnih djelatnika

Organizirala, presjedala i držala predavanja na nizu međunarodnih konferencija:

“Integracija Ureda Europskog javnog tužitelja u nacionalna kaznena pravosuđa: institucionalni, procesni i izazovi suradnje“ (Integration of the EPPO in the National Criminal Justice Systems: Institutional, Procedural and Cooperative Challenges), Hotel Westin, Zagreb, 11-12. travnja 2019.

“European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges”, Dubrovnik, svibanj 15, 2015.

“Pravno i društveno naslijeđe međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju“, aula Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 24. veljače 2011.

“Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih interesa Europske unije“ od 13.-14. svibnja 2005. u Dubrovniku

Organizacija AIDP Pripremnog kolokvija “Special Procedural Measures and Respect for Human Rights“, 6-9 studeni, 2008., Pula

Kao predsjednica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i prakse od 2017. do 2020. svake godine predsjedava i organizira redovita savjetovanja u prosincu u Opatiji (radi se o najvećem i najznačajnijem domaćem skupu kaznenopravnih stručnjaka, www.pravo.unizg.hr/hukzp). 2020. godine je savjetovanje organizirano kao video konferencija u Zagrebu. Na savjetovanju sudjeluje svake godine preko 200 kaznenopravnih stručnjaka iz prakse i akademije.

Kao predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo (ranije kao potpredsjednica) organizirala i predsjedavala sljedećim domaćim skupovima:

 • Konferencija “Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde”, Split, Pravni fakultet, 20. travnja 2018.
 • Konferencija “Žarišne točke kaznenopravne suradnje u Republici Hrvatskoj“, Osijek, Pravni fakultet Josipa Jurja Strossmayera, 21. travanj 2017.
 • Konferencija “Prava obrane u kaznenopravnoj suradnji država članica Europske Unije”, Zagreb, Aula Sveučilišta u Zagrebu 17. veljače 2016.
 • znanstveni skup “Kaznenopravni aspekti članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji“, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, Aula Sveučilišta u Zagrebu, 3. srpanj 2013.

2012. – organizirala, pripremila priručnike i predavala u okviru Pravosudne akademije sedam seminara za suce i državne odvjetnike o presudama ESLJP protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima

2012. – Organizirala radionice za odvjetnike u Hrvatskoj odvjetničkoj komori i odvjetničkim zborovima o Zakonu o kaznenom postupku iz 2008. u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

2009. – pripremila priručnike za polaznike i predavače za tri radionice: Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku, Pritvor – pravni temelj i postupak, Psihološko-pravni aspekti ispitivanja svjedoka (drugo izdanje, prvo u 2002.- 2003. u okviru CARDS 2001 “Reforma pravosuđa – Potpora Pravosudnoj akademiji”

2008. – predavačica na edukaciji odvjetnika o EKLJP koju je organizirao Centar za mirovne studije i Interights

2004. – 2005. U okviru projekta CARDS 2003 “Edukacija i trening državnih odvjetnika” pripremila materijale i educirala tutore za radionicu: Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji.

 

e. Uređivanje znanstvenih časopisa

2014. – Glavna urednica časopisa “Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu” od 2014. (www.pravo.hr/hljkpp), tehnička urednica od 2007.

2011.-2017 Glavna i odgovorna urednica časopisa “Zagrebačka pravna revija” u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (revija.pravo.unizg.hr)

2009 – Članica uredništva međunarodnog časopisa: Lex Et Scientia International Journal – Juridical Series

 

f. Recenzije

Recenzirala više od 50 članaka u sljedećim znanstvenim časopisima: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Policija i pravo, Financijska teorija i praksa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Pravni vjesnik: glasnik Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Godišnjak Akademije pravnih znanosti. Pristupnica je recenzirala i Pravni leksikon pod uredništvom Vladimira Peze. Osim domaćih, pristupnica je recenzentica i inozemnih publikacija i znanstvenih projekata. Recenzirala je knjige: “Temelji kazenskega procesnega prava“ autora Katje Šugman Stubbs, Primož Gorkiča i Zvonka Fišera,  “Načelo vzajamnega priznavanja v kazenskih zadevah. – Evropski nalog za prijetje in predajo: slovenske izkušnje in primerjalnopravni vidiki“ autora Katje Šugman Stubbs i Primož Gorkiča, knjigu Ante Novokmeta „Sudska kontrola u kaznenom postupku“ te udžbenik Elizabete Ivičević Karas „Penitencijarno pravo“.

Redovita recenzentica znanstvenih projekata i programa Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, projekata Europske unije te sudjeluje u izboru u znanstvena zvanja nastavnika na europskim pravnim fakultetima (Ljubljana, Tartu). Recenzirala je i znanstveno-nastavni program Policijske akademije u Zagrebu u okviru postupka reakreditacije provedene od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje u 2014. i 2021.

 

g. Mentorski rad

Do 2021. godine mentorica je obranjenih 30 diplomskih radova, 2 magistarska rada i 6 doktorskih disertacija. Disertacije su:

 1. Gregori Graovac, Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, obrana u svibnju 2017.
 2. Zoran Burić, Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law, obrana veljača 2015. Doktorirao u redovnom roku (unutar 6 godina od dana upisa)
 3. Ante Novokmet, Sudska kontrola optužbe, obranjena u srpnju 2014. Doktorirao u redovnom roku (unutar 6 godina od dana upisa)
 4. Dunja Pastović, Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine, obranjena u listopadu 2012.
 5. sc. Vesna Batistić Kos, Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, obranjena u listopadu 2011.
 6. sc. Laura Valković, Pravni položaj i obveze branitelja u svjetlu prava okrivljenika na učinkovitu obranu u kaznenom postupku“, obranjena u srpnju 2011.

Članica povjerenstva na stranim sveučilištima:

Simona Garbatavičiūtė, “Reshaping plea bargaining in European criminal justice“, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 2020.

Annelli Soo, “Is There a Solution for the Ineffectiveness of the Defense Counsel? Judicial Supervision of the Performance of the Defense Counsel in Estonian Criminal Proceedings”, članica povjerenstva u obrani disertacije na Sveučilištu Tartu, Estonija, disertacija obranjena u siječnju 2012.

 

h. Ostale aktivnosti

2021. – Predsjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika zazaštitu studenata od spolnog uznemiravanja, rodne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2020. – Predsjednica Povjerenstva za praćenje situacije s koronavirusom (COVID-19)

2013.-2014. Ispitivačica na pravosudnom ispitu u Ministarstvu pravosuđa

2009. Predsjednica 3. sekcije na 18. Međunarodnom kongresu kaznenog prava u Istambulu

2008 Organizacija Pripremnog kolokvija Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) “Special Procedural Measures and Respect for Human Rights“, 6-9 studeni, Pula

2010. – Suradnja sa nevladinim udrugama: Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za mirovne studije i Dokumentom – Centar za suočavanje sa prošlosti 2010.-2014.

 

 

Priznanja

a. Dobitnica međunarodne nagrade International Justice Award 2022. kojom se odaje počast najistaknutijim ženama u pravnim profesijama, a dodjeljuje ga austrijska udruga Initiative for Women in Law pod pokroviteljstvom UNESCO-a pravnicama iz pravosuđa, politike, akademske zajednice i državne uprave diljem svijeta.

b. Radovi su citirani od strane Europskog suda za ljudska prava: Presuda Merčep v. Hrvatska od 26.srpnja 2016, § 57. (Application no. 12301/12) i Milanković i Bošnjak v. Hrvatska od 26. travnja 2016., § 96 (Applications nos. 37762/12 and 23530/13)

c. Savjetodavni odbor za imenovanja sudaca Međunarodnog kaznenog suda (ICC) zaključio je 2017. (ICC-ASP / 16/7) da Zlata Đurđević kao kandidatkinja za MKS „ima iznimnu stručnost u međunarodnom pravu kao i međunarodnom pravu o ljudskim pravima. Odbor je također ukazao na njezino znatno poznavanje kaznenog prava i postupaka te njezine različite publikacije iz međunarodnog kaznenog prava i prava ljudskih prava. Odbor je smatrao da njezina kvalifikacija ispunjava zahtjeve iz čl. 36. st. 3. toč. (b) (ii) Rimskog statuta.” (v. ICC-ASP/16/7 Assembly of States Parties – ICC – CPI).

d. Voditeljica ekipe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je osvojila prvo mjesto u finalu šestog trans-europskog studentskog natjecanja (6th Trans-European Moot Court Finals) na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, 23. studenog 2018 te prvo mjesto na više regionalnih studentskih natjecanja iz ljudskih prava, 2018., 2008. i 2007. te treće mjesto 2011., 2010. i 2011.

e. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2002. godini za knjigu “Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama” objavljenu 2002. godine u Zagrebu.

f. Priznanje za izuzetan uspjeh u studiju povodom proglašenja za najboljeg diplomiranog studenta na Pravnom fakultetu u Zagrebu u 1991/1992. školskoj godini.

 

 

 

Javna predavanja i referati:

 1. Izlaganje: “Pozitivne obveze država da zaštite pravo na osobnu autonomiju u pitanju završetka života: porozni međunarodni pravni standardi”, MedLaw konferencija Split, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 20. travanj 2024.
 2. Izlaganje: “Prosecution of international crimes in Ukraine: International and national efforts”, International conference “Prosecution of Crimes in Ukraine and Automated Weapons under the Law of War”, AIDP International Colloquium of Section IV on “International Perspectives on AI” (Opatija, Croatia, December 6-9, 2023), 6. prosinac 2023.
 3. Đurđević, Zlata / Ivičević Karas, Elizabeta, izlaganje: ‘Uporaba umjetne inteligencije u hrvatskom kaznenom postupku: trenutno stanje i perspektive’, Savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, 6.-8.12., Opatija, Hrvatska, 7. prosinac 2023.
 4. Uvodno predavanje: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: internacionalna komemoracija za žrtve femicida, Okrugli stol ‘Femicid: nužnost uvođenja rodnih obilježja u kazneni zakon, Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama’, 23. studenog 2023. godine, Novinarskom domu u Zagrebu, 23. studeni 2023.
 5. Izlaganje: ‘Gender-based violence against women and femicide – situation in Croatia and Austria’, International Scientific Conference “Women in Law Conference 2023” (September 14-16, 2023, University of Vienna), 15. rujan 2023.
 6. Uvodno predavanje, Okrugli stol ‘Tajnost istrage – narušavanje slobode medija i kazneni progon žrtava, okrivljenika i branitelja?’, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Hrvatsko novinarsko društvo, 9. listopada 2023., Novinarski dom, Zagreb, 9. rujan 2023.
 7. Predavanje: ‘What role for the defendant?’, International Conference entitled ‘EPPO the Way Forward: New Potentials and Challenges’, University of Luxembourg in collaboration with the EPPO, Luxembourg, 5. lipanj 2023.
 8. Panelistica na okruglom stolu ‘Trebaju li nam služba evidencije i pravna shvaćanja kaznenih odjela?’, seminar ‘Novine u kaznenom zakonodavstvu – 2023.’, Vrhovni sud Republike Hrvatske i Pravosudna akademija, 11. svibnja 2023., Grand hotel 4 opatijska cvijeta, Opatija, 11. svibanj 2023.
 9. Predavanje: “Rodno uvjetovano nasilje”, Okrugli stol, Strukovna udruga kriminalista Hrvatske, Arsenal- Hvar, Hrvatska, 14. travanj 2023.
 10. Panelistica na okruglom stolu ‘Procesna prava okrivljenika u prekršajnom postupku’, Konferencija ‘Procesna prava okrivljenika u prekršajnom postupku’, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 23. i 24. ožujka 2023., 23. ožujak 2023.
 11. Presentation “Review on the rules of procedure on investigations, investigation measures, prosecution, and alternatives to prosecution” and the moderator of the workshop on “Investigation measures and other measures in EPPO investigations.”, EULAW International Workshop in Madrid, 20th-21st October 2022., 21. listopad 2022.
 12. Izlaganje: „Kazneni progon prema načelu oportuniteta i sporazumijevanje stranaka u prekršajnom postupku“, Okrugli stol „Diskrecijsko pravo policijskih službenika u primjeni odredaba prekršajnog postupka”, Strukovna udruga kriminalista, Pag, Vlašići, Hrvatska, 24. rujan 2022.
 13. Izlaganje: „Anomalije vlasti bez demokratskog legitimiteta te uzajamne kontrole: postupak izbora i znanje sudaca“, Okrugli stol: Pravosuđe i javnost: Kako osigurati odgovorno i transparentno pravosuđe?, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 15. lipnja , 2021.
 14. Izlaganje “Dekonstitucionalizacija Vrhovnog suda RH u kaznenim predmetima i jačanje autoritarnih mehanizama za ujednčavanje sudske prakse: propuštena prilika Ustavnog suda RH“, HUKZP savjetovanje, Odvjetnička komora, 3-4. 12. 2021.
 15. Izlaganje “Judikatura Europskog suda za ljudska prava o eutanaziji”, Hrvatski studentski simpozij o bioetici, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 26. studeni 2021.
 16. Izlaganje “The right of journalists to criticize judges and judiciary: the case of Narodni list d.d. v. Croatia”, Menschenrechte-Sommerakademie der Rechtswissenschaftlichen Fakultaet der Istanbul Kültür Universitaet, Cesme, Turska, 9.9.2019. – 16.9.2019.
 17. Izlaganje: “Differentiated participation in EU criminal justice actors”, ECLAN International conference “Brexit and the EU area of criminal justice” Brussels, 25-26 April 2019., 26. travanj 2019.
 18. Izlaganje “Procesni izazovi integracije Europskog javnog tužitelja u nacionalna pravosuđa“, međunarodna konferencija “Integration of the EPPO in the National Criminal Justice Systems: Institutional, Procedural and Cooperative Challenges”, Zagreb, 11-12. IV. 2019.
 19. Panel Discussion: “Criminal Justice in Croatia: The impact of the EU over the past five years“, the LEAP Annual Conference, March 15 -16, 2019, Zagreb – 15 March, 2019
 20. Nedostatni i irelevantni ustavni razlozi za ukidanje kaznenih presuda po ustavnoj tužbi bivšeg predsjednika Vlade RH u predmetu “INA MOL”,, XXXI. savjetovanje HUKZP, 6-8 prosinac 2018., Opatija, Croatia
 21. Izlaganje „Pregled međunarodne suradnje u kaznenim stvarima s posebnim naglaskom na ulogu policije“, Okrugli stol „Međunarodna policijska suradnja – Otvorena pitanja u istraživanju kaznenih djela s eksteritorijalnim obilježjima“, Policijska akademija, Zagreb, 15. studeni 2018.
 22. Izlaganje “Primjena sudski utvrđenih činjenica u novinarstvu, znanosti i obrazovanju”, Međunarodna konferencija “Pravda nakon Haaga”, Novinarski dom, Zagreb, 10. listopad 2018.
 23. Izlaganje “Legislative or Regulatory Modifications to be Introduced in Participant Member States to the Enhanced Cooperation”, Fondazione Basso – OLAF, međunarodna konferencija “The enhanced cooperation for the establishment of the EPPO“, Rim, 25.V. 2018.
 24. Izlaganje “Europsko pravo i terorizam: balansiranje između preventivne pravde i ljudskih prava”, Domaća konferencija “Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pregled recentne sudske prakse Europskog suda pravde”, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2018.
 25. Izlaganje “Temporary Limitations of the Right to Legal Assistance: back to square one?“, međunarodna konferencija: EU defence rights in criminal proceedings: what remedies?, University of Luxembourg, 29. IX. 2017.
 26. Izlaganje “Investigative powers and admissibility of evidence”, međunarodna konferencija ECLAN Symposium on the European Public Prosecutor’s Office, University of Coimbra, Portugal, 29. III. 2017.
 27. Izlaganje “Direktiva o pravu na branitelja: popunjavanje pravne praznine u zaštiti ljudskih prava u EU”, konferencija “Prava obrane u kaznenopravnoj suradnji država članica EU”, Zagreb, 17. II. 2016.
 28. Pozvano predavanje „Foundations and structure of the Right to Appeal in Continental Europe“ međunarodna konferencija „Criminal Appeals in Europe“, Sveučilište u Luksemburgu, 30. VI. 2016.
 29. Izlaganje „Environmental Crimes and the International Criminal Court“, the Second AIDP World Conference „Protection of the Environment through Criminal Law“, Bucharest, 19. svibanj 2016.
 30. Izlaganje “Cooperation with the ICC: International justice in the jaws of politics”, međunarodna konferencija “Administration of Justice – Past Experiences and Challenges of the Future”, Cavtat, 29. V. 2015.
 31. Izlaganje “Right of access to a Lawyer: from Salduz to EU Directive”, međunarodna konferencija “European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges”, Dubrovnik, 15. V. 2015
 32. Izlaganje “International cooperation with the ICC: status quo or improvements?”, Ancillary meeting “International cooperation in criminal matters in the XXIth century: towards a new approach?”, 13 UN kongres o prevenciji kriminaliteta i kaznenom pravosuđu, Doha, Qatar, 14. IV. 2015.
 33. Izlaganje „Glavna obilježja tužiteljske istrage prema hrvatskom ZKP od 2008. do 2013. godine“, međunarodna konferencija „Tužilačka istraga: regionalna kriivčnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primjeni“, Beograd, 20. lipanj, 2014.
 34. Panelistica na okruglom stolu Hrvatskog novinarskog društva “Izmjenom Kaznenog zakona protiv cenzure“, 29. travanj 2014.
 35. Predavanje “Judicial control in the proceedings before the EPPO from the ECHR perspective”, Međunarodna konferencija “Le contrôle judiciaire du parquet européen:nècessitè, modèles, enjeux”, Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE), Paris, 9-10 travanj, 2014.
 36. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?, XXVI. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 6-8 prosinac, 2013.
 37. Predavanje “Reform of the Croatian Criminal Procedural Act in 2013: Compliance with Constitutional and European Standards?”, Međunarodna konferencija “Strukturne Spremembe kazenskega procesnega prava”, Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, Ljubljana, 8. studeni, 2013.
 38. Predavanje “Europeizacija hrvatskog kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na prava obrane“, Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore, Odvjetnički zborovi Zagreb, Rijeka i Pula, 2., 3. i 4. listopada 2013.
 39. Predavanje “Europeizacija hrvatskog kaznenog procesnog prava“, znanstveni skup “Kaznenopravni aspekti članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji“, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, Aula Sveučilišta u Zagrebu, 3. srpanj 2013.
 40. Predavanje “Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Okrugli stol “Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva“, Zagreb, 20. lipanj 2013
 41. Predavanje “Judicial control, admissibility of evidence and procedural rights in the proceedings before the EPPO“, Međunarodna konferencija “Protecting fundamental and procedural rights from the Investigations of OLAF to the future EPPO“, Fondacia Basso i OLAF, financirano iz Hercule II  programa, Rim, 12-14. lipanj 2013
 42. Predavanje “Međunarodna kaznenopravna suradnja u informacijskom društvu“, Međunarodna konferencija “Dana fokus 2013“, INsig2, Hotel Antunović, Zagreb, 9. travanj 2013.
 43. Predavanje “Prava pritvorenika“, Mala škola ljudskih prava 2013, ELSA, Pravni fakultet u Zagrebu, 1. ožujak 2013.
 44. Referat “Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom “, XXV. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 6-8 prosinac, 2012.
 45. Predavanje “Reforma hrvatskog prethodnog postupka”, 5. Konferenca kazenskega prava in kriminologie, Hotel Terme, Čatež, Slovenija, 4. prosinac, 2012.
 46. Predavanje “Kaznenoprocesne granice odgovornosti“, Okrugli stol “ Ustavna demokracija i odgovornost“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 22. studenog, 2012.
 47. Uvodno izlaganje “Trilogija europeizacije hrvatskog kaznenog zakonodavstva (KZ, ZPSKSEU, ZKP): učimo li na vlastitim greškama?“, 171. Tribinu Kluba pravnika grada Zagreba, , 13. studenog 2012.
 48. Izlaganje na panelu “Što je naslijeđe međunarodnog suda i koja je njegova uloga u procesima tranzicijske pravde?”, Konferencija o naslijeđu MKSJ-a u bivšoj Jugoslaviji, Hotel Westin Zagreb, 8. studenog, 2012.
 49. Predavanje “Europsko kazneno pravo u post-Lisabonskom razdoblju”, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, konferencija “Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom”, Opatija, 4. – 5. listopada 2012.
 50. Izlaganje “Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije” na okruglom stolu “Nužnost učinkovitijeg procesuiranja ratnih zločina jačanjem regionalne suradnje i procesuiranje zapovjedno odgovornih osoba”, Novinarski dom, Zagreb, 14. ožujak 2012.
 51. Referat “Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011.“, XXIV. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 1-3 prosinac, 2011.
 52. Predavanje “Pravo na azil u Republici Hrvatskoj“, Treći kongres studenata prava i UNHCR “Međunarodne migracije, izbjegličko pravo i bezdržavljanstvo”, 12.-14.listopada 2011.,Vijećnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14
 53. Izlaganje “Arrest of the suspect and detention for questioning, pre-trial custodial detention including non-custodial measures”, radionica projekta: EU model rules of criminal investigation and prosecution for the procedure of the proposed European Public Prosecutor’s Office, Zagreb, 29. rujna – 2. listopada 2011.
 54. Izlaganje “Kaznenopravni aspekti zaštite financijskih interesa EU“, Konferencija “Postignuća i izazovi u području zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj“, Zagreb, 27. svibnja 2011.
 55. Predsjedavanje i predavanje na seminaru o pravu Europske unije “Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji, institucionalni procesi i pojedina područja“, Sudska akademija i Ministarstvo vanjskih poslova Luksemburga, Zagreb, 10-11 svibanj, 2011.
 56. Izlaganje “Hrvatsko pravo i prava osoba s duševnim smetnjama: presuda ESLJP – Tomašić v. Hrvatske”, Simpozij, Psihijatrijska klinika Vrapče, 2. svibanj 2011.
 57. Izlaganje “Izvršenje presuda ESLJP u kaznenim predmetima”, konferencija “Usklađivanje hrvatskog prava i prakse s standardima EKLJP”, Zagreb: Hotel Dubrovnik, 19. travanj, 2011
 58. Predavanje “Kaznenopravna suradnja država u progonu ratnih zločina“, Međunarodna konferencija “Pravno i društveno naslijeđe međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju“, aula Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 24. veljače 2011.
 59. Predavanje “ Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije“, seminar “Smjernice za primjenu prisilne hospitalizacije u psihijatriji“, Kuća ljudskih prava, Zagreb, 20. prosinac 2010.
 60. Izlaganje “Eutanazija i pravo na život u praksi europskog suda za ljudska prava“, Tribina “Eutanazija – danas“, Dvorana hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb, 26. studeni 2010.
 61. Predavanje “Utjecaj europskog prava na nacionalno kazneno pravo nakon Lisabonskog ugovora“, Hrvatsko – njemački seminar “Utjecaj europskoga prava na nacionalno kazneno pravo, praktična primjena, postupak prethodnog pitanja pred Sudom pravde EU“, Zagreb, 16. rujan 2010.
 62. Predavanje ‘Right of Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights’, International Human Rights Law Institute, DePaul University, Chicago, 5. kolovoz 2010.
 63. Predavanje “Sporazumijevanje stranaka i kazneni progon prema načelu oportuniteta“, Hrvatsko-njemački seminar “Nagodba u kaznenom postupku“, Zagreb, 8. prosinac 2009.
 64. Referat “Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe“, XXII. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 2-5 prosinac, 2009.
 65. Predsjedavanje Sekcijom 3 “Posebne procesne mjere i poštivanje ljudskih prava” na Međunarodnom kongresu kaznenog prava, Istanbul, 20-27. rujan 2029.
 66. Izlaganje “European Public Prosecutor from Croatian Perspective”, Međunarodna znanstvena konferencija “Protection of the financial interests of the European Community and the changes of the EU institutional framework“, Warsaw, Poland, 7-9 svibnja 2009.
 67. Izlaganje “Constitutional challenges of European criminal law” na Međunarodnoj konferenciji AIDP “Current Issues of International and European Criminal Law“, Gyarmatpuszta, Mađarska, 30 travanj – 2 svibanj 2009.
 68. Predavanje “Pravo na osobnu slobodu – analiza čl. 5. i konvencijske prakse“ na Tribini “Europski sud za ljudska prava“, ELSA Osijek, 26. ožujak 2009.
 69. Predavanje “Novi Zakon o kaznenom postupku – mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza“, seminar za stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i policijskih službenika, Policijska akademija, Zagreb, 6. ožujak 2009.
 70. Predavanje “Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava“, XXI. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 3-6 prosinac, 2008.
 71. Nacionalna izvjestiteljica na Pripremnom kolokviju AIDP “Special Procedural Measures and Respect for Human Rights”, Pula, 6-9 studenog, 2008.
 72. Izlaganje “Zaštita financijskih interesa EU“, konferencija “Europsko kazneno pravo u kontekstu integracije Bosne i Hercegovine u EU“, Udruženje sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Neum, BIH, 5.-9. lipanj, 2008.
 73. Izlaganje “ Implementation of the PFI Convention in Croatia“, konferencija „Protection of the EC financial interests and the developments of European criminal law“, Pravni fakultet u Ljubljani, Ljubljana 30.-31. svibanj, 2008.
 74. Izlaganje “Soveregnty v. International Criminal Justice: a National Security Exception to a State’s Duty of International Cooperation“, simpozij o međunarodnom kaznenom pravu za mlade penaliste, The ICC Review Conference 2010 – The Future of the ICC, Mladi penalisti AIDP/a i Sveučilište Tübingen, Pravni fakultet, Tübingen, Njemačka, 1.-4. travanj, 2008.
 75. Predavanje “Što je sukob interesa i kako ga izbjeći“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u organizaciji Transparency International Hrvatska, 26. ožujak 2008.
 76. Gošća predavačica na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Pravni i ekonomski okvir poslovanja u EU“ sa temom “Zaštita financijskih interesa Europske unije”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,18. veljače 2008.
 77. Predavanje “Zaštita financijskih interesa Europske unije“, XX. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 5.-7. prosinac, 2007.
 78. Referat “Conflict of interest – content and prevention“, Prva svjetska konferencija kaznenog prava, Guadalajara, Meksiko, 19-22. studeni 2007.
 79. Predavanje “Sukob interesa: hrvatska perspektiva”, međunarodna konferencija “Pravosudna tijela i zaštita financijskih interesa EU”, Varšava, Poljska, 15-17. studeni 2007.
 80. Prethodno priopćenje na okruglom stolu “Internacionalni i supranacionalni standardi zaštite osoba s duševnim smetnjama“, Psihijatrijska bolnica Vrapče, 12. listopad 2007.
 81. Predavanje “Sukob interesa i kako ga spriječiti“, Gradska vijećnica, Osijek, u organizaciji Transparency International Hrvatska i Osječko-baranjske županije, svibanj, 2007.
 82. Predavanje “Što je sukob interesa i kako ga spriječiti“, Gradska vijećnica, Rijeka, u organizaciji Transparency International Hrvatska, 7. ožujak, 2007.
 83. Predavanje “Nacionalni standardi” na treningu za CARDS projekt “Monitoring psihijatrijskih bolnica i socijalnih domova za osobe s duševnim smetnjama”, Zagreb, 4-6 ožujak 2007.
 84. Voditeljica radionice “Sporna pitanja trajanja pritvora” na XIX. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 6. – 9. XII. 2006.
 85. Predavanje “Borba protiv prijevare, OLAF i tijela država članica – nacionalna iskustva: Hrvatska”, međunarodna konferencija “Zaštita financijskih interesa Europske unije s 25 država: novi izazovi, stare zapreke”, Sopot, Poljska, 16-19 ožujak 2006.
 86. Predavanje “Europski uhidbeni nalog” održanog 13. travanj 2006. na Pravnom fakultetu u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo
 87. Predavanje “Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – nacionalna perspektiva: Hrvatska”, međunarodna konferencija “Zaštita financijskih interesa Europske unije s 25 država: novi izazovi, stare zapreke”, Sopot, Poljska, 16-19 ožujak 2006.
 88. Voditeljica radionice “Procesnopravni problemi u primjeni Zakona o odgovornosti pravnih osoba” na XVIII. redovnom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 7. – 10. XII. 2005.
 89. Predavanje “Implementacija Zakona o sprječavanju sukoba interesa u Republici Hrvatskoj“, Edukacijski seminar za javne dužnosnike i suce, Herceg Novi, Crna Gora, 10. studeni 2005.
 90. Predavanje “Pitanja kaznene odgovornosti i kaznenog postupka prema pravnim osobama” na međunarodnoj konferenciji “Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih interesa Europske unije”, Dubrovnik, 13.-14. svibnja 2005.
 91. Predavanje “Implementacija europskog uhidbenog naloga u Hrvatskoj” na Međunarodnom seminaru Simpoziju “Nacionalna pravna pitanja u pregovorima o pristupanje EU”, IUC Dubrovnik, veljača 29 – ožujak 7, 2005.
 92. Predavanje “Europsko pravo i kazneno pravo – utjecaji Prava Europske zajednice na nacionalne kaznenopravne sustave”, Međunarodni seminar “Napredna pitanja Europskog prava” IUC Dubrovnik, veljača 29 – ožujak 7, 2004.
 93. Predavanje “Odluka o kazni” na XVII. Savjetovanju Hrvatskoga udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, od 17-20. studeni 2004.
 94. Sudjelovanje na XVII. Međunarodnom kongresu kaznenog prava, Međunarodno udruženje za kazneno pravo (AIDP), Peking, Kina, 12-19. rujna, 2004.
 95. Nacionalna referentica za kazneno pravo na XXI. kongresu F.I.D.E. (Međunarodna federacija za europsko pravo), Dublin, Irska, 2-5. lipnja 2004.
 96. Predavanje “Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj” na XVI. Savjetovanju Hrvatskoga udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, od 10-13. prosinac 2003.
 97. Seminar za suce i državne odvjetnike: Postupovni dio Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Centar za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, 27. studeni 2003.
 98. Predavanje “Europski konvencijski standardi pravičnog postupka i hrvatski kazneni postupak”, Program stručnog usavršavanja za suce hrvatskih sudova, Projekt Obnova, Europski dom, Zagreb, 17-18. listopad 2003.
 99. Predavanje “Europsko konvencijsko pravo o prisilnom smještaju osoba s duševnim smetnjama” na tribini održanoj u Društvu sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, Hebrangova 17/I, Zagreb 24. travnja 2003.
 100. Predavanje “Neposredna primjena prava Europske zajednice u hrvatskom kaznenom postupku” na skupu “Utjecaji prava Europskih zajednica /Europske unije na nacionalno kazneno pravo država članica” u organizaciji Zaklade Konrad Adenauer i Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo održanog 26. ožujka 2003. na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 101. Referentica i voditeljica sekcija na četvrtom europskom kolokviju o prekograničnom kriminalitetu The 4th European Colloquium on Cross-border Crime entitled “Law enforcement, safety and personal liberty equilibria”, Ljubljana, Slovenija, 18-19. listopad 2002.
 102. Sudjelovanje na konferenciji “Od europskog tužitelja k harmonizaciji kaznenih sankcija u Europi”, Pariz, Francuska, 11. listopada 2002.
 103. Sudjelovanje na konferenciji “Suradnja Zajednice i država članica u zaštiti europskih financija (Die Zusammenarbeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten zum Schutz der Finanzen Europas), Heidelberg, SR Njemačka, 4-5. listopada 2002.
 104. Referentica o implementaciji Rimskog statuta u Republici Hrvatskoj na regionalnoj konferenciji “Međunarodni kazneni sud i implementacija Rimskog statuta u zemljama Pakta o stabilnosti”, Zagreb, 1. i 2. prosinac 2001.
 105. Sudjelovanje na konferenciji “Europsko pravno područje i zemlje kandidati” u Europskoj pravnoj akademiji, Trier, SR Njemačka, 13-15. rujna 2001.
 106. Voditeljica radionice o osobama s duševnim smetnjama u prekršajnom postupku na specijalističkom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 7-9. svibanj 2001.
 107. Pohađanje Programa pravnih klinika (Legal Clinics Internship program) na Eötvös Loránd Sveučilištu u Budimpešti u organizaciji Fondacije za obrazovanje i istraživanje iz pravnih klinika i prava svakodnevice, 22-28. travnja 2001.
 108. Sudjelovanje na seminaru Europske komisije pod nazivom “Euro Fraud and the Protection of Financial Interests of the European Union”, Rotterdam, Netherland, 7-10. prosinac 2000.
 109. Sudjelovanje na specijalističkom savjetovanju Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu na temu “Međunarodno kazneno sudovanje, Opatija, 5. i 6. svibanj 2000. Referat o II. sekciji.
 110. Referat “Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Engleskoj” na XII. Savjetovanju Hrvatskoga udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, od 8-11. prosinac 1999.
 111. Sudjelovanje na Kolokviju mladih penalista na temu “Međunarodni kazneni sud”, International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Siracusa, Italija, od 16-22. rujan 1998.
 112. Predavanje “A Role of the Victim in the Croatian Criminal Procedure” na XIV tečaju “Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice” u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku od 4-15. svibanj 1998.
 113. Referat “Novosti u kaznenom postupku prema duševno bolesnim i psihički poremećenim počiniteljima kaznenih djela” na tečaju “Novo hrvatsko zakonodavstvo i njegovo značenje za psihijatrijsku praksu” 5. i 6. II. 1998. godine u organizaciji Centra za forenzičku psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče
 114. Referat “International Perspectives on Dealing with Mentally Disordered Offenders in the Criminal Justice System” na Die Strafrechtliche Sommerschule održanog u Opatiji od 29. VI. do 5. VII. 1997. CEEPUS HR – 028

 

X. Ostale relevantne informacije

U javnom životu Hrvatske prepoznata kao pravna stručnjakinja te često medijski istupa o aktualnim pitanjima iz područja ljudskih prava i kaznenog pravosuđa. Izjave u javnosti dokazuju da je neovisna od političkih i profesionalnih utjecaja i pritisaka.


Izabrani projekti

Znanstveni međunarodni i domaći projekti

Voditeljica 15 znanstveno istraživačkih projekata od kojih 11 međunarodnih i 4 domaća, a kao istraživačica sudjelovala u 13 znanstvenih projekata. Projekti su se bavili kaznenim postupkom i organizacijom pravosuđa, uspostavljanjem Europskog javnog tužitelja, europeijzacijom kaznenog procesnog prava, suradnjom u kaznenim stvarima među državama u regiji, Europskoj uniji i svijetu te osobama s duševnim smetnjama.

Voditeljica na projektima:

 1. Facilitating mutual recognition: Analytics and Capacity building Information Legal eXplainable tool to strengthen cooperation in the criminal matter (FACILEX), “Justice Programme“, JUST-2022-JCOO, 2023-2025
 2. EULAW: EUropean LAWyers training on EPPO, suvoditeljica, „Justice Programme“, JUST-AG-2020 / JUST-JTRA-EJTR-AG-2020, 2019-2023
 3. „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020) Hrvatske zaklade za znanost, tema “Jačanje učinkovitosti hrvatskog kaznenog postupka kroz reformu pravnih lijekova“, 2020-2023.
 4. Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation – Cross Justice, suvoditeljica, sufinancira Europska komisija – „Justice Programme“ (Directorate-General Justice and Consumers)
 5. Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism – FIGHTER, suvoditeljica, Europska komisija, „Justice Programme“, JUST-JACC-AG-2018., listopad 2019. – rujan 2021.
 6. Integration of the EPPO in the national criminal justice systems: institutional, procedural and cooperative, Europska komisija, Hercule III, HERCULE-LT-AG-2018, suvoditeljica, travanj 2019.- veljače 2020.
 7. Hrvatska pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti (CoCoCrim), (Croatian Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU and the Region: Heritage of the Past and Challenges of the Future), Hrvatska zaklada za znanost 8282, 01.03.2015 – 30.09.2019.
 8. Towards an European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (EuroCrimPro), prestižni individualni znanstveni projekt Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND, NEWFELPRO, provedenog na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale, SAD (2014-2016) i na Sveučilištu u Zagrebu (2017)
 9. European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges, ispred Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, Hercule III program, OLAF, Europska komisija, organizacija međunarodne konferencije i izdavanje zbornika radova, 2014-2016.
 10. Fundamental Right Agency (FRA), voditeljica istraživačke grupe u Hrvatskoj o procjeni položaja žrtava kaznenih djela u Hrvatskoj, 2011-2013.
 11. Reforma hrvatskog kaznenog procesnog prava u svjetlu judikature Ustavnog suda RH, Sveučilište u Zagrebu, 2013-2014
 12. Defence rights during the pre-trial criminal proceedings – best practice and effective lawyer emergency services, EU Criminal Justice 2008, Europska komisija, suvoditeljica, koordinator Austrian Criminal Bar Association; partners: European Criminal Bar Association, University of Graz, University of Ljubljana, University of Vienna, University of Zagreb, veljača 2009.-2011.
 13. Kaznenopravni aspekti pristupanja Republike Hrvatske EU, Ministarstvo znanosti RH, 2006.-2013.
 14. Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for People with Mental Disabilities in Croatia.; The Mental Disability Advocacy Centre Foundation, Budapest and the Faculty of Law in Zagreb, CARDS Project 2003/2004,  Management of the activities: legal training, monitoring state services, roundtables. 2007-2008
 15. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests: EU Fraud, ispred Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo u suradnji s Austrijskom udrugom; projekt Europske komisije, Ured za borbu protiv prijevare Europske komisije (OLAF);  organizacija međunarodne konferencije u Dubrovniku 2005. i zbornik radova

Suradnica na projektima:

 1. Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku (NegJusCro), Hrvatska zaklada za znanost, 1.1.2020.-31.12.2023.
 2. Appeal Proceedings in Criminal Matters: A European Comparative Study (APIC), financira Sveučilište u Luksemburgu, 2019. Poredbeno istraživački projekt o pravnim lijekovima u kaznenom postupku.
 3. Implementing & Enforcing EU Criminal Law – Theory & Practice, Hercule III programme, OLAF, European Commission, svibanj 2018. – svibanj 2019, nositelj projekta: Department of European and Comparative Law at the University of Malta, project se bavio razvojem zakonodavstva EU o zaštiti financijskih interesa EU s posebnim fokusom na cyber kriminalitet, prijevaru i trošenje javnih financija.
 4. Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu – Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, 2012, voditeljica Elizabeta Ivičević Karas
 5. EU model rules of criminal investigation and prosecution for the procedure of  the  proposed  European  Public Prosecutor’s Office“, HERCULE II 2007-2013 Community Program, OLAF, 2010-2012
 6. u suradnji s Max Planck Institutom za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka, projekt o potrebi ustanovljavanja Europskoj javnog tužitelja; Hercul program Europske komisije, 2009-2010
 7. Developing the readiness to implement Schengen Information System (SIS II), Europska komisija, PHARE 2006, izvješće: Report on the implementation of SIS II legal framework in Croatia in the field of criminal justice system, 2009.
 8. Reforma pravosuđa – Potpora Pravosudnoj akademiji, 2002.- 2003. CARDS 2001, hrvatski pravni ekspert, razvoj materijala za tri radionice za praktičare na teme: Zakoniti i nezakoniti dokazi u kaznenom postupku, Pritvor – pravni temelji postupak, Psihološki i pravni aspekti ispitivanja svjedoka
 9. Edukacija i trening državnih odvjetnika, hrvatski pravni ekspert, razvoj materijala za radionicu za praktičare Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji, 2004. – 2005. CARDS 2003
 10. European Arrest Warrant Project, EU projekt, The T.M.C. Asser Instituut, Istraživanje o implementaciji i primjeni okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu u državama EU i državama kandidatkinjama, Stvaranje mreže stručnjaka. 2005-2006
 11. Project of the Open Society Croatia: Legal Clinics program at the Faculty of Law in Zagreb, director. The result was introduction of three legal clinics – civil law clinic, criminal law clinic and psychiatry and law clinic – as optional subjects on the forth year of law studies. 2004-2006
 12. Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje (voditelj: prof. dr. Ivo Josipović), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006-2013.
 13. Izgradnja novog kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske (voditelj: prof. dr. sc. Željko Horvatić, 1995-1997), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH