prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc.
Zlata Đurđević

Zlata Đurđević je redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo. Specijalizira se u području kaznenog procesnog prava, europskog i međunarodnog kaznenog prava, ljudskih prava, međunarodne suradnje u kaznenim stvarima i psihijatrijskog prava. Gostujuća je profesorica na Fakultetu za pravo, ekonomiju i financije Sveučilišta u Luxemburgu, na Europskom pravnom fakultetu u Ljubljani i na Pravnom fakultetu Sveučilita u Splitu.

Magistrirala je na Sveučilištu Cambridge, Velika Britanija na Institutu za kriminologiju kao i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2003. na temu "Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije". Nakon vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, 1994. položila je pravosudni ispit. 

Dobitnica je najprestižnijih međunarodnih stipendija među kojima su Marie Curie EU NEWFELPRO stipendija, Fulbrightova stipendija, Chevening stipendija, Njemačka akademska stipendija DAAD i Austrijska stipendija ÖAD. Bila je istraživačica na Max-Planck Institutu u Freiburgu, Sveučilištu Augsburg u Njemačkoj, Sveučilištu “Karl-Franzens” u Grazu, Austrija. U 2009/2010 bila je gošća predavačica na Berkeleyu, Sveučilište u Kaliforniji, SAD gdje je predavala predmet ”Criminal Law Aspects of the European Convention on Human Rights”. Radila je dvije godine (2014.-2016.) kao viša znanstvena istraživačica na Pravnom fakultetu Yale, SAD provodeći znanstveni projekt ”Towards an European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (EuroCrimPro)” te surađujući sa profesorom emeritusom Mirjan Damaškom.

Nalazi se na vodećim pozicijama u nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i pravnih udruga. Od 2016.-2021. godine predsjednica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (www.pravo.hr/hukzp), a od 2013. predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. Članica je izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP, www.penal.org) od 2009. godine u koji je reizabrana 2014. i 2019. godine. Od 2008. godine je kontakt osoba za Hrvatsku u Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (European Criminal Law Academic Network - ECLAN, www.eclan.eu). 

Bila je članica Državnoodvjetničkog vijeća, Povjerenstva za sukob interesa i Povjerenstva za azil RH. U suradnji sa Pravosudnom akademijom i Hrvatskom odvjetničkom komorom organizirala je edukaciju pravosudnih djelatnika. Bila je ispitivačica na pravosudnom ispitu u okviru Ministarstva pravosuđa RH, predsjednica radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu novog Zakona o kaznenom postupku (2012-13) te članica niza radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu zakona u kaznenom pravosuđu. Bila je kandidatkinja Republike Hrvatske za sutkinju Međunarodnog kaznenog suda. Glavna je urednica časopisa "Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu" od 2014. te elektroničkog časopisa Pravnog fakulteta u Zagrebu “Zagrebačka pravna revija“ od 2011.-2017. Voditeljica ekipe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je osvojila prvo mjesto na regionalnom studentskom natjecanju iz ljudskih prava 2007., 2008. i 2018. te treće mjesto 2009., 2010. i 2011. te 2018. prvo mjesto u finalu šestog Trans-europskog studentskog natjecanja (6th Trans-European Moot Court Finals) na Europskom sudu za ljudska prava.

Služi se engleskim, njemačkim i francuskim jezikom. Izradila je niz pravnih mišljenja za odvjetnike, Ustavni sud RH i Vrhovni sud RH o kaznenopravnim pitanjima, te je zastupala Republiku Hrvatsku u postupcima pred međunarodnim arbitražama UNCITRAL i ISCID. Njezina pravna mišljenja i radovi citirani su od strane Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH. Izlagala na više od osamdeset seminara i konferencija u zemlji i inozemstvu. Objavila je preko šezdeset znanstvenih članka u domaćim i stranim publikacijama te osam knjiga.

Voditeljica je 14 znanstveno istraživačkih projekata od kojih 10 međunarodnih i 4 domaća, a kao istraživačica je sudjelovala u 13 znanstvenih projekata. Projekti su se bavili pravima obrane u kaznenom postupku, uspostavljanjem Europskog javnog tužitelja, europeijzacijom kaznenog procesnog prava, suradnjom u kaznenim stvarima među državama u regiji, Europskoj uniji i svijetu te osobama s duševnim smetnjama. 

Životopis (.pdf)

Projekti

Javna izlaganja

Profesionalne aktivnosti i članstva

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1992

Godina magistriranja: 1997

Godina doktoriranja: 2003

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 321
Adresa:
Tkalčićeva 48-50, soba 3
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo

Radovi

2021

1. Crtica o slobodi udruživanja sudaca // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28 (2021), 2; V-VIII

2. Mirjan Damaška, Dokaz krivnje: od rimsko-kanonskog do suvremenog prava. Školska knjiga, Zagreb, 2021. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28 (2021), 1; 191-197

3. Đurđević, Z., Bonačić, M., & Pleić, M. (2021) Rule of Law Concerns in the Croatian Penal Order Procedure Linked to Deprivation of Liberty, Judicial Control, Admissibility of Evidence and Procedural RightsPravni Vjesnik37(1), 57–82. https://doi.org/10.25234/pv/13884

4. Crtica o slobodi izražavanja sutkinja i sudaca // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 28 (2021), 1; V-X 

 

2020

1. Dekonstitucionalizacija Vrhovnog suda RH u kaznenim predmetima i jačanje autoritarnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse: propuštena prilika Ustavnog suda RH, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 2; 417-470 

2. Selected Case Studies: The Case Study of Croatia: Transposition of the Directive on the fight against EU fraud by means of criminal law with comments on Croatia, in: Ivan Sammut/Jelena Agranovska (eds) Implementing & Enforcing EU Criminal Law – Theory & Practice, The Hague: Eleven International Publishing, 2020, 201-215. ISBN: 978-94-6236-983-2. 
(https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462369832#0)

3. Uvodna riječ // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 2; V-VIII

4. Materijalnopravne i procesnopravne pretpostavke rada europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj: neispunjenje obveze implementacije Direktive i rizik sniženja standarda učinkovitog postupka Uredbom, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 1; 253-282

5. Odluke ESLJP-a o slobodi medija – presuda Europapressholding protiv Hrvatske, Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 68 (2020), 6613; 18-20

 

2019

1. Odluke ESLJP-a o nedopuštenosti zahtjeva podnesenih zbog povrede slobode izražavanja u RH, Informator br. 6600, 11.11.2019, 9-11.

2. Judikatura Europskog suda za ljudska prava o slobodi izražavanja u Hrvatskoj od 1997. do 2018.: razotkrivanje pravosudnih anomalija, in Turković, K / Munivrana Vajda, M / Dragičević Prtenjača, M, Liber Amicorum Petar Novoselec, PFZ, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2019, 151-204.

3. Appeal Proceedings in Criminal Matters: A European Comparative Study (APIC) – National report: Croatia, University of Luxemburg, 2019, in print

4. Goldner, Lang / Zlata Đurđević / Matajia Mislav, The Constitution of Croatia in the Perspective of European and Global Governance, in Anneli Albi / Samo Bardutzky (ed) National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Springer, 2019, 1139- 1177. ISBN: 978-94-6265-272-9, 2019.


2018

1. Nedostatni i irelevantni ustavni razlozi za ukidanje kaznenih presuda po ustavnoj tužbi bivšeg predsjednika Vlade RH u predmetu “INA MOL”, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2018, 261-302.

2. Legislative or regulatory modifications to be introduced in participant member states to the enhanced cooperation (2018) International Conference on Enhanced Cooperation for the Establishment of the EPPO, Fondazione Leilo e Lisli Basso / OLAF, ISBN:978-88-943233-4-4, 2018, 101-110.

3. Neovisnost sudstva i dezintegracija Europske Unije, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2018, 5-9.

4. Zlata Đurđević / Marta Dragičević Prtenjača, IV. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani: In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2018, 157-165.


2017

1. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, Narodne novine, Zagreb, 2017.; Urednica i autorica Uvoda

2. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik, šesta  edicija, Zagreb: Narodne Novine, 2017.; Urednica i autorica četiriju poglavlja 

3. Kriza vladavine prava u Europskoj uniji u 2010-tima, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2017, 5-12.


2016

1. Legal and political limitations of the ICC enforcement system: blurring the distinctive features of the criminal court , Ackerman, Ambos, Sikirić (ur.), Visions of Justice, Essays in Honor of Professor Mirjan Damaška, Duncker & Humblot, Berlin, 2016

2. Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union, forthcoming in Ligeti, Katalin (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union, Volume 2, Oxford: Hart Publishing,  2016

3. Constitutional rights, the European Arrest Warrant and EU Criminal Law, chapter in the Croatian Report, forthcoming in Albi, A. (ed) The Role of National Constitutions in European and Global Governance (T.M.C. Asser Press 2016). Koautor sa Iris Goldner i Mislavom Matajia.


2015

1. Đurđević, Zlata / Ivičević Karas, Elizabeta (eds) European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges, Croatian Association of European Criminal Law, 2015. Urednica i koautorica

2. The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings filling a human rights gap in the European Union legal order, in Đurđević, Ivičević Karas (eds) European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges, Croatian Association of European Criminal Law, 2015, 9-23. 

3. Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika Grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2015, 9-47.


2014

1. Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Baseline Study on the Compliance of the Legal Framework of the Republic of Croatia with the Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014.

2. Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava, Zbornik radova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014.

3. Main Characteristics of the Prosecutorial Investigation According to the Croatian CPC from 2008 to 2013, Prosecutorial investigation regional criminal procedure legislation and experiences in application / Jovanović, Ivan ; Petrović-Jovanović, Ana (ur.). Beograd: OSCE Mission to Serbia, 2014. str. 65-86


2013

1. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Zagreb: Sveučilišna tiskara, 2013. Kourednica i koautorica.

2. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Urednica i autorica uvodnog teksta.

3. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2013, str. 313 – 362. 

4. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje Zakona o kaznenom postupku s Ustavom Republike Hrvatske, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2013, str. 3 – 100.

5. Judicial Control in Pre-trial Criminal Procedure Conducted by the European Public Prosecutor's Office, in: Katalin, Ligeti (ed) Toward a Prosecutor for the European Union, Volume 1, Oxford: Hart Publishing, 988-1012, 2013.


2012

1. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik, IV izdanje, Zagreb: Narodne Novine, 2012. Kourednica i koautorica. 
Autorica četiri poglavlja: 
Subjekti kaznenog postupka, 1-26  
Nadležnost sudova, 27-44 
Međupostupak: Optuživanje s kontrolom optužnice, 109-132 
Rasprava, 133-190

2. Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2012, 409-438.

3. Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije, Zagrebačka pravna revija, vol. 1, br. 1, 2012; 109-121

4. Đurđević, Zlata, Legal Report for Croatia, u Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Pre-trial Emergency Defence, Assessing pre-trial access to legal advice, Intersentia, Wien-Graz, 2012, str. 59-71

5. Croatia – National Report, The Area of Freedom, Security and Justice, Including Information Society Issues – FIDE XXV National Reports,  Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn (ur. Laffranque), Tartu University Press, 2012, str. 235-259 (u koautorstvu s Iris Goldner Lang i Majom Munivranom Vajdom)

6. Predavanje “Kaznenoprocesne granice odgovornosti“, u: Bačić, Arsen (ur)  Ustavna demokracija i odgovornost: okrugli stol održan 22. studenoga 2012. u palači Akademije u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013.

7. Đurđević / Ivičević Karas / Burić: Konferencija Projekt za ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2012, 363-370 

8. Doctor Honoris Causa Mirjan Damaška, Sveučilište u Zagrebu, 28. lipnja 2012, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1/2012, 377-380


2011

1. Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011., Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2011, 311-357.

2. Tripalo, Dražen – Đurđević, Zlata, Predlaganje dokaza, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2011, 471-487.

3. Zlata Đurđević i Zoran Burić, Experiences with and Attitudes to Mechanisms, Structures and the Development of European Criminal Law in the Republic of Croatia, publikacija u okviru projekta EuroNeeds Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo iz Freiburga, (u tisku)

4. Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije:regulativa i kritički osvrt, u: Slađana Štrkalj-Ivezić (ur) Medicinski i pravni okvir za hospitalizaciju osoba s duševnim poremećajima, Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, 2011, 9-34.

5. Nezakoniti dokazi u hrvatskom kaznenom postupku: usklađenost s međunarodnim i ustavnim jamstvima, Zbornik na Pravinot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje, Vo čest na Nikola Matovski, Skopje, 2011, str. 119-141.

6. Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Ivana Radačić (ur.) Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zagreb: Centar za mirovne studije, 2011, 153-189. 

7. Pregovori o pridruživanju EU za 24. poglavlje „Pravda, sloboda i sigurnost“, Bilten Projekta Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji, 1/2006, 3-11. 


2010

1. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2010, 769-784.

2. Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt, HLJKPP br. 1/2010, 7-24.

3. Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian perspective, Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varšava: WAiP, 2010., 163-184.


2009

1. Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP 2/2009, 783-808.

2. National Report - Croatia: Special Procedural Measures and Respect of Human Rights, Revue Internationale de droit penal (RIDP/IRPL), vol.80, br. 1/2, 2009, 113-127.


2008

1. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, u Siniša Rodin, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang (ur) Reforma Europske unije: Lisabonski ugovor, Zagreb: Narodne novine, 2009., glava XI. i HLJKPP, 2/2008, 1077-1127.

2. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije: proračun EU, pojavni oblici kriminaliteta i PFI Konvencija, Pravo i pravda, br. 1/2008, Sarajevo, 99-140.

3. Igor Bojanić - Zlata Đurđević, Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, HLJKPP br. 2/2008, 973-1003.


2007

1. Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica: nastanak, sadržaj, implementacija, HLJKPP br. 2/2007, 921-966.

2. Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga, HLJKPP br. 2/2007, 1021-1027.

3. Criminal Law Protection of the EU’s Financial Interests in Croatia, Eucrim, 3-4, 2007 (www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf)


2006

1. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb: Zagreb University Press, 2006. Urednica i koautorica

2. Zlata Đurđević – Dražen Tripalo, Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse, HLJKPP br. 2/2006, 551-596. 

3. Prijevara na štetu proračuna Europske unije: pojavni oblici, metode i uzroci, Financijska teorija i praksa, br. 3/2006, 253-281.

4. Criminal Liability of Legal Persons (Annex: the Croatian Perspective),  Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU financial Interests, Zagreb: 2006, 73-89. 

5. The European Arrest Warrant Project, Report of the Republic of Croatia, 1-33, 2006., http://www.eurowarrant.net

6. Povijesni razvoj kaznenopravnog položaja počinitelja s duševnim smetnjama u Engleskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 56, br. 2-3/2006, 293-324.

7. Floyd Feeney – Joachim Herrmann: One Case – Two Systems, A Comparative View of American and German Criminal Justice, HLJKPP, vol. 13, 2/2006, 1169-1175.


2005

1. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zagreb: Narodne novine, 2005.

2. Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 12, 2/2005, 739-762.

3. XVII Međunarodni kongres kaznenog prava, IV sekcija, 12-19 rujan, 2005, Beijing, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 12, 1/2005, 223-251.  Koautor sa B. Cvjetko, A. Kurtović, D. Krapac.


2004

1. Odluka o kazni - kaznenopravna pitanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 11, 2/2004, 751-782.

2. Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, br. 2/2004, 287-326.

3. Criminal Law Report for Croatia, Police and Judicial Co-operation in the European Union: FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press, 2004, 27-40.

4. Proračun Europske unije, Financijska teorija i praksa, br. 2/2004, 181-202.

5. Đurđević / Goldner / Petrović, Znanstveni skup: XXI F.I.D.E. kongres, (Dublin, Irska, 2-5. lipnja 2004.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 55, 4/2004.


2003

1. Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 10, 2/2003, 719-770.
2002

2. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama, Zagreb: Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka “Vladimir Bayer”, 2002. 

3. Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002. Autorica dva poglavlja: 
- Postupci prema osobama s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili koje su osuđenici, 208-289 
- Izvadci iz Zakona o kaznenom postupku s komentarom, 389 – 436.

4. Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u starom i srednjem vijeku, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2002, 725-757.

5. Suvremeni pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Francuskoj, Socijalna psihijatrija br. 3/2002, 115-127.  

6. Kritičko-poredbeni osvrt na pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija br. 5/2002, 66-80. Pregledni znanstveni članak. Rad je objavljen i u Makedonskoj reviji za kazneno pravo i kriminologiju, br. 1-2/2002, 163-202.

7. Suradnja Zajednice i država članica u zaštiti europskih financija, HLJKPP, vol. 9, 2/2002, 567-571.


2001

1. Kritički osvrt na pravni položaj počinitelja prijestupa i prekršaja s duševnim smetnjama de lege ferenda, HLJKPP, vol. 8, 1/2001, 441-464.

2. Europsko pravno područje i zemlje kandidati: Predstavljanje rezultata Corpus Juris projekta, HLJKPP, vol. 8, 2/2001, 309-314. 


2000

1. Kaznenopravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama u SR Njemačkoj i kritičko-poredbeni osvrt na hrvatsko pravo, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 7, 2/2000, 843-893. 


1999

1. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Engleskoj, Kanadi i Francuskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/1999, 531-564.

2. XI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: kaznenopravni sustav pred izazovom organiziranog kriminaliteta, HLJKPP, vol. 6, 1/1999, 287-330. 


1998

1. Novosti u kaznenom postupku protiv osoba s duševnim smetnjama, Psihijatrija i zakon, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 1998, 25-48.

2. Položaj odvjetnika kao branitelja u kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 5, 1/1998, 275-289. 

3. Nove odredbe o pravnim lijekovima u kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 5, 1/1998, 298-327. 

4. Poslijediplomski studij iz kriminologije na Institutu za kriminologiju Sveučilišta u Cambridgeu, HLJKPP, vol. 5, 1/1998, 491-502. 


1996

1. Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 3, br. 1/1996, 222-252.

2. Željko Horvatić - Zlata Đurđević, Program Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe, Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb: Organizator,  1996, 215-236.


1995

1. Zlata Đurđević - Ira Kokić, Prikaz seminara “Novo kazneno zakonodavstvo”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6, 1995, 754-762. 


1992

1. Bitne povrede odredaba kaznenog postupka, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 2, br. 1/1992, 77 – 116.
 


Profesionalni interesi i članstva

Profesionalne aktivnosti 

a. Rad u sudstvu 

2003. do danas    
Izrađuje pravna mišljenja u kaznenim predmetima od 2003. godine do danas za branitelje, Vrhovni sud, redovite sudove te žrtve/oštećenike. 

2010. do danas        
Izrađuje pravna mišljenja za Ustavni sud Republike Hrvatske u postupcima osporavanja ustavnosti zakonodavnih akata:

 Mišljenje o ustavnosti Zakona o kaznenom postupku, citirano u odluci Ustavnog suda RH od 19. srpnja 2013.

 Mišljenje o ustavnosti odredaba Zakona o sudovima i Zakona o kaznenom postupku o oduzimanju ovlasti Vrhovnog suda da osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnog građana pred zakonom, mišljenje je integralni dio Odluke Ustavnog suda od 3. studenog 2020.

2015. – 2017.    
Zastupa i izrađuje pravna mišljenja za Vladu RH. Hrvatska vještakinja u arbitražama u predmetu MOL mađarska nafta i plin PLC protiv Republike Hrvatske pred:

 Komisijom Ujedinjenih naroda o Međunarodnom trgovačkom pravu (The United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) 

 Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) izradila je četiri pisana mišljenja i dva puta usmeno vještačila pred oba arbitražna suda, 2015-2017.


b. Državne dužnosti i javne funkcije u Republici Hrvatskoj

2021.    
Članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog Sabora    

2013. do 2014.    
Osobna izaslanica predsjednika Republike Hrvatske u RECOM-u (Regionalnom Povjerenstvu za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na teritoriju bivše Jugoslavije u razdoblju od 1991. do 2001.) od 

2012-2013    
Predsjednica radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu novog Zakona o kaznenom postupku

2010-2011    
Članica Državnoodvjetničkog vijeća (neovisno tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti državnih odvjetnika) 

2008    
Članica Povjerenstva za azil RH (odlučuje o žalbama protiv rješenja MUP o azilu)

2005. – 2008.    
Članica državnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Članica radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu nacrta zakonodavnih akata:

   1995. – 1996., 2001. – 2002.      
   Zakona za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

   2001. – 2002.              
   Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 

   2001. – 2002.              
   Izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku

   2004.                  
   Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

   2005.- 2010.    
   Članica radnih skupina za pregovore Republike Hrvatske s Europskom Unijom za 24. poglavlje "Pravda, sloboda i sigurnost" i 32. poglavlje "Financijska kontrola"


c. Članstvo u znanstvenim organizacijama i udruženjima

a) Domaća

Članica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo od 2022.

Predsjednica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu od 2016. - 2021., najznačajnijeg hrvatskog udruženja u kaznenopravnom području, od 2012. potpredsjednica, 2008. članica Upravnog odbora 

Predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo od 2013.

Članica znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2017.

Hrvatsko društvo za psihijatriju i pravo, predsjednica Znanstvenog savjeta od 2007. do 2013.

DAAD Croatia, članica od 2007

Suradnja sa nevladinim udrugama npr. Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za mirovne studije i Dokumentom – Centar za suočavanje sa prošlosti 2010.-2014.


b) Međunarodna

Zamjenica glavne tajnice i članica Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) od 2009., reizabrana 2014. i 2019. godine (www.penal.org)

Članica Upravnog odbora Siracusa Međunarodnog instituta za kazneno pravosuđe i ljudska prava od 2018. godine. (www.siracusainstitute.org/app/board-of-directors/)

Kontakt osoba za Hrvatsku u Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (ECLAN) od 2007.
University of Cambridge Alumni Association od 1997.


d. Organizacija skupova i edukacija pravosudnih djelatnika

Organizirala, presjedala i držala predavanja na nizu međunarodnih konferencija:

“Integracija Ureda Europskog javnog tužitelja u nacionalna kaznena pravosuđa: institucionalni, procesni i izazovi suradnje“ (Integration of the EPPO in the National Criminal Justice Systems: Institutional, Procedural and Cooperative Challenges), Hotel Westin, Zagreb, 11-12. travnja 2019.

 "European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges”, Dubrovnik, svibanj 15, 2015.

“Pravno i društveno naslijeđe međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju“, aula Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 24. veljače 2011.

"Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih interesa Europske unije“ od 13.-14. svibnja 2005. u Dubrovniku 

Organizacija AIDP Pripremnog kolokvija “Special Procedural Measures and Respect for Human Rights“, 6-9 studeni, 2008., Pula

Kao predsjednica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i prakse od 2017. do 2020. svake godine predsjedava i organizira redovita savjetovanja u prosincu u Opatiji (radi se o najvećem i najznačajnijem domaćem skupu kaznenopravnih stručnjaka, www.pravo.unizg.hr/hukzp). 2020. godine je savjetovanje organizirano kao video konferencija u Zagrebu. Na savjetovanju sudjeluje svake godine preko 200 kaznenopravnih stručnjaka iz prakse i akademije.

Kao predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo (ranije kao potpredsjednica) organizirala i predsjedavala sljedećim domaćim skupovima:
- Konferencija "Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde", Split, Pravni fakultet, 20. travnja 2018.
- Konferencija “Žarišne točke kaznenopravne suradnje u Republici Hrvatskoj“, Osijek, Pravni fakultet Josipa Jurja Strossmayera, 21. travanj 2017.
- Konferencija “Prava obrane u kaznenopravnoj suradnji država članica Europske Unije”, Zagreb, Aula Sveučilišta u Zagrebu 17. veljače 2016.
- znanstveni skup “Kaznenopravni aspekti članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji“, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, Aula Sveučilišta u Zagrebu, 3. srpanj 2013. 

2012. - organizirala, pripremila priručnike i predavala u okviru Pravosudne akademije sedam seminara za suce i državne odvjetnike o presudama ESLJP protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima

2009. - Organizirala radionice za odvjetnike u Hrvatskoj odvjetničkoj komori i odvjetničkim zborovima o Zakonu o kaznenom postupku iz 2008. u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku 

2009. - pripremila priručnike za polaznike i predavače za tri radionice: Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku, Pritvor – pravni temelj i postupak, Psihološko-pravni aspekti ispitivanja svjedoka (drugo izdanje, prvo u 2002.- 2003. u okviru CARDS 2001 “Reforma pravosuđa – Potpora Pravosudnoj akademiji”

2008. - predavačica na edukaciji odvjetnika o EKLJP koju je organizirao Centar za mirovne studije i Interights

2004. - 2005. U okviru projekta CARDS 2003 "Edukacija i trening državnih odvjetnika" pripremila materijale i educirala tutore za radionicu: Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji.


e. Uređivanje znanstvenih časopisa

2014. -     
Glavna urednica časopisa "Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu" od 2014. (www.pravo.hr/hljkpp), tehnička urednica od 2007.

2011.-2017    
Glavna i odgovorna urednica časopisa "Zagrebačka pravna revija" u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (revija.pravo.unizg.hr)

2009 -         
Članica uredništva međunarodnog časopisa: Lex Et Scientia International Journal – Juridical Series


f. Recenzije

Recenzirala više od 50 članaka u sljedećim znanstvenim časopisima: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Policija i pravo, Financijska teorija i praksa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Pravni vjesnik: glasnik Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Godišnjak Akademije pravnih znanosti. Pristupnica je recenzirala i Pravni leksikon pod uredništvom Vladimira Peze. Osim domaćih, pristupnica je recenzentica i inozemnih publikacija i znanstvenih projekata. Recenzirala je knjige: “Temelji kazenskega procesnega prava“ autora Katje Šugman Stubbs, Primož Gorkiča i Zvonka Fišera,  “Načelo vzajamnega priznavanja v kazenskih zadevah. - Evropski nalog za prijetje in predajo: slovenske izkušnje in primerjalnopravni vidiki“ autora Katje Šugman Stubbs i Primož Gorkiča, knjigu Ante Novokmeta „Sudska kontrola u kaznenom postupku“ te udžbenik Elizabete Ivičević Karas „Penitencijarno pravo“.

Redovita recenzentica znanstvenih projekata i programa Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, projekata Europske unije te sudjeluje u izboru u znanstvena zvanja nastavnika na europskim pravnim fakultetima (Ljubljana, Tartu). Recenzirala je i znanstveno-nastavni program Policijske akademije u Zagrebu u okviru postupka reakreditacije provedene od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje u 2014. i 2021.


g. Mentorski rad

Do 2021. godine mentorica je obranjenih 30 diplomskih radova, 2 magistarska rada i 6 doktorskih disertacija. Disertacije su:

1. Gregori Graovac, Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, obrana u svibnju 2017.

2. Zoran Burić, Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law, obrana veljača 2015. Doktorirao u redovnom roku (unutar 6 godina od dana upisa)

3. Ante Novokmet, Sudska kontrola optužbe, obranjena u srpnju 2014. Doktorirao u redovnom roku (unutar 6 godina od dana upisa)

4. Dunja Pastović, Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine, obranjena u listopadu 2012.

5. mr. sc. Vesna Batistić Kos, Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, obranjena u listopadu 2011.

6. mr. sc. Laura Valković, Pravni položaj i obveze branitelja u svjetlu prava okrivljenika na učinkovitu obranu u kaznenom postupku“, obranjena u srpnju 2011.


Članica povjerenstva na stranim sveučilištima:

Simona Garbatavičiūtė, "Reshaping plea bargaining in European criminal justice", Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 2020. 
Annelli Soo, "Is There a Solution for the Ineffectiveness of the Defense Counsel? Judicial Supervision of the Performance of the Defense Counsel in Estonian Criminal Proceedings", članica povjerenstva u obrani disertacije na Sveučilištu Tartu, Estonija, disertacija obranjena u siječnju 2012.


h. Ostale aktivnosti

2021.         
Predsjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika za zaštitu studenata od spolnog uznemiravanja, rodne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2020.    
Predsjednica Povjerenstva za praćenje situacije s koronavirusom (COVID-19) 

2013.-2014.     
Ispitivačica na pravosudnom ispitu u Ministarstvu pravosuđa

2009.           
Predsjednica 3. sekcije na 18. Međunarodnom kongresu kaznenog prava u Istambulu 

2008        
Organizacija Pripremnog kolokvija Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) “Special Procedural Measures and Respect for Human Rights“, 6-9 studeni, Pula

2010. -     
Suradnja sa nevladinim udrugama: Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za mirovne studije i Dokumentom – Centar za suočavanje sa prošlosti 2010.-2014.


Priznanja

a. Radovi su citirani od strane Europskog suda za ljudska prava: Presuda Merčep v. Hrvatska od 26.srpnja 2016, § 57. (Application no. 12301/12)  i Milanković i Bošnjak v. Hrvatska od 26. travnja 2016., § 96 (Applications nos. 37762/12 and 23530/13)

b. Savjetodavni odbor za imenovanja sudaca Međunarodnog kaznenog suda (ICC) zaključio je 2017. (ICC-ASP / 16/7) da Zlata Đurđević kao kandidatkinja za MKS „ima iznimnu stručnost u međunarodnom pravu kao i međunarodnom pravu o ljudskim pravima. Odbor je također ukazao na njezino znatno poznavanje kaznenog prava i postupaka te njezine različite publikacije iz međunarodnog kaznenog prava i prava ljudskih prava. Odbor je smatrao da njezina kvalifikacija ispunjava zahtjeve iz čl. 36. st. 3. toč. (b) (ii) Rimskog statuta." (v. ICC-ASP/16/7 Assembly of States Parties - ICC - CPI).

c. Voditeljica ekipe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je osvojila prvo mjesto u finalu šestog trans-europskog studentskog natjecanja (6th Trans-European Moot Court Finals) na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, 23. studenog 2018 te prvo mjesto na više regionalnih studentskih natjecanja iz ljudskih prava, 2018., 2008. i 2007. te treće mjesto 2011., 2010. i 2011.

d. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2002. godini za  knjigu “Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama” objavljenu 2002. godine u Zagrebu.

e. Priznanje za izuzetan uspjeh u studiju povodom proglašenja za najboljeg diplomiranog studenta na  Pravnom fakultetu u Zagrebu u 1991/1992. školskoj godini. 
 


Izabrani projekti

Znanstveni međunarodni i domaći projekti

Voditeljica 14 znanstveno istraživačkih projekata od kojih 10 međunarodnih i 4 domaća, a kao istraživačica sudjelovala u 13 znanstvenih projekata. Projekti su se bavili pravima obrane u kaznenom postupku, uspostavljanjem Europskog javnog tužitelja, europeijzacijom kaznenog procesnog prava, suradnjom u kaznenim stvarima među državama u regiji, Europskoj uniji i svijetu te osobama s duševnim smetnjama. 


Voditeljica na projektima:

U tijeku

1. EULAW: EUropean LAWyers training on EPPO, suvoditeljica, „Justice Programme“, JUST-AG-2020 / JUST-JTRA-EJTR-AG-2020

2. „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020) Hrvatske zaklade za znanost, tema “Jačanje učinkovitosti hrvatskog kaznenog postupka kroz reformu pravnih lijekova“, 2020-2023.

3. Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation – Cross Justice, suvoditeljica, sufinancira Europska komisija – „Justice Programme“ (Directorate-General Justice and Consumers)

4. Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism - FIGHTER, suvoditeljica, Europska komisija, „Justice Programme“, JUST-JACC-AG-2018., listopad 2019. – rujan 2021.

Završeni

5. Integration of the EPPO in the national criminal justice systems: institutional, procedural and cooperative, Europska komisija, Hercule III, HERCULE-LT-AG-2018, suvoditeljica, sufinancirano i od HRZZ kroz projekt; Hrvatska pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti (CoCoCrim), travanj 2019.- veljače 2020.

6. Hrvatska pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Europskoj uniji i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti (CoCoCrim), (Croatian Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU and the Region: Heritage of the Past and Challenges of the Future), Hrvatska zaklada za znanost 8282, 01.03.2015 - 30.09.2019.  Predano završno izvješće. Treće periodično izvješće ocijenjeno sa A - Odličan napredak.

7. Towards an European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (EuroCrimPro), prestižni individualni znanstveni projekt Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND, NEWFELPRO, provedenog na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale, SAD (2014-2016) i na Sveučilištu u Zagrebu (2017)

8. European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges, ispred Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, Hercule III program, OLAF, Europska komisija, organizacija međunarodne konferencije i izdavanje zbornika radova, 2014-2016.

9. Fundamental Right Agency (FRA), voditeljica istraživačke grupe u Hrvatskoj o procjeni položaja žrtava kaznenih djela u Hrvatskoj, 2011-2013.

10. Reforma hrvatskog kaznenog procesnog prava u svjetlu judikature Ustavnog suda RH, Sveučilište u Zagrebu, 2013-2014

11. Defence rights during the pre-trial criminal proceedings – best practice and effective lawyer emergency services, EU Criminal Justice 2008, Europska komisija, suvoditeljica, koordinator Austrian Criminal Bar Association; partners: European Criminal Bar Association, University of Graz, University of Ljubljana, University of Vienna, University of Zagreb, veljača 2009.-2011.

12. Kaznenopravni aspekti pristupanja Republike Hrvatske EU, Ministarstvo znanosti RH, 2006.-2013.

13. Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for People with Mental Disabilities in Croatia.; The Mental Disability Advocacy Centre Foundation, Budapest and the Faculty of Law in Zagreb, CARDS Project 2003/2004,  Management of the activities: legal training, monitoring state services, roundtables. 2007-2008

14. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests: EU Fraud, ispred Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo u suradnji s Austrijskom udrugom; projekt Europske komisije, Ured za borbu protiv prijevare Europske komisije (OLAF);  organizacija međunarodne konferencije u Dubrovniku 2005. i zbornik radova


Suradnica na projektima:

U tijeku

15. Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku (NegJusCro), Hrvatska zaklada za znanost, 1.1.2020.-31.12.2023.


Završeni

16. Appeal Proceedings in Criminal Matters: A European Comparative Study (APIC), financira Sveučilište u Luksemburgu, 2019. Poredbeno istraživački projekt o pravnim lijekovima u kaznenom postupku.

17. Implementing & Enforcing EU Criminal Law – Theory & Practice, Hercule III programme, OLAF, European Commission, svibanj 2018. – svibanj 2019, nositelj projekta: Department of European and Comparative Law at the University of Malta, project se bavio razvojem zakonodavstva EU o zaštiti financijskih interesa EU s posebnim fokusom na cyber kriminalitet, prijevaru i trošenje javnih financija.

18. Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu - Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, 2012, voditeljica Elizabeta Ivičević Karas

19. EU model rules of criminal investigation and prosecution for the procedure of  the  proposed  European  Public Prosecutor's Office“, HERCULE II 2007-2013 Community Program, OLAF, 2010-2012

20. EuroNEEDs. u suradnji s Max Planck Institutom za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka, projekt o potrebi ustanovljavanja Europskoj javnog tužitelja; Hercul program Europske komisije, 2009-2010

21. Developing the readiness to implement Schengen Information System (SIS II), Europska komisija, PHARE 2006, izvješće: Report on the implementation of SIS II legal framework in Croatia in the field of criminal justice system, 2009.

22. Reforma pravosuđa – Potpora Pravosudnoj akademiji, 2002.- 2003. CARDS 2001, hrvatski pravni ekspert, razvoj materijala za tri radionice za praktičare na teme: Zakoniti i nezakoniti dokazi u kaznenom postupku, Pritvor – pravni temelji postupak, Psihološki i pravni aspekti ispitivanja svjedoka    

23. Edukacija i trening državnih odvjetnika, hrvatski pravni ekspert, razvoj materijala za radionicu za praktičare Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji, 2004. – 2005. CARDS 2003

24. European Arrest Warrant Project, EU projekt, The T.M.C. Asser Instituut, Istraživanje o implementaciji i primjeni okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu u državama EU i državama kandidatkinjama, Stvaranje mreže stručnjaka. 2005-2006

25. Project of the Open Society Croatia: Legal Clinics program at the Faculty of Law in Zagreb, director. The result was introduction of three legal clinics - civil law clinic, criminal law clinic and psychiatry and law clinic - as optional subjects on the forth year of law studies. 2004-2006

26. Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje (voditelj: prof. dr. Ivo Josipović), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006-2013.

27. Izgradnja novog kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske (voditelj: prof. dr. sc. Željko Horvatić, 1995-1997), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH