1948-1999.GODINA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaji brojeva od 1948. do 1999. godine
Repozitorij je prazan