DR.SC. N. RADIONOV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi  
 
Nikoleta Radionov
 
U radu se analiziraju odredbe pozitivnog hrvatskog prava koje uređuje problematiku odgovornosti željezničkog prijevoznika za štetu na robi, posebno s obzirom na institut ograničenja odgovornosti prijevoznika. Proučava se kvaliteta odredaba koje uređuju međunarodni s onima koje uređuju domaći željeznički prijevoz te njihov odnos s odredbama koje se bave istim institutom u drugim granama prijevoza. Konačno, donose se nove spoznaje o načinu rješavanja odštetnih zahtjeva unutar (zasad jedinog) nacionalnog željezničkog prijevoznika robe HŽ-Carga s obzirom na primjenu prava na ograničenje odgovornosti te primjenu tog instituta
u hrvatskoj sudskoj praksi.  
 
Ključne riječi: željeznica; željeznički prijevoznik; prijevoz robe; odgovornost prijevoznika; HŽ; ograničenje odgovornosti; SDR; COTIF; gubitak prava na ograničenje odgovornosti; Zakon o ugovorima o prijevozu željeznicom
 
Puni tekst dostupan